مسعود رجوی

پیام مقابل به مثل رجوی دجال یا دستور مرگ جمعی اعضا در اشرف

به دنبال سخنان وزیر خارجه دولت عراق آقای هوشیار زیباری مبنی بر خروج فرقه رجوی از عراق روز جمعه جمعی از شیوخ و مردم عراق که تاکنون صدمات جبران ناپذیر زیادی از این فرقه دریافت داشتند به حمایت از این بیانات در اطراف قرارگاه تجمع نموده و با تظاهرات خواهان اخراج مجاهدین از اشرف شدند.
رجوی دجال برای کم رنگ کردن این خواسته مردم عراق و هم چنین حضور خانواده ها در جلوی درب اشرف برای انجام ملاقات دست به ترفند جدیدی زده و با تجمع و درگیر نمودن اعضا با عراقیان و خانواده های حاضر در آنجا به جنجال دیگری دست زده و با دادن پیامی جدید آن را یک پیروزی بزرگ قلمداد کرد.
او برای توجیه عملکرد های خود با سرهم کردن اراجیف صد بار تکرار شده با استناد به رای دادگاه اسپانیا و حمایت پارلمان اروپا و به استناد خود ساخته حمایت 5 میلیون مردم عراق سعی دارد که این درگیری را به گردن دولت عراق انداخته و آن را ناشی از بازتاب ضربات و پیروزی مقاومت در رابطه با محورهای اشاره شده فوق بداند.
ولی واقعیتی که رجوی همیشه از آن فراری است بحث حضور غیر قانونی مجاهدین در عراق است که با دخالت های بی جا در کشور عراق مورد توجه مردم و دولت قرار گرفته است و همان طوری که دولت عراق از تابستان سال قبل خواهان تعیین تکلیف و اخراج آنها می باشد از مسئولین فرقه رجوی خواست که تکلیف و وضعیت خود را روشن نمایند.
علاوه بر این حضور خانواده ها در طول 11 ماهه گذشته خود دلیلی است که رجوی برای فرار از بحث ملاقات با خانواده ها به دنبال مسائل دیگری با عراقیان و یا حتی خانواده بر آید.
البته برای همگان روشن است که رجوی همیشه برای فرار از این بن بست ها از جان اعضا و دیگران مایه می گذارد که این بار نیز سعی دارد با دادن پیام مقابله به مثل شگرد همیشگی خود را تکرار کند همانطوری که در جریان دستگیری مریم در پاریس با جان تعدادی از افراد هوادار بازی کرده است.
رجوی کثیف و فریبکار به محض درگیری نیروها با عراقیان که به دستور شخصی او انجام گرفته که تا به حال هم بنابه اطلاعیه های شورا بیش از 150 نفر از اعضای فرقه زخمی شده اند را یک پیروزی بزرگ قلمداد کرده است و سعی دارد با شانتاژ و فریب به اعضا و افراد در اشرف انگیزه دهد تا در آینده در مقابل خانواده و سایرین مقابله به مثل کنند.
در این رابطه بایستی از رجوی پرسید شما تا به حال در طول عمر تشکیلاتی سازمان چه شکستی را متقبل شدید که این بار آن را پیروزی بزرگ می نامید؟ مگر در تمامی شکست های استراتژیک سال های گذشته همانند شکست استراتژی جنگ شهری و یا در عملیات فروغ (مرصاد)که باعث به کشتن دادن هزاران عضو سازمان گشته اید را یک پیروز تاریخی اعلام نکردید؟!!.
برای همگان روشن است که دولت عراق مصمم است تا هر چه زودتر بساط فرقه را از خاک خود بر چیند پس رفتن شما از عراق حتمی و بازگشت ناپذیر است بنابراین باید گفت مسئول تمامی درگیری و زخمی شدن همه افراد و یا هر گونه اتفاقات احتمالی آتی را باید شخص رجوی دجال دانست چرا که اگر از سال قبل اجازه ملاقات به خانواده را می داد امروز کار به اینجا نمی کشید ولی رجوی فریبکار خوب می داند در صورت هرگونه ملاقات و یا یک گام عقب نشینی دودمان تشکیلاتی فرقه ای او برای همیشه از بین خواهد رفت به همین دلیل رجوی با دادن پیام مقابله به مثل در صدد ادامه درگیری در اشرف است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا