سرنگونی باصطلاح 12 ماهه مریم قجر

وقتی می گوییم ابله ترین زن در دنیا مریم قجر است سئوال نکنید چرا؟ یک سال پیش در یک سخنرانی و ژست سیاسی گفت: اگر غرب چوب لای چرخ ما نگذارد ما 12 ماه حکومت ایران را سرنگون خواهیم کرد. دقیقا مثل شوهر دومش! در خارجه کارش شده قُمپز در کردن بی حد و مرز و خنده دار! بایستی به مریم قجر گفت شما که با غرب نسکافه می خورید. به جای چوب لای چرخ، شما را دارند حلوا، حلوا می کنند. 12 ماه جای خود، 30 سال است که گذشته و خانم قجر هیچ غلطی نکرده! آن شوهر دوم نامردش همین قُمپز ها را در می کرد که چندین سال زیر پوشش سرنگونی عمر آدمها را در پادگان اشرف تلف کرد. در هر سر فصلی سرنگونی را علم می کرد که آره امسال سال سرنگونی است سال که تمام می شد با یک ترفند جدید وارد صحنه می شد باز هم اعلام می کرد پارسال سرنگونی محقق نشد ولی امسال سرنگونی محقق می شود سالها گذشت هیچ چیزی محقق نشد جز اتلاف عمر انسانها. به این می گویند توهمات احمقانه و فریبکارانه! آن زمان که پدر خوانده تان آهن آلات و دلار در حلقومتان می ریخت و در عراق پادشاهی می کردید هیچ غلطی نکردید در شرایط فعلی که ابزاری در دست ندارید پس وجود خارجی ندارید. با چه استدلالی از سرنگونی نام می برید؟ مریم قجر از شوهر دومش عربده کشی را آموزش گرفته و در تجمعات یا سخنرانی ها پشت میکروفن چنان عربده می کشد که هر کسی آن را نشناسد با خودش می گوید حتما یک پُخی است. در عالم واقع فقط مریم قجر پُخ نیست شوهرش پُختر از آن است. فی الواقع اگر این ها سرنگون کننده بودند خودشان به این روز نمی افتادند که زیر چتر غربیها لم دادند و دُم تکان می دهند. قُمپز در کردن و ژست گرفتن آزادی و برابری جلوی دشمنان مردم ایران بیگانه بودن این زن را با مردم ایران نشان می دهد که تا چه حد با مردم ایران دشمنی دارد ماهیت اینها برای مردم ایران روشن است مردم ایران فراتراز این حرفها هستند که از دشمنان خودشان فریب بخورند تجربه ثابت کرده. بایستی به مریم قجر گفت!! لطفا ساکت!! این غلطها به شما نیامده. لقمه گُنده تر از دهانت بر داری ممکن است شما را خفه کند و آرزوی رییس جمهور شدن را به گور ببری. و آن شوهر گور به گورت که چندین سال در نشست ها بالای سن رژه می رفت و حرفهای مُفت تحویل ما می داد عاقبت اُلاغ طبسی به کجا رسیده که از سوراخ موش برای اعضای در بند پیام می فرستد و با کمال پُرویی دم از سرنگونی می زند.
باش تا صبح دولتت بدمد!!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا