مریم رجوی

گرد و خاک بی حاصل مریم رجوی

فرصت طلبی مریم قجر در دنیا بی نظیر است. البته بدون اینکه مایه ای از خودش پرداخت کند. 22 بهمن در راه است مریم قجر و شوهر دومش خودشان را برای قُمپُز در کردن آماده می کنند. گویی که مردم ایران کار و زندگی ندارند و به پیامهای پوشالی مریم قجر گوش کنند. منظور مریم قجر از مردم، کدام مردم است؟ مردمی که از سوی رهبران فرقه خواهان تحریم همه جانبه آنان هستند؟ مریم قجر با چه گذشته درخشانی می خواهد از مردم ایران حمایت کند؟ آیا مریم قجر در توده های مردمی وجود خارجی دارد؟ و یا می خواهد در خارجه پُز دهد؟ مردم ایران آنقدر آگاه هستند که دوست و دشمن را از هم جدا می کنند. مریم قجر و شوهر دومش به چه چیزی دلشان را خوش کرده اند؟ به این امید نشسته اند که روزی مردم ایران از آنها حمایت کنند اگر به این امید نشسته اند بایستی این را با خودشان به گور ببرند. 22 بهمن هر سال را به عینه دیدیم که مردم چگونه به خیابانها می ریزنند برای خبرنگارهای خارجی هم چشمگیر است. در 22 بهمن امسال باز هم فراتر از سالهای گذشته با پیروزیهایی که مردم ایران در عرصه جهانی بدست آورده اند مریم قجر و شوهرش یک تو دهنی می خورند. حالا تا در توان دارید پیام دهید حنجره خودتان را پاره کنید شاید دشمنان مردم ایران صدای شما را بشنوند ولی در مقابل مردم ایران صدای دشمنان خودشان را نمی شنوند. چندین سال است که پیامهای آب دوغ خیاری از خودتان تولید می کنید به کجا راه بردید فقط ننگ مزدوری را برای خودتان به جا گذاشتید پیامهایی که فقط فریب و تبلیغات پوشالی در آن نهفته است. مریم قجر و آن شوهرش فکر می کنند که می توانند با پیامهای پوشالی کلاه برداری و فریب، کارهای خودشان را پیش ببرند. ماهیت آنها برای تمامی قشرهای مردمی روشن شده است 22 بهمن 89 پیام واقعی را به رهبران فرقه خواهد رساند که جای شما در زباله دان تاریخ است و نه بین مردم!!
فواد بصری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا