اعضاء جداشده از فرقه رجوی

میزگرد بررسی راهکارهای کمک به قربانیان فرقه رجوی درعراق

روز گذشته میزگردی با شرکت آقایان امیر موثقی- علی قشقاوی- ادوارد ترمادو- عباس صادقی در دفتر انجمن ایران سبز در شهر کلن آلمان به منظور بررسی راهکارهای کمک به افراد محصور در پادگان الموتی رجوی درعراق برگزار شد. در این میزگرد ابتدا ضمن تقدیر از خانواده های تحصن کننده مقابل پادگان الموتی رجوی که بیش از یک سال برای دیدار با فرزندان خود دست به تحصن زده و صرفا دیدار آزاد و مستقل با بستگانشان را طلب میکنند، پایداری تحسین برانگیز خانواده ها در شرایط نامساعد جوی وامنیتی عراق را مورد ستایش قرار دادند. افراد حاضر در این میزگرد که خود اسارت در تشکیلات فرقه ای رجوی در عراق را با پرداخت هزینه سنگین پشت سر گذاشته اند،با ابراز همبستگی وهمدردی با این خانوادها برای ارائه تجربیات و هر نوع کمک و پشتیبانی جهت تسریع در رهایی فرزندان اسیرشان از چنگال فرقه رجوی اعلام آمادگی کامل نمودند. فرار افراد طی یکسال گذشته از حصار فرقه ای رجوی بطور ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و افراد حاضر در میزگرد این اقدامات جسورانه را به مثابه پیش زمینه های فروپاشی کامل دیوارهای جهل الموتی رجوی ارزیابی کردند،و البته با تاکید موکد بر این نکته که فقط با در نظر گرفتن نقش تعین کننده خانواده ها در زیر گوش رجوی فرار معنی پیدا میکند زیرا حضورپایدار، مستمر وگسترده خانواده ها در پشت درب پادگان رجوی است که موجب قلیان عواطف، امید و اعتماد بنفس،و نهایتا انگیزه خروج حتی به قیمت مرگ در بین افراد معترض از فرقه میشود. افراد حاضر در میزگرد، راهکارهای عملی زیر را دربرنامه های آتی خود قرار دادند. 1- فراخوان به همه افراد جداشده، جهت استفاده از همه امکانات ممکن برای نجات قربانیان محصور در فرقه رجوی در عراق. 2- برای تقویت اعتماد به نفس نفرات معترض فرقه،ارتباط و کمک به خانواده های متحصن را در اولویت کار خود قرار میدهند. 3- قرار گرفتن در کنار خانواده های متحصن در اولین فرصت ممکن. 4- ارسال پیامهای متوالی صوتی جهت پخش برای نفرات منتظر در فرقه. 5- ارتباط مستمر و متوالی با ارگانهای بین المللی و حقوق بشری جهت دیدار با خانواده های متحصن در عراق. 6- ارتباط با انجمن های مدافع حقوق بشر در کشور عراق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا