رهبران مجاهدین

زمینه چینی رهبر فرقه رجوی برای از بین بُردن اعضاء!

در یک نشستی در سالن اجتماعات پادگان مخوف اشرف که از طریق کاست صدای ننگین رهبری فرقه برای اعضای خام شده پخش می شد رهبری فرقه عقربه ساعت را تماما بر تحولات کشور عراق و نخست وزیر و مسئولین عراقی چرخاند و برای مردم عراق اشک تمساح می ریخت. رهبری فرقه که در دوران پدر خوانده اش مردم عراق از جمله شیعیان و کُردها را در عملیاتی بنام! مُروارید! قتل وعام کرد. عناصر فرصت طلبی که منتظرند در عراق اتفاقی رُخ دهد و زمان بیشتری را برای بقای خودشان در عراق بخرند. رهبری فرقه به اعضای خام شده می خواست وانمود کند که دولت کنونی عراق در آستانه سرنگون شدن است و خیلی از موضع بالا دولت عراق را زیر تیغ می بُرد. کسانی که از سوی دولت عراق و مردم عراق زیر تیغ باشند با چه پشت گرمی حاکمیت عراق را دیکتاتور می نامند. آیا رهبری فرقه دلش به حال مردم عراق می سوزد و یا با موضع گیری اش می خواهد زمینه چینی در گیری با سربازهای عراقی را فراهم کند؟ رهبری فرقه این بار می خواهد چند نفر از اسیران در بند را به زیر خاک بفرستد. رهبران فرقه و سران شکنجه گرشان قبل از همه دلشان به حال خودشان بسوزد که بد جوری در عراق لای منگنه مانده اند. عجبا! که مریم قجر نخست وزیر عراق نوری مالکی را دیکتاتور خطاب می کند. رهبران فرقه هیچ زمانی یک سر سوزنی روی خودشان نمی برند شیوه های دیکتاتوری که بر علیه اعضای خود اعمال می کردند دست هر چه دیکتاتور را از پشت بسته بودند. ملت عراق اگر حاکمیت فعلی نخواهند سرنوشتشان را خودشان تعیین می کنند. و برای آنها کاملا روشن است کی دوست است کی دشمن. خیلی جالب است که مردم عراق از دید گاه فرقه شده اند مردم شریف و انقلابی. مردم عراقی که در جنگ خلیج بر علیه دیکتاتوری عراق دست به شورش زدند و توسط همین فرقه تباهی سرکوب و به خون کشیده شدند. هر چیزی یک اندازه ای دارد وقاهت و بی شرمی در این فرقه مرز نمی شناسد. استراتژی که به بن بست بخورد بیشتر از این نباید انتظار داشت در شرایط فعلی یک حالت جنون به رهبران فرقه دست داده است. مردم عراق و به خصوص مردم ایران برای این فرقه کشک هم نمی سایند در حال حاضر برای روحیه دادن به افراد خام شده در پادگان اشرف رهبران فرقه عقربه به سمت عراق چرخانده اند فردا و فرداهای دیگر عقربه به سمت کدام یک از کشورهای دنیا چرخانده می شود. بحث ها و تحلیلهای پوشالی رهبری فرقه فقط برای فریب کاری و دجال گری خودشان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا