عملکرد سازمان مجاهدین خلق

شو مضحک در تلویزیون فرقه رجوی

مدتی است که تلویزیون فرقه برنامه ای تحت عنوان جست و خیز مزدوران وزارت اطلاعات پشت درب اشرف را پخش می کند. بهم ریختگی فرقه از دست خانواده ها تا آنجایی رسیده که حالت جنون گرفته و یک سری افراد خام شده را جلوی دوربین می آورند و شروع می کنند توهین کردن به خانواده ها. تلویزیون فرقه را که مشاهده می کردم به حرفهای افراد خام شده گوش می دادم. حیفم آمد مطلبی ننویسم. فردی بنام بابک رهنورد زمانی که در اشرف بودم کاملا آن را می شناختم به چهره بهم ریخته آن نگاه می کردم انگار که آن را از نشست دیگ بیرون کشیده اند و به جلوی دوربین آورده اند. لطفا به اراجیف گویی این فرد توجه کنید. مناسباتی که مزدوران (خانواده ها) در کنار درب اشرف دارند حتی در جامعه قابل قبول نیست. در ایدئولوژی آنها کثافت و فساد حاکم است فحش های رکیک می دهند و یک ویترین خوبی در مقابل جهانیان به نمایش گذاشته اند. واقعا خنده دار است مثل اینکه آقای بابک رهنورد فراموش کرده که در نشست های! دیگچه! و! دیگ! که مسئولین نشست زنها بودند چه فحش های رکیکی به افراد در نشست می دادند در آن زمان در نشست ها سرمان را پایین می انداختیم و از طرفی تعادل خودمان را از دست می دادیم. و زنها که مسئولین نشست بودند به ما می خندیدند. ادبیات فرقه همین است. چرا جای دور برویم. همین آقای بابک رهنورد در سالن نشست سوژه شده بود مهوش سپهری (نسرین) نشست را بر عهده داشت فحش های خواهر و مادر به آن می داد که قابل تحمل نبود. بابک رهنورد خام شده طوری سخن می گوید که انگار اولین بار است فحش می شنود پایه و اساس نشست ها در فرقه بر فحش های رکیک سوار است. اگر رهبری فرقه واقعا جربزه دارد فیلم های نشست های دیگ و دیگچه و مهمتر از همه مدت زمان کمی از نشست ضد انسانی!! طعمه!! را پخش و آن را بیرونی کند آن وقت خواهیم دید که جهانیان تُف و لعنت را بر رهبری فرقه می فرستند و در واقع ویترین خوبی از مناسبات فرقه در دنیا به نمایش گذاشته می شود و برای همه روشن می شود که در دوران برده داری با برده ها چنین رفتاری نمی کردند. در مقابل ایدئولوژی عقب مانده و پوسیده رهبری فرقه عکس العمل های قرون وسطایی را بر اعضای خود پیاده می کرد. خانواده ها حقشان را می خواهند. تلویزیون فرقه هر چه بر علیه خانواده ها تبلیغات راه بیندازد عزم و جزم خانواده ها مصمم تر و بیشتر می شود و جنگ آنها با فرقه تباهی چند برابر می شود. به امید روزی که خانواده ها درب اشرف را گل بگیرند و بساط فرقه را برای همیشه جمع کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا