مریم رجوی

مرحبا به مریم قجر در نسل کشی استاد است

مریم قجر برای کشتن نفرات در زنجیر شخصا فرمان را صادر کرده وامروز برا ی رد گم کردن آن فرمان در اوور برای آنها اشک تمساح می ریزد اگر راست می گوید که عراقی ها به اشرف حمله کردند؟ چرا شما به نیروها فرمان رفتن به سنگر درمقرخودشان را صادر نکردید؟ و آنها را رهسپار ضلع شمال که تا مقر نفرات 4 کیلومتر فاصله دارد را صادر نمودید؟ دو نفر را هم برای خود سوزی در جلو نیروهای عراقی آماده و در همان ساعت اولیه خودشان را آتش زدند. در آن مکان نه بنزینی وجود داشت، نه مواد آتشزا چطور شد که همان ساعت اول این ها خودسوزی کردند. به اینها از قبل فرمان صادرشده بود که آنها در آمادگی کامل در مقابل نیروهای عراقی بودند. من در فرقه شما عمری هدر کردم ومی دانم که بجزشما وهمسرتان کسی نمی تواند چنین فرمانی را صادر کند.
شما باید هدف از این کار را پاسخگو باشید چنانکه ما از هدف شما باخبر بودیم و به تمام ارگانهای بین المللی هم اعلام کرده بودیم که رهبران فرقه تصمیم بر قتل عام نیروها را در اشرف گرفته و می خواهند برای بیرون رفت از بن بست سیاسی خود نیروها را در اشرف بکشتن بدهند واز خون آنها چند صباحی به عمر خود اضافه کنند ولی افسوس جامعه حقوق بشر ویا دولت های غربی توجه نکردند که امروز این فاجعه در اشرف تکرار شد.
باید قبل از هر اقدامی دولت فرانسه به خاطر نسل کشی شما درایران و عراق دستگیرتان کنند و از تمام نفرات آسیب دیده از خشونتهای نسل کشی شما در یک دادگاه شکایت شان بررسی شود و آن موقع مشخص می شود کی در کجا اقدام به نسل کشی کرده اید.
– خانم قجر شما در عراق در سال 1369 فرمان کشتار اکراد را صادر کردید.
– در سال 1369 به فرمان شما فرزندان نیروها را جدا و به خارجه فرستاده شد تا از آن بچه ها برای گرو استفاده شود.
– در سال 1370 فرمان طلاق و جدا سازی مرد و زن و خراب کردن اسکان های آنها در اشرف که این از نسل کشی به نام انقلاب در فرقه شماست وشما فرمان می دادید.
– از سال 1376 الی 1382 تا زمان افشای در آوردن رحم زنها، شما اوج نسل کشی را در اشرف بوجود آوردید تا زن ها نتوانند باردار شوند تا عاطفه آنها از شما رهبران کم شود.
– از سال 1369 تا امروز شما تشکیل زندگی را برای نفرات منع کردید واین فرمان منع ازدواج توسط شما و همسر فراریتان ابلاغ و اجرا شده است واین خود یک نسل کشی تمام عیار می باشد که تا این زمان در تاریخ بی سابقه است.
– رجوی همسر و رهبری معنوی شما در 17 ژوئن 1382 زمان دستگیری خود فرمان خود سوزی را در اشرف و کشورهای اروپایی صادر نمود و چند نفرهم خودسوزی کردند واین خود نسل کشی می باشد.
– خانم رجوی امروز هم شما برای سد نیروهای عراقی در برابر امنیت اشرف به کشتن نفرات ناراضی در اشرف پرداختید آیا این نسل کشی نیست؟
خانم رجوی و رهبر فرقه (سازمان مجاهدین) نسل کشی شما در این دنیا حرف اول را می زند وکسی در این کار به گردپای شما نمی رسد برای در رفت از دادگاه به دیگران مارک می زنید. سوال از شما آیا زمین کشور شما توسط یک مزدور اشغال می شد شما ساکت می ماندید؟ یا گروهی فرقه امنیت شما رابه هم بزند ساکت می ماندید؟
بلی دولت عراق می خواهد به کشور خود مسلط شود تا جلوی این بمب گذاری ها که توسط شما فرقه های تروریستی انجام می گیرد را بگیرند برای آن مارک نسل کشی می زنید آیا این روا است که فرقه های مثل شما که در عملیا تهای تروریستی دست دارید و مردم بی دفاع عراق را به کشتن می دهید تا عمری به فرقه اضافه شود به این نسل کشی نمی گویید؟
سعید
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا