مسعود رجوی

کین ضد بشری رجوی

رجوی درطی پیامی که درتاریخ 3 اردیبهشت دررابطه با یکی از قربانیانش بهمن عتیقی داد بطرزسبعانه ای کین وخشم ضد انسانی وحیوانی خود را درحق خانواده ها یکبار دیگر بروز داد. رجوی دراین پیام آقای سیاوش عتیقی برادر بهمن را که بیش از 11 ماه است با تحمل انواع سختیها و پذیرش دوری از همسر وفرزندانش برای ملاقات با بهمن درمقابل درب اسارتگاه اشرف متحصن شده است را "پسر خوانده ولی فقیه، نابرادری ومزدور وزارت اطلاعات" خواند.این اراجیف سخیف از طرف تواب و پسرخوانده شاه و طفل نامشروع سپهبد نصیری معدوم، یعنی آقای رجوی، درشرایطی بیان می گردد که مرگ مشکوک و ناگهانی بهمن کمر سیاوش را شکسته و خانواده اش را در سوگ بزرگی نشانده است.
راستی اینهمه کینه توزی را در قاموس کدام انسان می توانید پیدا کنید؟ ملاحظات سیاسی وفرهنگ رایج اجتماعی می طلبد که حداقل این جانور درنده دوپا، درظاهرهم که شده به خانواده آقای عتیقی تسلیت می گقت، ولی از رجوی خیانتکار که عمق کینه حیوانی اش نسبت به خانواده و کانون گرم آن درمناسبات درونی این فرقه برای همه ما اعضای جدا شده شناخته شده است. وی در مناسبتهای مختلف،خانواده را کانون فساد نامیده، وخواستارانهدام فیزیکی آن بوده،چه انتظاری بیش از این می توان داشت؟ جرم و گناه آقای سیاوش عتیقی و خانواده اش که اینچنین آماج لجن پراکنی رجوی قرارگرفته براستی چیست؟ تنها وتنها گناه آنها درخواست ملاقات با فرزندشان بهمن بود که درسال 76 بدون اینکه هیچگونه شناخت وسمپاتی نسبت به سازمان داشته باشد توسط عوامل این فرقه فریب خورده، وبه بهانه اعزام به کشورهای اروپایی به اسارتگاه اشرف برده شد، و از آن تاریخ دیگر به وی حق تصمیم گیری وخروج داده نشد. درسال 83 که سازمان به خاطرمنافع مادی وسرکیسه کردن خانواده ها وجذب وفریب عناصرجوان خانواده، اجازه ملاقات با خانواده ها را داده بود بهمن عتیقی به پدرش،غدیرعتیقی گفته بود: مطمئن باش که در اولین فرصت اسارتگاه اشرف را ترک خواهم کرد.
براستی که گناه پدر و مادر بهمن عتیقی چیست؟ جز اینکه با هزارخون دل خوردن فرزندی را بزرگ کردند تا اینچنین دردام فریب رجوی بیفتد؟ ودرعنفوان جوانی اینگونه قربانی کشورگشایی و ریاست طلبی رجوی گردد؟ گناه خانواده عتیقی چیست، جزاینکه روی اولیه ترین حقوق انسانی مندرج در منشورحقوق بشر پافشاری می کردند؟ وخواهان ملاقات حضوری با فرزندشان بودند؟
براستی خانواده آقای عتیقی چه کرده اند جز تحمل رنج ومشقت؟ چه خواسته ومی خواهند جز اینکه ازطعمه بالفعل خارجه دوست یعنی مریم عضدانلو که اینگونه با شیادی تمامی نمایندگان کشورهای اروپایی ومجامع بین المللی را به همه قوانین حقوق بشری قسم می دهد که به آنها حق تشییع جنازه قربانیان را بدهند،خواسته اند که پیکر قربانیانشان راتحویل دهند تا خودشان تشییع کنند، تا آنهایی را که درحیاتشان از ملاقات با آنها محروم بوده اند،حداقل پیکرسرد و بی جانشان را درآغوش بگیرند و برلبان سرد آنها بوسه زنند.
براستی این خیره سری وکینه توزی رجوی درحق خانواده ها تا به کجا ادامه خواهد داشت؟ یک چیز را نباید فراموش کرد و آن اینکه خداوند برهمه کس قادروتواناست، قانونمند یهای حاکم برهستی خلل ناپذیرند، بی شک آه ونفرین پدران ومادران جگر سوخته،ازجمله خانواده آقای عتیقی بزودی گریبان رجوی خواهد گرفت وسرنوشتی مشابه صدام جنایتکار را برایش دامن خواهد زد وبقول قرآن: وسیعلم الذین ظلموا ای منصلب ینصلیون. (بزودی جنایتکاران خواهند فهمید که به چه جهنمی روانند).
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا