اعضاء جداشده از فرقه رجوی

تبریک خانم سلطانی به خانم زهرا میرباقری به مناسبت رهایی وی از مجاهدین

یکی دیگر از پرستوهای اسیر تشکیلات رجوی بال گشود و خود را به دنیای آزاد رساند. زهرای عزیز صمیمانه ترین تبریکات من را بپذیر و هیچ چیز به اندازه آزادی اسیران این تشکیلات و بخصوص زنان گرفتار سیستم رجوی مرا خوشحال نمی کند چونکه بهرحال تحت پوشش آزادی و مقاومت این افراد را رجوی آنجا اسیر نگهداشته و این یعنی ستم مضاعف. گوشه ای از سخنان دردناکت را شنیدم و دلم بسیار سوخت که وقتی تشکیلات مخالفت تو را با خودشان فهمید بسیار فشار به تو آوردند طوری که قادر به نشستن و ایستادن نبودی من کاملا درک می کنم که چه می گوئی و بسیار متأسف شدم و امید که به زودی بهبودی کامل پیدا کنی. من در دلم صد آفرین به تو گفتم به شجاعتت چرا که علی رغم اینکه می دانم که در این تشکیلات چه فشارها و شکنجه ها به تو وارد آوردند تا تو را در هم بشکنند اما تو جسورانه مقابله کردی و بالاخره خودت را به دنیای آزاد رساندی امید که دیگر برادر و خواهرانت هم بتوانند اراده کنند و از این تارهای تشکیلاتی خود را برهانند. و به امید آزادی همه اسیران. و آفرین بر شهامت تو و امید برای بهبودی و درمان سریع جسمانی تو صمیمانه ترین تبریکات من را بپذیر امید که بتوانیم با تکیه بر همدیگر عمق فجایع ربع قرن ستم تشکیلاتی زیر پرچم رجوی با لوای مبارزه برای آزادی و همدستی استخبارات عراق و صدامیان در همدستی و همکاری برای بستن راه فرار و ساختن قلعه ای بنام اشرف از اسیرانی که خالصانه برای آزادی قدم در این راه گذاشتند و به ناکجا آباد رسیدند را باز کنیم. و افسوس که این تشکیلات با مظلوم نمائی و سوء استفاده خیلی ها را در همین اروپا هم به ویروس خودش مبتلا کرده است و در حال حاضر حتی در اروپا هم کار ما کم نیست. برایت آرزوی تندرستی و سلامت دارم و ورودت را به دنیای آزاد خوش آمد می گویم.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا