از نظر مجاهدین حتما بی بی سی تریبون نظام ایران است!

ظهر پنجشنبه مورخه سی ام تیرماه اخبار بی بی سی به گزارشی از وضعیت پادگان کنترل شده اشرف از جانب سران مجاهدین اختصاص یافته بود که نکات روشنگرایانه قابل توجهی را در دل داشت.
1- به درخواست وتمایل قبایل وعشایرعراقی وهمچنین به اقتضای منافع ملی دولت ومردم عراق با درنظرگرفتن حسن همجواری دولت مستقل نوپای نوری المالکی با همسایگان خود ازجمله کشور دوست ایران و بنا به دلایل عدیده سیاسی، اجتماعی وقضایی وحتی اخلاقی موجود درپرونده بیست وپنج ساله حضور فرقه رجوی درخاک عراق تحت الحمایه دولت دیکتاتور وقت یعنی صدام معدوم، اخراج مجاهدین قریب الوقوع میباشد. 2- ازسوی نماینده دون پایه ودرسطح هوادارفرقه رجوی بنام خانم نریمان درمصاحبه با صدای بی بی سی انکار و از جانب مجری برنامه اصرار که این سران تشکیلات مخرب وکنترل کنندگان کمپ اشرف هستند که مانع از دیدار خبرنگاران و گزارشگران دنیا ازجمله خبرنگار بی بی سی از درون کمپ و دریافت گزارش ازاعضای نگون بخت آن شده اند ونه اینکه دولت عراق ومحافظین عراقی مستقر درکمپ کمترین دخالتی دراین خصوص داشته باشند. 3- مجری برنامه تاکید دارد که اعضای مجاهدین بنا به قوانین پناهندگی تک به تک میتوانند در پناه حمایت انساندوستانه و حقوق بشری دول اروپایی و… اقامت بگیرند وازاشرف خارج شوند ولیکن خانم نریمان چون تشکیلات خارج کشوری مجاهدین به ایشان دیکته کرده است احمقانه مدعی میشود سازمان ما نمیخواهد کلیت کمپ اشرف را به اروپا منتقل کند بلکه در دسته های 300 و400 نفری هم قابل قبول است که کشورهای اروپایی بپذیرند اعضا باهم باشند!؟ یعنی که به زبان اشهد خود پیام میدهد که میخواهیم با همین دستگاه کنترل ذهن و مغزشویی یک اورسوراواز دیگردر خارجه داشته باشیم تا این پتانسیل خشونت گرای موجود در کله اعضای سرخپوست مهاجم خش برندارد وهمواره ژست ارتش آزادیبخش! داشته باشیم. عجبا ازاینهمه هوش و زکاوت خانم نریمان درسطح یک هوادارکه ازعلی صفوی وعلیرضا جعفرزاده هم اندرشغل دیپلماسی (بخوانید شغل شریف فریب ودغل)پیشی گرفته است! 4- واما مهمترازهمه نه اینکه همواره سران فرقه رجوی ازجمله شخص مریم عقده ای درکسوت رئیس جمهورخود گزیده آینده نا پیدای ایران مدعی بودند وهستند که این مقاومت! ازحمایت خالصانه وداوطلبانه شماری ازسیاستمداران اروپایی وامریکایی و…. (بخوانید سیاست مداران بازنشسته جنگ طلب ولابی های اسرائیلی) برخورداراست، خوشبختانه درهمین برنامه مورد بحث بی بی سی تنی چند ازهمان اشخاص به خدمت گرفته شده ازجمله آقایان همیلتون رئیس سابق کمیته روابط عمومی مجلس نمایندگان ومایکل موکیزی وزیرسابق دادگستری امریکا وآنتونی زینی فرمانده سابق فرماندهی مرکزی ارتش امریکا بطورشفاف اعتراف کردند که ازبابت حمایت ازمجاهدین وسخنرانی پیرامون مشروعیت بخشیدن به یک جریان سکت وفرقه مخرب مبالغ متعارف! دریافت نموده اند، خود گواه صادقی بود برحقانیت وصحت وسقم روشنگریهای ارزشمند هموطنان غیورمقیم خارج وداخل کشور مبنی براینکه مجاهدین برای یک سخنرانی واجرای یک میتینگ وبرنامه وهرگونه حمایتی ازخود فقط دلارآنهم درسطح نجومی ازکیسه ذخیره شده حمایت صدام معدوم وسی میلیون دلاری که ماهیانه ازکشور دوست عربستان وسایرمنابع مالی غیرمشروع دریافت میکنند، هزینه میکنند نه اینکه سیاستمداران بازنشسته ولابی های اسرائیلی وبیشمارحقوقدانان بخدمت گرفته شده خصوصا عراقی ازجانب مجاهدین ازسرحس انسانی وحقوق بشری بخواهند برای مجاهدین قلمی ویا قدمی پا پیش بگذارند!! بابا مشکل مجاهدین یکی دوتا نیست نه پول وهزینه گزاف درخریداری شماری اشخاص بی مصرف میتواند مانع ازسقوط واضمحلال تشکیلات فروپاشیده فرقه رجوی شود ونه استمرار و بقاء تشکیلات فرقه ای دربه بند کشیدن اعضای نگون بخت و…….. چرا که درعصرآگاهی و تکنولوژی وعلم وتکنیک برتر دوران عوامفریبی و دجالیت به سرآمده است وبدین خاطربه سران مجاهدین علی الخصوص شخص رجوی توصیه میشود با گشودن درب خروجی اشرف آخرین شانس خود را بیازمایند شاید که همان صدنفرمظنون مورد بحث دولت عراق ازفدائیان وکماکان ازحامیان وفاداربه خود باشند وبگذارد بدون خون وخونریزی سایراعضای نگون بخت وناراضی پی زندگی شرافتمندانه خود بروند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا