مجاهدین بازیچه ای برای غرب

خیانت به مردم ایران مساوی است با خروج فرقه ای لیست سیاه

می گویند که امریکا در حال بررسی وضعیت فرقه مجاهدین برای خارج کردن نام منحوس آنان از لیست تروریستی وزارت خارجه خود می باشد. اولین سئوال این است مگر تاثیری هم در روند سیاسی ایران خواهد داشت؟ ایرانی که مردم شریف آن تا بن استخوان از این خائنین وطن فروش بیزارند چون دست این جنایتکاران تا مفرق به خون جوانان این مرز و بوم آغشته است، تفاوتی ندارد چه کسی از کدام طرف خونش ریخته شده مهم این است که برای مردم ایران پرونده سازمانی که برای چند صباحی در قدرت بودن از آدم کشی گرفته تا خیانت به وطن کوتاهی نکرده واضح و روشن است، اگر سرسوزنی از کشتاری که این جماعت صدامی ایجاد کردند بشود چشم پوشی کرد با اعتماد تمام می توان گفت از وطن فروشی آنان هرگز نمی توان گذشت کرد.
البته برای امریکا که امروز با مشکل اقتصادی بی سابقه ای دست به گریبان است و برای منا فع خود حاضر به هر کاری هست می توان حدس زد که با این کار در نظر دارد تا رژیم ایران را به باج دهی وادار کند در حالیکه خوب می داند خروج فرقه از لیست سیاه تروریستی مساوی است با خیانت به مردم ایران، اما آیا برای کشوری مانند امریکا این مهم است؟ طبیعتآ نه چون اینها رهروان همان کسانی هستند که در 28 مرداد برعلیه دکتر مصدق دست به کودتای ننگینی زدند که هرگز این بدنامی از پیشانی آنان پاک نخواهد شد همانطور هم خودشان بایستی این را در نظر داشته باشند که حمایت از فرقه تروریستی خیانت به مردم امریکا نیز هست چرا که همین فرقه دست به ترور ژنرال های امریکائی هم زده و این ننگ را هم مقامات امریکا نمی توانند از پیشانی مجاهدین پاک کنند. اگرمقامات امریکا مرتکب چنین خطائی شوند این را بایستی بدانند که نزد مردم ایران تا درجه صفر سقوط خواهند کرد و دیگر هیچ تاثیری در مردم ایران نخواهند گذاشت، در ضمن این عمل اشتباه آنان تنها باعث کند شدن روند دمکراسی در ایران خواهد شد اما مطمئن باشند که مجاهدین در روند سیاسی ایران اثرگذار نیستند زیرا همانطور که اشاره شد مردم ایران از پرونده مجاهدین بطور واضح مطلع هستند، مجاهدین نه تنها در ایران دارای هیچ پایگاه مردمی نیستند بلکه در نظر مردم ایران منفور وخائن به مردم و کشور نیز می باشند.
برای بررسی وضعیت فرقه مجاهدین بهترین راه دیدار و صحبت با اعضای جدا شده این سازمان است و این تنها راه منطقی برای بررسی وضعیت آنان می باشد چراکه هیچکسی به غیر ازاعضای سابق سازمان نمی توانند سازمان وافکار ضد بشری آنرا توضیح دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا