آقای کریم قصیم نمونه ی عینی تفکر فرقه ای – قسمت اول

" فرقه ها شاخص های تعدی خودکامه به اجتماع ما با عناوین مختلف هستند و این مقوله نه تنها توسط دانشمندان علوم رفتاری، بلکه همچنین توسط شهروندان معمولی که به آزادی خود بها میدهند، باید مورد تحلیل قرار گیرد" خانم دکتر مارگارت تالر سینگر
کتاب فرقه ها در میان ما
ترجمه مهندس ابراهیم خدابنده

در برنامه افق تلویزیون امریکا آقای کریم قصیم عضو به اصطلاح شورای ملی مقاومت در گفتگو با آقای دهقان پور مجری برنامه و دکتر رسول نفیسی استاد جامعه شناسی دانشگاه امریکا به شکلی غیر متعارف سخن گفت. ایشان بارها و با عصبانیت سخنان آقای دهقان پور را قطع کرد و الزامات یک گفتگوی روشن و صریح را به شکلی آشکار رعایت نکرد زیرا طی گفتگو بشدت خشمگین بود.
او بی آنکه خونسردی و متانت خود را در گفتگو رعایت کند اندیشمندانی که عملکرد و مناسبات مجاهدین را مورد نقد و بررسی انتقادی قرار می دهند، آماج انگ و تهمت قرار داد که در این میان دکتر رسول نفیسی نیز مخاطب ایشان بود. مطلق انگاری، خود را حقیقت محض پنداشتن، بهره گیری از توهین، دشنام و تهمت به منتقدین یا مخالفین فکری و سیاسی و افتادن در دام بدبینی مفرط نوعی واکنش پارانویاست. واکنش و رفتار تند و پرخاشگرانه ی عناصر فرقه ها، سکت های مذهبی و سیاسی چون آقای کریم قصیم در یک گفتگوی تلویزیونی و در برابر چشمان میلیونها بیننده با در نظر گرفتن شیوه های برخورد رهبران مجاهدین در گذشته و حال، یک روال معمول و مکرر است. چرا آقای کریم قصیم چنین بی محابا در گفتگو با ارباب رسانه ها ظاهر می گردد به طوریکه مخاطبین بی طرف خود را نیز به واکنش وادار میکند و چنین نتیجه گیری می گردد که آقای کریم قصیم خود یک نمونه ی عینی فرقه ی ستیزه جو و بنیادگراست. دکتر رسول نفیسی وقتی با گفتار و رفتار خشمگینانه و داد و بیداد آقای قصیم مواجه شد به مجری برنامه گفت " من امیدم به این بود که آقای کریم قصیم با یک اعصاب آرام تری حرف میزدند "!! میتوان به رهبران مجاهدین خلق به روشنی گفت آقای کریم قصیم نمونه زنده و روشنی از ماهیت و ساختار فرقه ی مجاهدین است. تحلیل رفتار و برخورد تند و پرخاشگرانه او همچنین در گفتگو با آقای عنایت فانی در برنامه به عبارت دیگر بخش فارسی بی بی سی و برنامه افق تلویزیون امریکا و نیز مقایسه آن با طرز رفتار و برخورد سایر شرکت کنندگان در گفتگو، نشانگر تفاوت ماهوی دو ساخت ذهنی و رفتاری یعنی عنصر فرقه ای و انسان مدرن و متعلق به جهان آزاد است. به باورم حضور آقای کریم قصیم به عنوان نماینده مجاهدین خلق و به اصطلاح شورای ملی مقاومت در برنامه های تلویزیونی و تامل در نوع رفتار و برخورد غیر متعارف و پرخاشگرانه ی ایشان در این گفتگوها در حقیقت پی بردن به عمق فاجعه ای است که در مناسبات مجاهدین و لایه های زیرین این گروه خشن و بنیادگرا در جریان است. اینکه آقای کریم قصیم محصول و پرورش یافته ی تشکیلاتی ست که با دنیای مدرن و هنجارهای فکری و رفتاری آن سر ستیز دارد و چنان در مطلق انگاری نابخردانه فرو رفته است که توان درک ساده ترین مسائل اخلاقی و سیاسی را ندارد موضوع قابل فهمی است اما براستی چگونه میتوان با آقای کریم قصیم گفتگو کرد و با او سخن گفت؟ وقتی ایشان دچار نوعی پارانویای روشنفکری ست و توهم ذهنی در او موج میزند؟ ایشان به غیر از خود و تشکیلات مجاهدین همه را دشمن میپندارد و اگر حاضر به گفتگو نیز است صرفا بهره گیری تاکتیکی از موقعیت بوجود آمده برای پروپاگاندا و نوعی تبلیغات به نفع ستیزه جویی و بنیادگرایی ست، غافل از این امر مشهود که چنین رفتار، برخورد و مواجه شدن با دیگران در دنیای مدرن و دوربین های تلویزیون آنتی تز خود را پدید میاورد.
شاید اگر مجاهدین آقای کریم قصیم را به مثابه یک مدل و نمونه ی عینی از اندامواره ی فکری و سیاسی مجاهدین، در معرض نمایش نمی گذاشتند ابعاد دستگاه عقیدتی و سیاسی و نیز مناسبات حاکم بر تشکیلات مجاهدین که بیانگر یک فرقه ی تمام عیار و خطرناک است چنین بوضوح در معرض دید قرار همگان نمی گرفت.
لازم به یادآوری ست رفتار و واکنش های شگفت انگیز آقای کریم قصیم به مثابه نماینده ی فرقه ی مجاهدین که به دروغ و فریبکارانه مدعی پایبندی به اصول و قواعد دموکراتیک است گویای فاجعه ای ست که هنوز ستیزه جویی و تفکر مخوف فرقه ای در دنیای مدرن در کمین نشسته است.
بی تردید، نمونه ی عینی و آشکار تفکر فرقه ای و ستیزه جویانه، مجاهدین خلق است با خصوصیات و ویژگی های ضد دموکراتیک و مغایر با مولفه های فکری و اخلاقی دنیای مدرن.
ادامه دارد…
آرش رضایی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا