تلاشهای ضد جداشده ها

چرا فرقه رجوی به تهدید جدا شده ها دست می زند

مسعود رجوی رهبر فرقه مجاهدین در سال 1372 در یک نشست عمومی در جلال زاده برای تمام نیروهای موجود این فرمان را صادر کرد که هر موقع دیدید این باند شکست می خورد اول جداشده ها را ترور کنید. همین فرمان در سال 1382 هم صادر شد. سوال این است که چرا رجوی به این تهدید ها رومی آورد؟ چون شرایط فعلی در عراق و تلاش بیهوده برای خارج شدن از لیست تروریستی آمریکا که باعث ریزش نیروهای فریب خورده شده است رجوی و جوخه ترورش به جز روی آوردن به تهدید جدا شده ها برای آینده ابتر خود چیز دیگر نمانده است و رهبران فرقه می خواهند با این تهدید شکست های پی در پی خود را پوشش دهند و در درون تشکیلات با ایجاد رعب و وحشت جلو ریزش نیروها بگیرد ولی سخت در اشتباه هستند.
1- رجوی ومریدان رجوی در خارج این را بدانند که اگر دست به اقدام ترور جداشده ها بزنند جواب دندان شکن از جدا شده ها دریافت خواهند کرد اگر می خواهد این را قبل از شکست تجربه کنند که جواب جدا شده ها در صورت بروز اقدامات تروریستی چیست دوست دارم مریم و دیگر مریم ها این اقدام را انجام دهند.
2- رجوی باید بداند که عمر این فرقه در عراق و در خارجه تمام شده و دیگر این نوع تهدیدات نمی تواند جلو شکست او را بگیرد.می توان گفت اینها زوزه ای بیش نیست که بعد از شکست ها متعدد فرقه (سازمان مجاهدین) اقدام می کنند.
3- ترس فرقه رجوی از جداشده ها به خاطر جایگزین آنها به جای باند رجوی می باشد واین را بارها در نشست ها رجوی گفته است ومی داند به همین خاطر جدا شده را مزدور وجیره بگیر جمهوری اسلامی معرفی می کنند ومدت بعد آنها را تهدید می کنند شاید این تجمع جدا شده ها را از هم بپاشاند ولی سخت در اشتباه است چون عمر جدا شده ها را رجوی از آنها گرفته است ودر اشرف زندانی کرده واینها یک نقطه مشترک دارند که رجوی در شورای ملی هم آن را ندارد.
سعید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا