ابقای مجاهدین در لیست تروریستی امریکا

ابقای مجاهدین در لیست تروریستی تکرار ناکامی این سازمان که هربار برای آن هزینه های میلیاردی میکنند و متاسفانه پیش از اعلام نتیجه وزارت خارجه امریکا ، مجاهدین برای خروج از لیست از چند روز قبل به رقص و پایکوبی میپردازند و جشن های پیروزی برپا میکنند و بعد از آن نتیجه رشوه دادن ها و تظاهرات ها شکست مفتضحانه است و برای سالهای پی درپی مجددا در لیست ابقا میشوند و اصلا به روی مبارک نمی آورند .این بار نیز سازمان جنجال دیگری بپا نمود و چند ماهی نیروهای اشرف و آواره گان و گرسنگان اروپا نشین را به بازی گرفت و کلی بوق و کرنا راه انداختند و یک دوجین نیز از بازنشستگان و دولتمردان سابق امریکا را با پرداخت هزینه های گزاف به میدان آوردند تا علیه لیست تروریستی به فعالیت بپردازند . عده ای دل خوش کردند که بالاخره این بار سازمان از لیست تروریستی خارج شده و سازمان به یک پیروزی بزرگی نائل خواهد آمد و نیرو های منفعل و روحیه باخته موجود در اشرف برای مدتی هم که شده شارژ میشوند . و پیشاپیش پیروزی محیر العقول را نوید میداد و جشن پیروزی را هم بر پا کردند .
حال قبل از اینکه به نتیجه این سناریو و شوی شکست خورده و مسخره بپردازیم بهتر است هدف و انگیزه و علت آنرا بررسی نماییم .
اساسا چرا وجود یک سازمان با اصطلاح ( انقلابی ، مردم گرا ،آزادی خواه ،مستقل ،مدافع حقوق بشر و ضد امپریالیزم در لیست تروریستی امپریالیزم امریکا که مشخص است علیه اهداف سازمان های با توصیفات فوق میباشد اینقدر مهم و به هدف هم تبدیل میشوند و در یک منطق و استدلال ساده باید به سازمان گفت آقایان و خانم های خلقی و مدافعان جامعه بی طبقه توحیدی اگر نمیدانید بدانید از آنجا که شما گوش شیطان کر ضد امپریالیست هستید و آزادیخواه و دمکراتیک بهمین دلیل انتظاری خارج از این از امپریالیست جهانخوار کمی شبهه برانگیز است که یا باید به آن القاب و اوصاف خودتان شک کنید و یا به پدر خوانده تان ( امپریالیزم )، در هر حال محتوای یکی از این دو قطب متناقض است .
آنچناکه مسعود در نشست های حوض اظهار داشت من نه ناو جنگی میخوام و نه زیر دریایی و نه حمایت ابرقدرت ، من فقط انقلاب مریم رو میخوام که معادل همه اینهاست بنا براین اگر تکیه بر انقلاب مریم است و خلق قهرمان پس بایستی رو به داخل مبارزه نمود و سعی در جذب مردم ایران داشته باشد و نظر مردم ایران برایش حائز اهمیت باشد . پس این عقب نشینی بمیان مردم لوس انجلس ،تکزاس ،سیدنی و پاریس و اور چگونه معنی میشود و چرا این همه پول بی زبان را برای سخنرانی های بیهوده کوربت و بونه و پرل و تنتر و عنتر و منتر هزینه میکنید و علنا رشوه می دهید مگه نمیگفتید ما هزینه ارتش آزادیبخش رو از کار مالی اجتماعی ( گدایی سیاسی ) از اروپا و امریکا تامین میکنیم ؟ حالا چطور این هزینه های میلیاردی را بیهوده رشوه میدهید ؟
سابقا برای باوراندن به نیرو های مستقر در اشرف که بلحاظ مالی در مضیقه هستیم ماهها غذا جیره بندی میشد و هفته ها بطور مکرر برگ اسفناج میخوردیم ؟ در حالیکه به اندازه 6 ماه هزینه ارتش با اصطلاح آزادیبخش یک روزه خرج جلسه و رشوه هیات وکلا در پاریس میشد ؟
حال راستی با یک جمع بندی صادقانه ببینید قبل از اینکه سازمان در لیست اتحادیه اروپا و امریکا باشد وضعیت چطور بود ؟ و پس از خروج از لیست اتحادیه اروپا چه معجزه ای شد و موضع امریکا را چگونه ارزیابی میکنید ؟ و چرا وقتی مرزهای ایران و عراق به دولتی سر صدام برای عملیات های تروریستی برویتان باز بود اینقدر این لیست ها اهمیت نداشتند و از سخنرانی جک و بیل و پرل و تنتر خبری نبود و محلی از اعراب نداشتند ؟ و تازه با کمی هم افتخار وجود در لیست تروریستی تن خودتان را به تن pkk میمالیدید که ما سازمانهای انقلابی منطقه با هم در لیست هستیم و این از معیار های انقلابی و ضد امپریالیزم بودن بحساب می آمد ؟ و حالا چی شده که همه معیار ها عوض شده .و گیریم از لیست هم در آمدید ، چه توفیری در سرنوشت خفت بار و شکست خورده سازمان دارد ؟شما که فعلا در سراسر جهان پهناور جای امنی برای آرمیدن پیدا نمیکنید و کسی در جهان حاضر به پذیرش شما نیست .
پس آیا بهتر نیست چشمتان را بروی واقعیات باز نموده و درب اسارتگاه و زندان اشرف را بروی اسرا و زندانیان باز کنید تا بتوانند در شرایط آزاد خودشان برای آینده خود تصمیم بگیرند آنگاه بسیار واضح تر و واقعی تر پرده کنار خواهد رفت و :
چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

علی مرادی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.