اضمحلال فرقه رجوی

یک گام دیگر به پیروزی نهایی برای اسرای اشرف و فعالان حقوق بشر

نگاهی به بیانیه سازمان کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد بر اساس ضرب العجل دولت عراق برای خروج سازمان مجاهدین از خاک عراق که تا پایان سال 2011 میباشد، سازمان کمیساریای عالی پناهندگی ملل متحد از تمامی ساکنان اردوگاه عراق جدید (اشرف) خواست تا درخواست پناهندگی خود را بر خلاف نظر سازمان مجاهدین تک به تک به این مرجع قانونی ارائه دهند. از آنجایی که سازمان مجاهدین براساس توافقات محرمانه مسعود رجوی با صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، و سرسپردگی تمام‌ عیار رجوی برای اجرای اوامر وی، امکان حضور سازمانی و تشکیلاتی سازمان مجاهدین در خاک عراق را بدست آورد و در همین رابطه پادگان گارد ریاست جمهوری عراق به وی هدیه شده بود تا برای حمله به خاک ایران مورد بهره برداری قرار گیرد، لذا براساس بیانیه سازمان کمیساریای عالی پناهندگان هیچکدام از افرادی که در گذشته یا هم اکنون در تشکیلات این فرقه در عراق حضور دارند موقعیت پناهندگی نداشته و ندارند و هیچ‌گاه بر اساس دعاوی سازمان مجاهدین که در اطلاعیه سراسر دروغ خود که بلافاصله از سایت های خود جمع آوری کرده است، در سال 1970 ساکنین عراق جدید (اشرف) مصاحبه انفرادی برای پناهندگی نداشته و پناهنده سازمان ملل متحد و دولت عراق محسوب نمی شده اند. درشرایطی که صدام حسین سرنگون شده سازمان مجاهدین قلدرمابانه سعی بر تحمیل تشکیلات جهنمی خود در عراق داشته است و اینک با حرکتی که کمیساریای پناهندگی سازمان ملل انجام داده گامی مهم و حیاتی برای برچیدن تشکیلات این سازمان در عراق و بر رسمیت شناختن حق تک تک افراد برای زندگی آزاد برداشته شده است و شکی نیست که این امر برای تمامی منتقدان و فعالان حقوق بشر یک پیروزی مهم بشمار می‌رود. بیاینه کمیساریای پناهندگان سازمان ملل که در 13 سپتامبر 2011 برابر با 22 شهریور منتشر شده است بطور مشخص بر این اصول بنیادین تأکید دارد. 1 ـ کمیساریای عالی پناهندگان اعلام کرد که درخواست تک تک افراد برای درخواست پناهندگی از سازمان ملل را دریافت کرده است. در حالیکه سازمان مایل به گرفتن حق پناهندگی جمعی به صفت سازمانی و گروهی بود. 2 ـ کمیساریای پناهندگان ساکنان کمپ عراق جدید را به عنوان پناهجو (و نه پناهنده) در عراق میشناسد. یعنی افراد هم اکنون پناهنده محسوب نمی شوند و باید مراحل قانونی پناهندگی را طی کنند. 3 ـ در این بیانیه بطور مشخص نام قرارگاه اشرف برسمیت شناخته نشده و همانطور که بارها دولت عراق تأکید داشته نام این پادگانی که هدیه صدام حسین به رجوی بود با نام جدید آن (عراق جدید) به رسمیت شناخته شده است که این موضوع برای رهبری سازمان مجاهدین بسیار گران آمد و به همین دلیل آن را باج دادن کمیساریای عالی پناهندگان به مزدور مالکی (دکتر ماللکی نخست وزیر منتخب و قانونی دولت عراق) دانسته است. 4. کمیساریای عالی پناهندگان به صراحت تأکید میکند به رسمیت شناختن پناهندگی گروهی و سازمانی را مناسب تشخیص نمیدهد. این اساسی‌ترین و مهمترین نکته این بیانیه تاریخی است که سازمان مجاهدین قادر نخواهد بود تشکیلات جهنمی خود را به اسم پناهندگی و پناهندگان به دنیای بیرون معرفی کند و در این رابطه کارشناسان سازمان ملل متحد بسیار هوشیارانه عمل کرده اند. 5 ـ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تأکید میکند که پناهندگی گروهی را با عمل‌کرد و راهنمای عمل سازمان ملل متحد منطبق نمیشناسد و اشاره میکند که آنرا در مورد گروه هایی که سابقه فعالیت مسلحانه داشته باشند به اجرا میگذارد. 6 ـ کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در بیانیه خود اشاره می کند که تلاش میکند همراه با دولت عراق، یونامی و طرف‌های ذی ربط (ساکنان عراق جدید ـ اشرف) راه حلی برای این مشکل پیدا کند و در این قسمت بطور مشخص هیچ نامی از سازمان مجاهدین نیاورده است و هیچ مذاکره یا مصاحبه با تشکیلات این سازمان را برسمیت نمیشناسد وتنها برای افراد شخصیت حقوقی قائل شده است. 7 ـ در همین رابطه کمیساریای پناهندگی اعلام میکند که برای مصاحبه شخصی و محرمانه با تک تک افراد در محلی مطمئن و امن و بی‌طرف بدور از نمایندگان سازمان مجاهدین برنامه‌ریزی میکند و به این ترتیب امکان و فرصتی که سالیان جدا شدگان از این سازمان خواستار آن بودند مهیا و عملی گردیده است. لازم به یادآوری است که براساس تجربیات شخصی افراد جداشده از سازمان مجاهدین انتخاب زمان و محل مصاحبه در خارج از کنترل تشکیلاتی سازمان مجاهدین بسیار مهم می باشد، بسیاری از وحشت و ترس که بیرون از اتاق یا بنگال محل مصاحبه زندانبانان فرقه مجاهدین انتظار آنها را می کشند، نظریات خود برای جدایی از فرقه را اعلام نکرده اند. امیدواریم که دولت عراق و سازمان ملل متحد این بار واقعا در یک محل بی طرف و امن این مصاحبه را انجام دهند. 8 ـ در این بیانیه تأکید می‌شود که افرادی که مرتکب جرایم حقوقی یا جنایی شده باشند طبق کنوانسیون 1951 ژنو درخواست پناهندگی انان بطور دقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی می‌شود که به این ترتیب بخش بزرگی از رهبران مجاهدین که آنان نیز احتمالا تک به تک درخواست پناهندگی داده‌اند، پناهندگی آنها برسمیت شناخته نشود. 9 ـ مفهوم حقوقی و قانونی این قسمت از بیانیه کمیساریای عالی پناهندگان این است که پرونده افرادی که تقاضای پناهندگی فردی داده اند را مورد بررسی قرار می دهد، یعنی اگر بخشی از مسئولین ارشد این فرقه به امید واهی رهبری فرقه هنوز از دادن پناهندگی انفرادی خودداری کرده باشند، طبعا از این مرحله به بعد حضور غیرقانونی در عراق خواهند داشت. 10 ـ در پایان سازمان کمیساریای عالی پناهندگان تأکید میکند که درخواست پناهندگی ساکنان کمپ عراق جدید بر اساس محتوای درخواست و قانون بین الملل مورد قضاوت قرار خواهد گرفت و برای پیدا کردن محل جدیدی که امنیت آن‌ها حفظ شود پیگیری میکند. بیانیه کمیساریای عالی پناهندگان از جوانب بسیار بر علیه مناسبات فرقه و جهنمی سازمان مجاهدین حرکت کرده و قبل از همه حق اولیه و انسانی اعضای سازمان مجاهدین را که اکنون اسیر مخوف ترین فرقه شناخته شده دنیای معاصر است برسمیت شناخته شده است و در سطر سطر این بیانیه تلاش شده از هرگونه سواستفاده سازمان مجاهدین که به عنوان یک گروه تروریستی و خشونت طلب طبقه بندی شده است، جلوگیری به عمل آید. در پایان کانون ایران قلم ضمن تشکر و قدردانی از کارشناسان و دست اندرکاران کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تلاش انسانی آنان را ارج می گذارد. اما همانطور که در بالا اشاره کردیم، یادآوری می کنیم که رهبری سازمان مجاهدین بیانیه کمیساریای عالی پناهندگان را خوش خدمتی این نهاد بین المللی به رژیم ایران و مزدور مالکی قلمداد کرده است، بنابراین سنگ اندازی های لازم را با روش های گوناگون از جمله ایجاد خشونت و درگیری با مامورین عراقی خواهد کرد که این حرکت انسانی سازمان ملل با مانع مواجه شود. از سوی دیگر باید کلیدی ترین بخش این بیانیه یعنی پیگیری پرونده پناهندگی هر فرد حضوری و در یک محل امن و طبق قوانین کشور میزبان به مانند همه کشورهای اروپایی و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد، مورد توجه جدی دولت عراق و کمیساریای عالی پناهندگان باشد. البته این بدین مفهوم نیست که دولت عراق زمانبندی خروج تعطیلی و انحلال قلعه اشرف را به تاخیر بیندازد، بلکه این دو موضوع، برچیده شدن و انحلال اشرف و بررسی درخواست پناهندگی افراد، باید به موازات هم حرکت کنند و افراد بعد از انحلال اشرف در کمپ های پناهندگی دولت عراق مستقر و منتظر پاسخ پناهندگی شان از طرف سازمان ملل متحد باشند تا یک کشور پناهنده جو آنها را بپذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا