اضمحلال فرقه رجوی

فرار از اشرف نه بزرگ اعضای سازمان به رجوی ها

بعد از جار و جنجال تبلیغاتی در مورد کشته شدن اعضای فرقه و مراسم خاکسپاری در اشرف و بعد از آن راه اندازی مراسم نشست اعضای شورا خارجه نشین و مراسم فرمایشی انتخاب مسئول اول سازمان سران فرقه فکر می کردند که باز هم می توانند با شانتاژ و فریبکاری مانع از آن شوند که کسی دیگر فرار کند و سازمان بصورت یک پارچه به راهش ادامه خواهد داد روسای باند رجوی فکر می کردند که با آوردن زهره اخیانی می تواند فضای امنیتی بیشتری بر اشرف حاکم کند ولی از آنجایی که نمی توان زندانی را از فکر فرار از زندان باز داشت اکنون بعد از چند روز تعداد دیگری از زندان اشرف فرار کردند تا نشان دهند که دیگر فریب کاری و شعارهای دروغین رجوی ها اثر نداشته و انتخابات دروغین در درون اشرف باز هم نتوانست کسی را بفریبد و اکنون همه اعضای سازمان دریافتند که رجوی فقط فکر به کشتن دادن آنان می باشد. دم زدن از آزادی و سرنگونی حرف مفتی بیش نیست و اکنون نوبت زهره اخیانی است که دستورات رجوی را در مناسبات به اجرا در بیاورد.
باید به سرکردگان باند فرقه رجوی یادآور شد که جار و جنجال تبلیغاتی و تعویض مهره سوخته و شکنجه گر فقط برای پیدا کردن شریکی در جنایت رجوی است که اکنون نوبت زهره اخیانی رسیده است.
اما فرارهای بعد از انتخاب مسئول اولی سازمان پیام خاصی دارد که مشخص می شود که دیگر دروغ و فریب رهبران فرقه در میان اعضای سازمان طرفی نخواهد بست و بایستی منتظر فرارهای چند نفره و دسته جمعی بود
به امید روزی که همه اعضا سازمان تا دیر نشده جرات این را پیدا نمایند تا عطای رجوی را به لقا او بخشیده به دامن خانواده خویش برگردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا