مریم رجوی

نصایح چند از مادر خوانده تروریسم؛ مریم رجوی

رهبران باند رجوی که این روزها از بن بست قرارگاه اشرف و نزدیک شدن اولتیماتوم دولت عراق برای جمع کردن قرارگاه اشرف سوژه ای برای عرض اندام ندارند سعی دارند تا در رابطه با هر اتفاقی موضع گیری و سخنرانی کنند.
در همین رابطه مریم قجرکه فرقه او که در لیست سیاه و ترور تعدادی از دولت های غربی قرار دارد در مورد اتهام جدید دولت آمریکا بر قصد ترور سفیر عربستان توسط دولت ایران موضع گرفته و ضمن اعلام مرحله جدیدی از صدور تروریسم توسط حکومت ایران با وقاحت تمام سعی کرده خودش را مبرا و پاک از تروریسم جلوه دهد.
مادر خوانده تروریسم (مریم قجر) همسو با سرکردگان امپریالیسم در مورد اتهام ترور سفیر عربستان در آمریکا به رسم همیشگی طرف ظالم را گرفته و ادعا می کند که ایران باز هم باید مورد تحریم بیشتر قرار گیرد.مادر خوانده تروریسم (مریم قجر) همسو با سرکردگان امپریالیسم در مورد اتهام ترور سفیر عربستان در آمریکا به رسم همیشگی طرف ظالم را گرفته و ادعا می کند که ایران باز هم باید مورد تحریم بیشتر قرار گیرد.
باید از این خود فروخته سیاسی پرسید که دیگر غرب و دوستانش در مورد تحریم علیه ملت ایران چکار باید می کردند که انجام ندادند؟ او زمانی عاجزانه از دولت های غربی می خواهد که تحریم های بیشتری را علیه ملت ایران در پیش بگیرند که بعضی از سران دول غربی اذعان کردند که تحریم علیه ایران جواب نداشته و دیگر کار ساز نیست.
البته این دم جنباندن های مفلسانه برای دول غربی در شرایطی است که او بعنوان سرکرده تروریسم در لیست سیاه غرب قرار داشته و عاجزانه سر هر موضوعی از سیاست مداران غربی می خواهد که آنان را از لیست سیاه در بیاورند.
بعنوان یک شاهد عینی باید یادآور شوم در نشست رجوی در قرارگاه باقرزاده در سال 80، (زمانی که برج های دو قلو آمریکا مورد هدف تروریستی قرار گرفت) چگونه خانم قجر، وقتی که همسر دومش مسعود رجوی از خوشحالی این کار تروریستی در پوست نمی گنجید و مدعی بود که اگر این اراده (انفجار برج دو قلو) با انقلاب و ایدئولوژی مریم قاطی شود چکار خواهد کرد، ابراز احساسات می نمود.
البته خانم قجر از زمانی که به فرانسه رفته و در کنار سیاست مدارهای دو پهلو و دغلکار نشسته و با جاسوسی علیه ملت ایران و دادن اطلاعات ملت ایران به دولت های غربی از لیست اتحادیه اروپا در آمده است اعمال جنایت کارانه و تروریستی خودش را فراموش نموده است.
ظاهرا او فراموش کرده که چگونه دستور ترور کاسب و مردم بی گناه را به خاطر دفاع از انقلاب و حکومت می داده و یا در کمال جنایت پیشگی پوست سر آنان را می کنده تا درس عبرتی برای دیگران شود.
البته همگان می دانند که درد اصلی رهبران فرقه در حال حاضر چیست و سوزش و گزش مریم قجر از چه ناحیه ای است. همانطوری که در پایان موضعگیری شان در رابطه با موضوع اتهام ترور سفیر عربستان مشخص است درد اصلی رجوی ها قرار داشتن در لیست سیاه آمریکا و جمع شدن قرارگاه اشرف به معنی پایان عمر فرقه تروریستی سازمان مجاهدین می باشد.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا