کشورها

طرح جدید دولت عراق برای حل مسئله مجاهدین خلق و چراغ سبز آمریکا

همزمان با طرح خروج نیروهای آمریکایی از عراق وزیر کشور عدنان الاسدی گفت که قرار است که مجاهدین خلق طبق همان زمانبندی و ضرب العجل داده شده به قرارگاههای دیگری در سایر استانهای عراق منتقل شوند , او اضافه کرد که این امر بخاطر کم کردن کنترل مرکزیت فرقه ای سازمان براعضای این گروه است تا اعضا بتوانند مستقل و به سادگی برای آینده خود تصمیم بگیرند.عدنان الاسدی گفت که تعداد زیادی مایل به بازگشت نزد خانواده هایشان هستند ولی کنترل تشکیلاتی مانع آنان شده است. پایگاه اکو در دیوانیه یک پایگاه در نزدیکی مرز اردن و همچنین یک پایگاه دیگر از نقاطی است که مجاهدین قرار است به آن منتقل شوند , همزمان هیلاری کلینتون نیز در مقابل سئوال نمایندگان حامی مجاهدین که خواهان تمدید تعیین تکلیف و نظارت آمریکا در حمایت و حفاظت از تشکیلات مجاهدین درعراق شده بودند گفت: ما تا آنجا که بتوانیم نظارت داریم و دولت عراق تضمین کتبی داده که اعضا به اجبار به کشوری که ممکن است برای آنها خطر آفرین باشد فرستاده نشوند و در قبال چند پرسش مختلف به همین انتقال اجباری به ایران در لفافه اکتفا کرد. به نظر میرسد که تعیین تکلیف لیست تروریستی توسط آمریکا به تعیین تکلیف عملی این فرقه منوط شده و آمریکا قبل از هر چالشی منتظر اقدام دولت عراق است. ما اعضای کانون ضمن حمایت از اقدام اخیر دولت عراق همچنین از هر اقدامی جهت تضعیف کنترل فرقه ای و نیز ارتباط اعضا با خانواده هایشان استقبال میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا