مسعود رجوی

پیرامون صحبت های اخیر مسعود رجوی با اشرفیان

هشداربه مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشر
آقای مسعود رجوی در پی فشارهای داخل تشکیلات و هم چنین فشارهای خانواده های بیرون اشرف مجبور به بیرون آمدن از سوراخ موش شد و پیام صوتی داشت اما این کنفرانس صوتی حاوی نکات جالبی بود که در خور توجه است.
1- اولاٌ رجوی عنوان کرد که گروه 400نفره را نمی فرستد به دلایل زیر:
الف- درخواست سازمان برای اعزام یک هیت برای بازدید از محل جدید توسط دولت عراق رد گردید.
ب- درخواست سازمان برای اعزام یک هیت حقوقی از محل جدید رد گردید.
ج- انتقال اموال و خودروها نیز با مخالفت دولت عراق مواجه شد.
پس از این فیل هوا کردن "رجوی" بوی توطئه وخونریزی مجدد می آید.
2- رجوی در صحبت هایش با اعضا ضمن آرایش دادن به آنها و اینکه فعلاٌ خبری از تخلیه نیست بار دیگر روی "جنگ صد برابر" و پائین آوردن تابلوی "نه جنگ" تاکید داشت.
3- در صحبت هایش گفت: ما (سازمان) آنقدرصبرمی کنیم تا ببینیم "اجل رژیم زودتر فرا میرسد یا اجل ما"!
4- هم چنین از 12 دیماه نود، اعلام "مرحله کارزار اول"را کرده و…. جمع بندی: اگرصحبت های این بار رجوی را جمع بندی کنیم نتایج زیر را می شود حاصل کرد:
1- رجوی می خواهد تخلیه اشرف را آنقدر طول دهد تا اینکه در تحولات انتخابات مجلس فرجی شود.
2- ازآنجا که رجوی بدرستی می داند "خون " دربن بست ها راهگشا ست با اعلام جنگ صدبرابر دنبال خونریزی در خلال تخلیه اشرف است.
3- وضعیت نیروهای داخلی خیلی خراب است و رجوی مجبور شده و ضمن آرامش دادن به برخی نیروها یی که تصیم فرار دارند باز هم مسئله ای آرمانی را وسط بکشد.
4- با اعلام مرحله کارزار اول قصد سرپا نگهداشتن، مشغول کردن ایدئولوژیک و درنتیجه "خرید زمان" را دارد. در نتیجه عمل نکردن به توافق مجاهدین با سازمان ملل و دولت عراق پیامدهای خونینی را بدنبال خواهد داشت،بعنوان یک جداشده، به تمامی ارگانهای بین المللی نیز هشدار می دهم که رجوی دنبال خونریزی و بامبول درآوردن است وهرگونه عواقب بعدی بعهده شخص رجوی است.
محمد رضا مبین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا