اضمحلال فرقه رجوی

تخلیه اشرف و تلاش های خانواده بزرگ انجمن نجات

… تخلیه ی اشرف و انتقال افراد به کمپ لیبرتی (آزادی) و فروپاشی دنیای تاریک و سیاه فرقه ی ستیزه جوی مجاهدین بی شک یک پیروزی بزرگ است. این پیروزی بزرگ را به خانواده بزرگ انجمن نجات تبریک می گویم…
آرش رضایی سرانجام رهبر عقیدتی مجاهدین وادار شد تا در برابر واقعیت زانو بزند. رویای اشرف محو شد و حال درگیری ذهن رهبر عقیدتی مجاهدین به نقطه اوج خود رسیده است. سالها در توهم زیستن راه به جایی نبرد جز به هرز دادن و تلف کردن لحظه های زندگی عناصر و کادرهای تشکیلاتی مجاهدین.
انتقال اولین گروه از مجاهدین از اسارتگاه اشرف به کمپ لیبرتی سرآغاز فروپاشی دنیای تاریک و سیاه مجاهدین است. دنیایی که زائیده ی تراوشات ذهنی مسعود رجوی بود و متاسفانه در دنیای مدرن بازتولید شرایط خفقان، تنگنای فکر و فضای قرون وسطایی که خلق اسطوره، فرد پرستی، پندارگرایی، مطلق انگاری، کیش شخصیت و اتوپیای خیالی از ویژگی های آن بشمار می رفت، تاسف انگیز و گاه باورنکردنی می نماید اما پدید آمد! در اشرف و به اصطلاح مدینه فاضله ی رهبر عقیدتی مجاهدین.
به تعبیری تاریخ گاه تکرار می گردد و در اسارتگاه اشرف تاریخی از ستیزه جویی، پرستش شخصیت و بردگی فکر در سه دهه تکرار شد. این رویداد تلخ و دردناک نیاز به پژوهش علمی و آکادمیک بدون پیش داوری و با پرهیز از تنگ نظری های مرسوم و معمول دارد. بایستی ریشه های بازتولید اشرف و مناسبات حاکم بر آن را برای همیشه در عصر تحولات دموکراتیک و عقلانیت انتقادی خشکاند. این معنا مسئولیت همه ی اندیشمندان و کسانی ست که به راهکارهای مدنی، مسالمت آمیز و روش های انسانی و اخلاقی برای رقابت و فعالیت در حوزه ی مربوط به سیاست می اندیشند و بدان باور دارند.
از بعد از سرنگونی رژیم صدام تاکنون فعالان عضو انجمن نجات و خانواده های افراد مستقر در اشرف با همکاری و همدلی بی نظیر و ستودنی و با تلاش های خستگی ناپذیرشان سعی کردند پیام رهایی، محبت و مدنیت را در فضای خفقان آمیز اشرف بر کالبد های افسرده و ذهن های مایوس بدمند. پر واضح است پیامد حضور مستمر و سازنده خانواده ها در درب ورودی اشرف تاثیر شگرفی داشت چرا که نور امید و رهایی را بر دنیای تاریک و سیاه اشرف افکند. فرار صدها نفر از حصارهای ذهنی و فیزیکی اسارتگاه اشرف پس از تلاش ها و کوشش های مشترک فعالان انجمن نجات و خانواده ها سرآغازی بود بر فروپاشی تدریجی فرقه ی مجاهدین. اما پیامد و هدف مهم دیگری نیز داشت و آن افشای ماهیت تمامیت خواهانه و ضد دموکراتیک گروهی سازمان یافته به نام مجاهدین بود که در نیم قرن اخیر ترویج گر مطلق انگاری، پندار اسطوره گرایی، خشونت، ترور و ستیزه جویی به نام دین و آرمان خواهی بودند.
حال چشم انداز امید بخش است. رهبر عقیدتی مجاهدین سرانجام تاب مقاومت را در برابر پیام رهایی بخش خانواده ها و فعالان انجمن نجات از دست داد. لحن کلام مسعود رجوی در پیام ده دیماه به روشنی حکایت از ناامیدی و یاس داشت، تن صدایش به خوبی نشان از آشفتگی ذهنی وی بود و اینکه در درون خود درگیر است و چشم انداز را تیره و تار حس می کند و خود را یک بازنده ی حقیر.
تخلیه ی اشرف و انتقال افراد به کمپ لیبرتی (آزادی) و فروپاشی دنیای تاریک و سیاه فرقه ی ستیزه جوی مجاهدین بی شک یک پیروزی بزرگ است. این پیروزی بزرگ را به خانواده بزرگ انجمن نجات تبریک می گویم.
آرش رضایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا