تف سربالا بر صورت رجوی ها

فرقه بدنام رجویها از همان ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران به عنوان یک وصله ناچسب تلاش نمود که خود را به نحوی به جامعه مدنی و روند سیاسی مردم ایران بچسباند.این فرقه هیچگاه متکی به داشته های خود نبود وهمواره تلاش میکرد از کیسه دیگران برای خود اندوخته نماید.
موضع گیریهای سیاسی وتاکتیکهای بکارگرفته شده از طرف سران این فرقه همواره با استفاده از شکافهای بوجود آمده و بقول معروف از موضع مفت خوری محض سیاسی بوده است هیچگاه از جیب خود بهایی نپرداخته است. درفاز سیاسی درک درستی ازاوضاع سیاسی جامعه ایران وصف بندی نیروها نداشت به همین جهت فرصت طلبانه درصدد استفاده ازتضادهای موجود برآمد، روزی ازلیبرالها حمایت کرد و پشت سر بازرگان و دکترابوالحسن بنی صدر موضع گرفت. بعد ازشکست در فاز نظامی و فرار به خارج از کشور، کاسه گدایی به سوی حزب سوسیالیست فرانسه وآقای میتران گرفت.
و بعداز اخراج از فرانسه به دیکتاتور سابق عراق و یکی از بدنام ترین چهره های سیاسی منطقه پیوست وتلاش کرد درشکاف جنگ ایران وعراق وصد البته درخدمت ارتش صدام جبهه دیگری علیه ایران بازکند درطی این سالیان ازهیچ جنایت وخیانتی کوتاهی نکرد. از دادن اطلاعات موقعیت های شهرهای ایران جهت موشک باران شهرها تا دستگیری سربازان واهالی منطقه درمرزها وتخلیه اطلاعاتی آنها وتا سرکوب مردم کرد وشیعه جنوب عراق درانتفاضه سال 90 ونجات صدام ازسرنگونی تا اینکه صدام بدست نیروهای ائتلاف سرنگون شد ولی درمیان بهت و ناباوری حتی اعضای سازمان یک شبه تمامی شعر و شعارهای ضد امپریالیستی را کنار گذاشت و درخدمت ارباب جدید که البته او را صاحبخانه جدید تلقی میکرد درآمد. درعرض چند روز تمامی کتابها، نشریات و نوارهای ضد امریکایی سوزانده شد و با تکرارصد بارغلط کردم های غلیظ حتی ترور سرهنگ امریکایی درسال 54 درتهران راکه در فاز سیاسی آنقدر به آن می نازید و ترانه سرکوچه کمینه بخاطرش منتشر کرد را منکرشد وآن را برگردن جناح منشعب ومارکسیستی سازمان یعنی پیکار انداخت.تسخیر سفارت امریکا را یک خیانت از جانب رژیم ایران قلمداد نمود وعنوان کرد دراساس با رضا پهلوی و نظام سلطنتی مخالفتی نداشته است.نیروهای تشکیلات را توجیه نمود که دربرخورد با نیروهای آمریکایی خود را طرفدار نظام سرمایه داری جلوه دهند و خط مشی مبارزه مسلحانه را منکرشوند.
ارتش آزادیبخش را منحل کرد وسلاح را که روزی ناموس مجاهد قلمداد میکرد دو دستی و البته با بسته های شیرینی به آمریکاییها تحویل داد.برای دستگیری ارباب پیشینش صدام که روزی مستقل ترین وضد امپریالیسم ترین رهبرمنطقه عنوان میکرد جشن گرفت ودست دردست نیروهای متجاوزامریکایی به رقص وپایکوبی پرداخت.زنان شورای رهبری را بزک کرد وبا آرایشهای غلیظ ولباسهای چسبان وگیسوهای افشان به میهمانی فرماندهان ارتش امریکا فرستاد.بقول میلر فرمانده نظامی تیف دردستگیری مسئولین وفرماندهان نظامی وحزبی رژیم صدام با امریکاییها همکاری اطلاعاتی کرده ومنجربه دستگیری بسیاری ازاعضای دولت متحد سابقش شد.
درملاقات با جان بولتون ودیگرلابی های صهیونیستی درپارلمان اروپا وامریکا اطلاعات هسته ای ایران را دراختیار آنها گذاشت.میتینگها برگزارکرد وتمامی مقامات امریکایی واروپایی تاریخ مصرف گذشته را دعوت وازآنها امضاء وحمایت گرفت وخلاصه به هردرودیواری زد تا شاید بتواند ازلیست تروریستی خود را خارج و به نیروهای روحیه باخته دراشرف انگیزه دهد.ودرحقیقت با بازی تبلیغاتی چند صباح دیگرنیروها را دراشرف به اسارت بگیرد.ودرسراب سرنگونی نگه دارد.ولی افسوس که هیچگاه درطول تاریخ افراد دست نشانده و مزدور که سفره مزدوری پهن کرده تا از راه خیانت ارتزاق مادی نمایند آن روی سکه ماهیت اربابان خود را نمی توانند بخوانند.درروز7 فوریه سایت وزارت خارجه اعلام کرد که سازمان موسوم به مجاهدین خلق را در لیست گروههای تروریستی ابقاء کرده است.واین خواب خوش رجویهای مزدور را آشفته کرد تا به داد و فغان و التماس و ناله ضجه ازارباب جدید خود و شکوه و گلایه کنند ولی بیچاره رجوی ها نمی دانند که این ماهیت ایده الیستهاست وجایگاه آنها صرف نظرازهرخوش خدمتی ونوکر صفتی زباله دان تاریخ است. بعدازحدود 8 سال آویختن به قبای امریکا ودیگرلابی های صهیونیستی امثال ابقاء مجدد درلیست تروریستی ارباب بمثابه تفی سربالا برصورت رجویهاست.رجویها هرچه بیشتردم جنباندند نه تنها ازتکه نان خبری نشد بلکه توسری های بیشتری دریافت کردند.دریک تحول دیگر دانیل فراید مشاور ویژه امریکا در امور پادگان اشرف در پاسخ به خبرنگاران که از قول مریم رجوی سئوال کرده بودند که امریکا مسئول حفاظت ازنیروهای سازمان است گفت: عراق یک کشورمستقل است وخود مسئول اعمال حاکمیت خود است ودرحال حاضرامریکا درعراق حاکمیتی ندارد و ضمن اینکه تاکنون عراق در قبال تعهداتش عمل کرده است و دیگر تصمیم با مجاهدین خلق است که جابجایی را آغاز و با عراقیها همکاری نماید.
پاسخ دندان شکن مشاور ویژه امریکا در امور پادگان اشرف یک تو دهنی دیگر به رجویهاست، که خفه، فضولی موقوف.شما درمقام وموضعی نیستید که حق اظهار نظر داشته باشید واصولا در کار بزرگترها دخالت نمایید.تاریخ مصرف شما دیگرتمام شده است حالا رجویهای مفلوک ازهمه جا رانده نمی دانند باید چکار کنند.اربابشان با زبان بی زبانی به آنها دستور خروج از اشرف را داده است.
حالا اگر ما میگوییم این همه پاچه خوری امپریالیستها بمثابه تف سربالا بصورت رجویهاست گزاف نگفته ایم.این تازه ازنتایج سحراست باش تا صبح سرنگونی واضمحلال و فروپاشی آنها از کمپ ترانزیت بدمد.

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن