خانم رجوی بفرمایید زندگی چادرنشینی درمرز اردن

خانم رجوی که مدتی قبل ازحمله نظامی امریکا به عراق به اتفاق 45 نفر ازمسئولین و مشاورین رده بالای سازمان فرار را بر قرار ترجیح داد و از آن تاریخ پاریس نشین شده اند. وماشاءالله به یمن زندگی در پاریس روز به روز برجمالیات وکمالیات ایشان افزوده میشود طی نامه ای به خانم کلینتون درخواست کرده که سازمانش آماده است در نوار مرزی اردن به صورت چادرنشینی زندگی کند. البته پر واضح است که منظور خانم رجوی نه خود ایشان و دیگر مسئولین چاپلوس و تملق گوی رده بالا بلکه عمدتا نیروهای بیچاره و بخت برگشته بدنه تشکیلات هستند که خانم رجوی برآنها منت گذاشته تا بعد از30 سال زندگی زجرآور و تحمل رنج و مشقت فشارهای تشکیلات و تلف کردن دوران عمر و جوانی دراشرف، این بار دوران بازنشستگی در نوار مرزی اردن سکونت کنند.تجربه 30ساله ما درشناخت ایشان و همسر به سوراخ خزیده اش بیانگر این است که آنها آنچه برای خود حلال، بر دیگران حرام می شمارند. ولی صرفا به منظور شوخی با الفاظ و معانی و درعالم مجازی از خانم رجوی می پرسیم که آیا این زندگی چادرنشینی شامل حال خودتان هم می شود و یا اینکه شرایط خاص مبارزه و ضرورت حفظ رهبری باز حق پرداخت بها مختص آنهاست.و شما همچنان از آن محروم؟ آیا تضمینی وجود دارد که بازهمانند پادگان اشرف درحالیکه شما در پاریس در ناز و نعمت به سرمی برید ازجانب سرکردگانتان درنشستها تحت فشار قرار نگیریم که برویم فاکتهای کارهای نکرده در رابطه با تاخیر بازگشت خواهر مریم به اشرف را بخوانیم و بخاطر اینکه در آوردن شما به اشرف غفلت و گناه کرده ایم. ساعتها زیرتیغ فحش و ناسزا و آب دهان پرتاب کردن قرارگیریم.
آره می گفتند چرا درب باز نمی کنیدش؟ هرچه ما میگفتیم رهبرانقلاب که ازسالیان قبل گفته که درب سازمان به سادگی باز و به سختی بسته می شود، به گوش مبارک آنها نرفت که نرفت. و مستمرا به ما سرکوفت و کنایه میزدند که چرا با این بحث، تقابل می کنید؟ راستی خانم رجوی مگرهمیشه و در تمامی بحثهای انقلابتان نمی گفتید فدا از بالا و نقطه رهبری است.وشما دریافت کننده هستید. پس این پرداخت بها واین فدا از نقطه بالا کی و کجا ماده می شود؟ شما که خود نه گرما و نه سرما بر وجودت نشسته و نه سهمگین ترین بمبارانهای تاریخ را تجربه کرده اید؟ چگونه ازکنار شومینه گرم و مقر تا دندان حفاظت شده این چنین رهنمود می دهید. شما که هیچگاه درطی مدت حضورتان درعراق گرمای بیابانهای عراق درشرایط سخت وطاقت فرسای زندگی سنگری در بیابانهای اشرف بزرگ را ندیده چگونه باز می خواهید این اعضای بیچاره را به نوار مرزی اردن و زندگی چادری بکشانید. خانم رجوی متاسفانه از جانب شما و خوشبختانه از موضع ما دیگرآن سبو شکست و آن پیمانه ریخت دوران دجالیت وعوام فریبی به سرآمده و گذشت آنچه بدانسان گذشت. تمام شد آن دورانی که شما از بابت پول حق پناهندگی همین اعضای تحت اسارت درپادگان اشرف لنزهای رنگی 20 میلیون تومانی به چشم می زدید تا اولا ضعف مفرط بینایی چشمتان که حدود 10 میباشد را از انظار مخفی و ثانیا هر بار چشمتان را به رنگی دیگر جلوه دهید. گذشت که ازجیب همین اعضا که دراشرف محتاج نان شب بودند، جراحی پلاستیک صورت آنهم با هزینه هنگفت انجام می دادند تا همچون مانکنها خود را جوان نشان دهید.ازهزینه لباسهایتان دیگر نمی گویم چون برهیچ کس پوشیده نیست.
خوب سئوال ما همچنان به قوت خود باقی است.آیا شما هم به نوار مرزی اردن تشریف خواهید آورد و در چادر جلوس خواهید فرمود. خانم رجوی بقول برتولت برشت آن کس که حقیقت را نمی داند فقط احمق است. ولی آنکس که حقیقت را بفهمد ولی آنرا دروغ پندارد تبهکاراست.
دوران ناآگاهی گذشت وتمامی اعضای تحت اسارت وخانواده هایشان به یمن افشاگریهای اعضا جدا شده همانهایی که دوست داری خرخره آنها را بجوی.چون ماهیت کثیف شما را افشا کرده و می کنند کاملا آگاه شده اند. برای ثبت در تاریخ و به خاطر تاریخ و نه خودمان یکبار و برای همیشه به شما می گوییم برو گمشو و دست ازجان وخون این اعضای قربانی شده بردار و آنچه برخود نمی پسندی برای دیگران مپسند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا