نقض حقوق بشر

استاندارد های حقوق بشری و انساندوستانه در دستگاه رجوی های دیکتاتور

با نگاهی به کارکرد رجوی های ملعون می توان دریافت از نظر آنها چه چیزهایی بعنوان «استاندارد های حقوق بشری و انساندوستانه» محسوب می شود، مواردی همچون:
عدم دستیابی به وسایل ارتباط جمعی و بی اطلاعی مطلق
نداشتن ارتباط با دنیای بیرون از فرقه و بی خبری کامل
حرام بودن خانواده، نفی عاطفه و داشتن روحیه خشونت طلب
جدا کردن فرزند از پدر و مادر و نداشتن هیچ گونه علاقه خانوادگی
لعن کردن والدین و پرتاب سنگ به سمت آنان
شرکت مستمر در نشست های مغزشویی و خرد کردن شخصیت
تعریف و تمجید مشمئز کننده از رجوی ها
فحاشی به هر منتقد و مخالف
تلاش شبانه روزی برای خونریزی و ایجاد جنگ و درخواست تحریم برای تحت فشار قرار دادن مردم
مزدوری برای دشمنان ایران و جاسوسی برای سرویس های اطلاعاتی غربی و اسرائیل
همراهی با اسرائیل برای ترور دانشمندان هسته ای ایران
و….
بی شک روزی رجوی های کثیف باید در قبل تمام جنایات خود و منجمله نقض حقوق بشر به میز محاکمه کشیده شوند.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا