سوز و گذار رجوی جنایت کار در مورد اشرفی و مجاهد ماندن اعضا!!

رجوی فریبکار باز هم برای اخراج تعدادی دیگر از اشرف به کمپ موقت ترانزیت با اعضای فرقه نشستی گذاشته تا با مغزشویی دوباره به اعضای روحیه باخته خود این امیدواری را دهد که پیروزی خیالی در دسترس است. وی در این نشست به مقولات مختلفی پرداخته که مسئله و درد اصلی رجوی جنایت کار این بود که اگر به کمپ جدید رفتید فکر نکنید که اشرف تمام شده است. وی سعی کرد باز هم بر طبل توخالی پیروزی بکوبد تا شاید بتواند از این مهلکه سالم بیرون بیاید.
اکنون با نگاهی گذرا به حرف های مسعود سعی داریم نشان دهیم که وی هنوز یا در خواب خرگوشی بسر می برد و یا با همین اراجیف می خواهد نیروهایش را بخواباند!!
وی در جایی عنوان می کند که تنها گناه وی این است که پنجه در پنجه استعمارگران انداخته است!! باید به این شارلاتان گفت شما نه تنها پنجه در پنجه استعمارگران نیانداخته بلکه با رندی تمام دست در دست دیکتاتورها و استعمارگران انداخته و در این مسیر از هیچ گونه همکاری با آنان کوتاه نیامده و سعی دارید در این مسیر و با کمک آنان به قدرت برسید که البته اکنون نمی خواهیم به این بحث بپردازیم که جای بحث دیگری دارد.
وی در جای دیگری عنوان می کند که آزادی فقط توسط ما اشرف نشانان رقم خواهد خورد!! و هیچ دولت و سازمانی برای آزادی به ما کمک نمی کند!!. رجوی پلید خودش را به کودنی می زند مگر بعد از هر بار تحریم توسط دولت های غربی خواهان تحریم بیشتر علیه مردم ایران نمی شدید؟ مگر همین شما نبودید که خواهان حمله غرب به ایران بودید؟ پس اکنون چه شده که یکباره از این موضع عقب کشیده و اکنون برای فریب اعضای خود باز هم بر روی شعار کس نخارد البته از مدل غربی آن تاکید دارید.
وی در جای دیگری برای خوش خدمتی به آمریکا عنوان می کند که جک استراو وزیر خارجه انگلیس جنایت کار جنگی است و او بوده که دستور داده قرارگاه های سازمان مورد حمله قرار گیرند ولی از جنایت کاران تاریخ یعنی افرادی که دستور بمباران عراق و قرارگاههای مختلف سازمان را دادند و اکنون با دریافت دلارهای سازمان انقلابی شده جنایت کار جنگی نیستند و آنان را مبرا از همه چیز می داند و سعی دارد به غرب این پیام را دهد که ما در کنار شما هستیم و اگر هم قرارگاه های ما مورد بمباران قرار گیرد باز هم در کنار شما برای جنایت و وطن فروشی خواهیم ماند. به کدام حرف شما باید باور داشت.
وی در جای دیگری از حرفهای بی محتوای خودش قبل از اخراج پنجمین گروه از اشرف عنوان می کند که کارزار شماره 5 یعنی پنجمین شلیک آزادی، را به شما اشرفیان تبریک می گویم!! باید از این کودن پرسید که مسئله سازمان که همش اشرف بوده چه شده که یکباره رنگ عوض کرده و اکنون با اخراج از اشرف تبدیل به پیروزی می شود؟
این پنجمین شلیک برای آزادی نیست بلکه پنجمین شلیک برای فروپاشی اشرف نشانان می باشد!!
او در جای دیگری از اراجیف خود عنوان نمود که از ابتدا عنوان کردیم که ما اصلا دنبال زمین نبوده و همیشه هم گفتیم که حاضر هستیم از اشرف برویم!!
دروغ گفتن که حناق نمی آورد او که سابقه درخشانی در دروغ گفتن دارد باز هم سعی دارد مسئله شکست سازمان را یک پیروزی نشان دهد مگر مسئولین سازمان عنوان نکردند که اشرف مرز سرخ است و آمدم به عراق تا بر افروزم آتش بر کوهستان!! پس چه شده که اکنون کوهستان رنگ عوض کرده و سعی دارید این آتش را در کوهستان های اروپایی برافروزید.
بعد از مصاحبه با وزارت خارجه آمریکا در نشست های درونی مسئولین فرقه عنوان نمودند که اشرف مرز سرخ ماست و نباید از اشرف خارج شویم. پس چه شده که به یکباره همه چیز رنگ باخته و مسئله رفتن از اشرف نباید برای کسی مسئله ساز باشد.
این نشست برای رجوی مسئله بود و نبود سازمان بود چرا که به خوبی با ماهیت ضد انقلابی خودش دریافته که وضعیت در کمپ موقت ترانزیت بغایت خراب است و با توجه به فرار تعدادی از نیروهای سازمان در آنجا وی سعی کرده به اعضای وارفته خودش روحیه بدهد و عنوان نماید که چه در اشرف باشم چه در زندان لیبرتی!! مجاهد اشرفی باقی می مانم و از شورای رهبری خود کمک بگیرید و این است انقلاب مریم!!.گفتن من اشرفی هستم و مجاهد باقی می مانم و چرندیات دیگر برای کسی مسئله حل کن نیست.
برای ما که سالیان در مناسبات سازمان بودیم به گفتن این گونه اراجیف رجوی عادت داریم و می دانیم که رجوی برای اینکه ننگ شکست را قبول نکند سعی دارد با عنوان کردن پیروزی باز هم مرهمی بر روی دردهای بی درمان خودش بگذارد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا