زندان سازی کمپ ترانزیت لیبرتی

چه کسی در پی زندان سازی کمپ ترانزیت است و چرا؟ یک سازه وساختمان بخودی خود نمیتواند برای افراد مستقر در آن بخصوص اگر موقت هم باشند نقش زندان را داشته باشد , بخصوص لیبرتی که تا چندی قبل برای آسایش و روحیه و رفاه بیش از این تعداد, آمریکایی خسته و از جنگ گریزان ساخته شده است. این سازمان است و نه سازه که برای افراد زندان میسازد , اگر شما حتی قوانین حاکم بر گوانتانامو را هم بردارید آنجا میتواند یک کمپ توریستی خیلی عالی و جذاب هم باشد , این قرق مصنوعی ,پوشش اجباری , نگهبانان آمریکایی و بازجویی و شکنجه و رعایت نکردن قوانین بشری است که آن سازه را تبدیل به مخوف ترین زندان جهان کرده است. در لیبرتی هم اقدامات زیر است که سازمان جهت زندان سازی آن محل بکار بسته است و باید آن را محکوم کرد. ۱- برخلاف میل اعضا و قرار اولیه سازمان ملل و دولت عراق , افراد به دستور تشکیلاتی ونه به خواست خودشان در بنگالها مستقر شده اند یعنی ترکیب یک خوابگاه نه دوستانه که تشکیلاتی است , کاری که معمولا در زندانها و بندها بکار برده میشودتا یک بند هم مسئول داشته باشد هم خبرچین. ۲- بازجویی و اعتراف گیری بشدتی بیش از اشرف دراین کمپ ترانزیت در جریان است , همه روزها ساعتها و ساعتها نشست های عملیات جاری و هر هفته نشست های غسل هفتگی که همگی برای تفتیش عقاید وکنترل بر ذهن است برگزار میشود. ۳- بیگاری کشیدن ازاعضا ؛ سازمان برای جلوگیری از فکر کردن اعضا نیاز دارد که مدام آنها را به کار واداشته تا هم ذهنشان درگیر باشد و فکر نکنند و هم اینکه خسته شده و زودتر بخوابند و قبل از خواب نتوانند به خود و سرنوشتشان فکر کنند. ۴- نگهبانی مداوم از اعضای زندانی توسط مسئولین معتمد,کاری که آسایش را از همگان گرفته ولی سازمان برای جلوگیری از فرار اعضا به آن نیاز دارد. ۵- آموزش های اجباری به زندانیان مثل آموزش تشکیلاتی وسیاسی که هدفشان مغزشویی و تسخیر ذهن اعضاست. ۶-قطع ارتباط اعضا با جهان خارج و خانواده هایشان , ممنوع الملاقات بودن و حتی عدم انتقال نامه و وسایل از طرف خانواده ها و زندانیان. بله سازمان مجاهدین خلق کمپ ترانزیت را که میتوانست شروع یک سرنوشت خوب برای اعضای گرفتار و رسیدن آنها به جهان آزاد و خانواده هایشان باشد به زندان تبدیل کرده ومضحک این است که تمام داد و فریادش در رسانه ها این است که دولت عراق و جمهوری اسلامی آنجا را زندان کرده اند و منظورش البته از این شعار این است که چرا دولت عراق اجازه نمیدهد که سازمان کمپ لیبرتی را بعنوان یک زندان دائمی و رسمی بازسازی کرده و برای همیشه در آن مستقر شود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا