زندان سازی کمپ ترانزیت لیبرتی

چه کسی در پی زندان سازی کمپ ترانزیت است و چرا؟

یک سازه وساختمان بخودی خود نمیتواند برای افراد مستقر در آن بخصوص اگر موقت هم باشند نقش زندان را داشته باشد , بخصوص لیبرتی که تا چندی قبل برای آسایش و روحیه و رفاه بیش از این تعداد, آمریکایی خسته و از جنگ گریزان ساخته شده است .

این سازمان است و نه سازه که برای افراد زندان میسازد , اگر شما حتی قوانین حاکم بر گوانتانامو را هم بردارید آنجا میتواند یک کمپ توریستی خیلی عالی و جذاب هم باشد , این قرق مصنوعی ,پوشش اجباری , نگهبانان آمریکایی و بازجویی و شکنجه و رعایت نکردن قوانین بشری است که آن سازه را تبدیل به مخوف ترین زندان جهان کرده است . در لیبرتی هم اقدامات زیر است که سازمان جهت زندان سازی آن محل بکار بسته است و باید آن را محکوم کرد.

۱- برخلاف میل اعضا و قرار اولیه سازمان ملل و دولت عراق , افراد به دستور تشکیلاتی ونه به خواست خودشان در بنگالها مستقر شده اند یعنی ترکیب یک خوابگاه نه دوستانه که تشکیلاتی است , کاری که معمولا در زندانها و بندها بکار برده میشودتا یک بند هم مسئول داشته باشد هم خبرچین.

۲- بازجویی و اعتراف گیری بشدتی بیش از اشرف دراین کمپ ترانزیت در جریان است , همه روزها ساعتها و ساعتها نشست های عملیات جاری و هر هفته نشست های غسل هفتگی که همگی برای تفتیش عقاید وکنترل بر ذهن است برگزار میشود .

۳- بیگاری کشیدن ازاعضا ؛ سازمان برای جلوگیری از فکر کردن اعضا نیاز دارد که مدام آنها را به کار واداشته تا هم ذهنشان درگیر باشد و فکر نکنند و هم اینکه خسته شده و زودتر بخوابند و قبل از خواب نتوانند به خود و سرنوشتشان فکر کنند .

۴- نگهبانی مداوم از اعضای زندانی توسط مسئولین معتمد,کاری که آسایش را از همگان گرفته ولی سازمان برای جلوگیری از فرار اعضا به آن نیاز دارد .

۵- آموزش های اجباری به زندانیان مثل آموزش تشکیلاتی وسیاسی که هدفشان مغزشویی و تسخیر ذهن اعضاست .

۶-قطع ارتباط اعضا با جهان خارج و خانواده هایشان , ممنوع الملاقات بودن و حتی عدم انتقال نامه و وسایل از طرف خانواده ها و زندانیان.

بله سازمان مجاهدین خلق کمپ ترانزیت را که میتوانست شروع یک سرنوشت خوب برای اعضای گرفتار و رسیدن آنها به جهان آزاد و خانواده هایشان باشد به زندان تبدیل کرده ومضحک این است که تمام داد و فریادش در رسانه ها این است که دولت عراق و جمهوری اسلامی آنجا را زندان کرده اند و منظورش البته از این شعار این است که چرا دولت عراق اجازه نمیدهد که سازمان کمپ لیبرتی را بعنوان یک زندان دائمی و رسمی بازسازی کرده و برای همیشه در آن مستقر شود.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.