نامه جمشید طهماسبی به مارتین کوبلر

جناب آقای مارتین کوبلر نماینده ویژه سازمان ملل در امورعراق شما درشرایطی که باموجی ازخصومت وکارشکنی رهبری مجاهدین وسایر افراد ذینفوذی که هدفی جز به شکست کشاندن طرح انتقال افراد مجاهدین از اشرف به لیبرتی رانداشته وندارند،درمسیربه غایت مشکل ولی انسان دوستانه تان از همان ابتدای راه روبرو بودید، با سعه صدرتمام وتلاش بی وفقه، با به کار گیری واستفاده از همه امکانات موجود موفق شدید جلو به زمین ریخته شدن خون شمار دیگری ازافراد درواقع به گروگان گرفته شده دراشرف را بگیرید. در شرایطی که مرحله اول این طرح با انتقال اکثرافراد ازاشرف به لیبرتی با موفقیت درحال اتمام است جا دارد به عنوان یکی از کسانی که تجربه بودن با مجاهدین درعراق را دارد وهمچنین نگران سرنوشت بسیاری ازدوستان خود که هنوز در آنجا حضور دارند می باشد، از زحمات و تلاشهای انسان دوستانه شما قدر دانی و ستایش کنم. حاصل تلاشهای شماوموفقیت های قابل ستایشی که در این راستا بدست آورده اید با در نظر گرفتن این واقعیت که پیش از شما افرادی مثل آقای آمباسادور باتل، مشاور سیاست خارجی و ژنرال لوید آستین، فرمانده ارشد آمریکا درعراق نتوانسته بودند در این زمینه به موفقیتی دست پیدا کنند وحتی آقای باتل به آنها گوشزد کرده بود: «شما در دنیای خارج تشکیلاتی شبه نظامی محسوب می شوید و به عنوان یک گروه خطرناکید» وبه نوعی شرایط قابل تصوری مثل گوانتانامو را یادآوری کرده بود: "شما احتمالا هاوائی را مدّ نظر دارید" و بعد اضافه کرده بود: "حدس من این است که شما نمی خواهید به گوانتانامو بروید." به همین دلیل جا دارد یادآوری کنم، اگرچه تخلیه قرارگاه اشرف یک گام اساسی محسوب می شود و اهمیت خاص خود را درراستای بر چیدن قید وبندهای ایدئولوژیکی تشکیلاتی از دست وپای افراد برای رهایی دارداما با در نظر گرفتن این واقعیت که رهبری مجاهدین و بطورخاص شخص رجوی که نقش کاملا تعیین کننده و مخربی درمسیر رسیدن به هرراه حلی که امکان خروج از عراق را فراهم کند دارد ودر همین راستا سخت تلاش می کند تا کمپ موقت ترانزیت رابه یک کمپ پناهندگی تحت پرچم ملل متحد تبدیل کند وازاین طریق سنگ بنای ماندن درعراق را بگذارد، درگام بعد با پس زدن مانیتور و کنترلی که درحال حاضر وجود دارد این بزرگترین مانع درراه احیای مناسبات فرقه ای مورد نظرآقای رجوی را ازبین ببرد یعنی یعنی رد همان روح کاری است که شما برای رساندن این افراد گرفتار به یک نقطه امن در پیش دارید. ازشما تقاضا می کنم اولویت پیدا کردن یک راه حل انسان دوستانه برای ساکنان لیبرتی در راستای بقا وامنیت آنان را همچنان، بدون در نظر گرفتن اینکه رهبری مجاهدین ولابی های حامی آن دراین مسیرنه تنها همراه شما نیستند بلکه آگاهانه کارشکنی خواهند کرد همچنان درنظر داشته باشید. برای شما در راستای تلاشهایتان برای رسیدن به یک راه حل انساندوستانه آرزوی موفقیت می کنم. با تشکر جمشید طهماسبی
فعال حقوق بشر آلمان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا