هراس رجوی ازافشاگری جداشدگان

امروز در یکی از سایت های فرقه رجوی خواندم که مرضیه قرصی میخواهد به اروپا برود و برعلیه رجوی شیطان سازی کند!!
حقیقتا مدتی بود که خاطرات خانم قرصی را دنبال میکردم و میخواندم. خیلی تحسینش کردم که اراده کرده است که با روشنگری صادقانه و شفاف از حضور اجباری خودش در مناسبات فرقه ای تجاربش را به نسل جوان انتقال میدهد تا جوانان ما طعمه چنین فرقه های مخربی نشوند.
دلم میخواهد به ایشان هم بخاطر فعالیتهای روشنگرانه شان تبریک بگویم وهم اینکه پس ازسالیان دوری توانستند به یگانه فرزندش برسند و با هم زندگی آرامی داشته باشند.
یاد همسرشان آرام گفتاری افتادم که دریک عملیات تروریستی در داخل کشور کشته شدند و در واقع رجوی او را بخاطرمطامع جاه طلبانه اش به قربانگاه فرستاد.
با آرام گفتاری در یک قرارگاه بودم و دورادوراز وضعیت تشکیلاتی اش خبرهایی داشتم. فرمانده یکانش درنشست تشکیلاتی که با فرمانده محور داشتیم مدام گلایه داشت که آرام وضعیت تشکیلاتی مناسبی ندارد و جزء حلقه ضعیف است وتماما درخودش است و با کسی رابطه نمیزند وتنها درخواستی که دارد اینست که بتواند همسرش را ببیند.
آنقدر پرونده آرام بعنوان یک معضل تشکیلاتی روی میز مسولین فرقه آمد تا اینکه تصمیم براین گرفتند که وی را به قربانگاه بفرستند. دریک سناریوی دیکته شده ایشان را صدا میکنند والقاء میکنند تا در یک تیم ترور سازماندهی شود واینطوری ازخودش بیرون می آید و میتواند با گذراز این دوران شاید که به همسرش هم برسد.
درتیم تروراساسا ازنفرات جدید الورود ومشخصا به قول خودشان ازحلقه های ضیعف تشکیلات استفاده میکردند وآرام نیز چندان سابقه تشکیلاتی نداشت به انضمام اینکه مطلق چسب تشکیلاتی نداشت ودلش همواره نزد همسرش و یگانه فرزندش بود.
تا اینکه متعاقب یک دوره آموزشی کوتاه آرام را برای انجام یک ترور کور از مرز به داخل کشور روانه میکنند و آرام جانش را از دست میدهد. خودم خبرقربانی شدنش را اززبان فریدون سلیمی یکی ازفرماندهان فرقه رجوی شنیدم که به دروغ و با آب وتاب تعریف میکرد که آرام درداخل کشورحماسه آفرید!! و بعد از کشتن شمار زیادی از مزدوران و پاسداران خود نیز به شهادت رسید وجالب بود که شخص رجوی نیزازاین ناراضی و معترض سابق و قربانی امروز به شکل مشمئزکننده ای قهرمان سازی میکرد شاید که بتواند با دجالیت تمام، شمار دیگری را بفریبد وبه ماموریت تروریستی بفرستد که قربانی شوند تا رجوی بتواند برای بقاء حیات خفیفانه خویش ازخونشان استنشاق کند.
الهی که خدا ازتقصیرات آرام بگذرد وشخصا اعتقاد دارم تقصیرات آرام غافل و قربانی به حساب رجوی نگاشته خواهد شد وایشان مورد بخشش خدا قرارخواهند گرفت. لابد فعالیت روشنگرانه خانم مرضیه قرصی وافشاء خیانت وجنایات رجوی بتوسط ایشان آنهم در فاز جدید حتما روح آرام را شاد خواهد کرد.
پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا