محکومیت انفجارهای بوستون و بازگشایی دفتر تروریستهای فرقه رجوی

برخورد دوگانه امریکا با مقوله تروریسم
روز دوشنبه 26 فروردین درجریان دو ماراتن در بوستون امریکا انفجاری روی داد که در طی آن به گفته مقامات پلیس 3 نفرکشته و170 نفر زخمی گردیدند. بدنبال این انفجار تدابیر شدید امنیتی برقرار گردید. بطوریکه شهرهای بوستون، واشنگتن  دی سی به یک دژ نظامی تبدیل شد. باراک اوباما رئیس جمهورامریکا با مقامات امنیتی دیدار نمود و گفته میشود که این انفجارها تاثیرات منفی بر روند زندگی روزمره و اقتصادی مردم گذاشته است. اینکه انگشت اتهام متوجه چه گروههایی است و ریشه آن داخلی یا خارجی است موضوع بحث ما نیست، بلکه آنچه مد نظر ماست ضرورت مبارزه همه جانبه با مسئله تروریسم و تروریستهاست.مقامات دولت امریکا طی این سالیان علیرغم ادعاهای مبارزه با مسئله تروریسم درعمل با شیوه ای دوگانه با این موضوع برخورد نموده اند و تروریستها را به دو دسته خوب و بد تقسیم کرده اند. در حالیکه تروریسم و عملکردهای تروریستی ماهیت و هویتی یکسان دارند. و صرفا بدلیل رابطه و استفاده ابزاری از برخی از گروه های تروریستی دلیلی بر مشروع بودن دسته ای از آنها نیست.مقامات دولت امریکا دقیقا در برخورد با فرقه تروریستی رجوی اینگونه عمل نموده اند. فرقه تروریستی موسوم به مجاهدین که در زمینه های ترورهای کور شهروندان و شکنجه و کشتار حتی اعضای ناراضی خود کارنامه سیاهی از خود به جای گذاشته اند. بدلیل استفاده ابزاری مقامات امریکایی و راست ترین جناحهای افراطی درون حاکمیت از لیست تروریستی وزارت خارجه حذف گردید و متعاقب آن دفتر این فرقه در واشنگتن مجددا بازگشایی و پولهای بلوکه شده اش که از طریق پولشویی و دیگرشیوه های نامشروع جمع آوری گردیده بود مجددا آزاد شد. فرقه رجوی قبل از پیروزی انقلاب بدلیل ترور مامورین امریکایی در لیست گروههای تروریستی قرار داشت و به یکباره وبعدازسقوط حکومت دیکتاتوری صدام حسین بدلیل خوش خدمتی برای اربابان امریکایی و همکاری همه جانبه اطلاعاتی برای دستگیری مقامات و مسئولین رژیم بعث و همچنین جاسوسی در زمینه فعالیتهای انرژی هسته ای ایران مورد توجه مقامات امریکایی قرار گرفت. بطوریکه دولتمردان امریکایی برخلاف تمامی باورهای ظاهری و ادعاهای قبلی به ضرورت مبارزه با تروریست منافع سیاسی خود را اصل قرارداده وتمامی قراردادها و میثاقهای جهانی حقوق بشری را فدای آن کرده اند. انفجارهای بوستون و کشته شدن انسانهای بیگناه پیام روشنی به مسئولین و دولتمردان امریکایی است که هیچکس از گزند تروریستها در امان نیست و تروریست حد و مرزی ندارد. و اصولا حمایت از تروریست و دسته بندی آنها با توجیه استفاده ابزاری و در قالب خوب و بد کردن آنها عاقبت خوشی ندارد. مقامات امریکایی درشرایطی بعد از انفجار بوستون به محکوم کردن تروریستها می پردازند و برای قربانیان اشک تمساح می ریزند که خودشان در طی هفته های گذشته مجوز بازگشایی دفتر یکی ازمخرب ترین فرقه های تروریستی دنیای معاصر یعنی فرقه موسوم به مجاهدین را صادر کرده ا ند. تا بدین ترتیب با دست باز و در پناه دولتمردان امریکا به جنایات تروریستی خود در حق مردم ایران و اعضای ناراضی مشروعیت ببخشند. پولهای نامشروع بلوکه شده آنها را آزاد کرده اند تا تروریست اجیر کنند و با فراهم کردن مقدمات و ساز و کار برای آنان انسانهای بیگناه دیگری را به کام تروریستهای رجوی بکشانند. اینک مردم بوستون و شیکاگو و واشنگتن دی سی با پوست وگوشت خود و البته با پرداخت بهای گزاف جان عزیزان خود ضرورت مبارزه با تروریستها را لمس کرده اند. ومسئولین و دولتمردان امریکایی را مورد سئوال قرارمی دهند که اگر واقعا درقبال حادثه تروریستی بوستون متاسف هستید و اگر قصد همدردی با خانواده های قربانیان را دارید پس لطفا مرکز تروریستی فرقه جنایتکار رجوی در واشنگتن را ببندید و با تروریست به جنگ تروریست نروید.
علی ا کرامی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا