لجن پراکنی و توهین به افراد نمی تواند مانع فروپاشی فرقه گردد

سالیان گذشته وقتی نیروهای جدا شده به افشای ماهیت ضد بشری رجوی می پرداختند نفراتی که دست در آستین جنایات وی داشتند انواع تهمت ها و توهین ها را نثار این افراد می کردند ولی با استقامت و افشاگری اعضای جداشده بود که اکنون چهره منحوس رجوی برای همگان روشن شده است و به نقطه ای رسیده است که حتی نزدیکترین افراد به وی، نیز سعی دارند خود را از جنایات رجوی ها مبرا کرده و اعلام جدایی نمایند.
رجوی ها فکر می کنند همه در ناآگاهی بسر می برند سعی دارد به شیوه گذشته افراد جدا شده را خراب کرده و با ردیف کردن یک مشت اراجیف و تهمت ها از قبیل نفوذی و مهره اطلاعاتی و… آنان نتوانند دست به افشاگری بزنند. بعد از جدایی آقایان ایرج مصداقی و اسماعیل وفا اکنون نوبت نفرات نزدیکتر به سازمان یعنی آقایان کریم قصیم و محمد رضا روحانی فرا رسیده و این بار چنان ضربه ای به این تشکیلات وارد شده که رجوی ها سرگیجه گرفته و سعی دارد باز به همان شیوه قدیمی و لو رفته این افراد را خراب کند.
مریم قجر که سعی داشت برنامه سی ژوئن خود را با بکار گیری نفرات آفریقایی و غیره با شکوه بیشتری برگزار کند این اعلام جدایی ضربه ای بزرگ بر تشکیلات رجوی بود و سعی دارد با دستپاچگی نفرات دیگر شورای دست ساز خود را وادار به موضعگیری علیه این دو نفر بکند پایه این تشکیلات به حدی لرزان است که هر لحظه امکان فروپاشی کامل آن می رود و این جدایی می تواند راه به اعضای دیگر شورایی که سالیان زیر چکمه اختناق رجوی ها بسر بردند ببرد.
اگر رجوی قدرت طلب و زن باره فکر می کند که توانسته با توهین ها و اتهامات سخیف علیه جدا شدگان به نتیجه ای رسیده حتما در مورد نفرات جدید شورایی هم خواهد رسید!!.
آن زمان وقتی از سازمان جدا شدم از توهین ها و مارک زدن های رجوی بی نصیب نبودم و همان زمان این سئوال به ذهنم زد که آیا واقعا من در یک سازمان انقلابی بودم و یا در سازمانی که فقط نفوذی و… تولید می کرد به مبارزه!! ادامه می دادم؟
در ابتدای سال جدید عنوان نمودم که امسال سال فروپاشی فرقه رجوی می باشد انتقال افراد از عراق به اروپا و جدا شدن نزدیکترین افراد به فرقه و افشاگری از ماهیت واقعی رجوی خود نشان هایی است از فروپاشی این سازمان.
امید داریم افراد باقی مانده در شورای دست ساز رجوی از دوستان خود آموخته باشند که دیگر از این جنایتکار آبی گرم نخواهد شد و هر روز به خاطر لقمه نانی که به خون آغشته است در منجلاب خیانت علیه مردم ایران فرو نروند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا