وارونه نمایی

سران فرقه از کدام خانواده هوادار حرف می زند

بعد از سرگیجه گرفتن رجوی ها از ضربات اخیری که به این فرقه وارد شده اکنون سعی دارد به نشخوار حرفهایی بپردازد که اصلا خریداری نداشته و دیگر برای کسی مهم نیست و قصد دارد با این گونه اراجیف اینگونه نشان دهد که خانواده های هوادار مجاهدین در ایران مورد اذیت و آزار قرار می گیرد.
این فرقه به نام شورای خوش نشین خود به تاریخ 13 تیر اطلاعیه ای صادر کرده که خانواده های هوادار مجاهدین در ایران بازداشت شده و از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست.
اگر قدری به این اطلاعیه ای که سراسیمه و بدون هیچ محتوایی صادر شده نگاه کنیم دم خروس دروغ گویی سران فرقه بیرون می زند که چگونه آنان سعی دارند فقط با همین چند نام امرار خبری کرده و نشان دهند که در ایران نقض حقوق بشر انجام می گیرد.
اسامی خانواده ای که سالیان مورد استفاده تبلیغاتی فرقه قرار گرفته و عنوان می شود که هوادار مجاهدین بوده می توان به نامهایی هم چون معزی و خسروی و صارمی اشاره کرد. اینکه این خانواده ها چکاری کردند و آیا این خبر درست می باشد یا خیر اکنون قصد پرداختن به آن را نداریم اکنون سعی دارم که به گوشه ای از دستگاه دروغ پردازی رجوی اشاره کنم که عنوان می کند " خانواده های هوادار مجاهدین مورد اذیت و آزار و… قرار می گیرند" سئوالی که به ذهن می زند این است که آیا تمام خانواده های مورد ادعا هوادار سازمان در داخل ایران همین سه خانواده می باشند یا خیر؟ سران فرقه که سالیان ادعا می کنند که خانواده های زیادی در داخل کشور فرقه را مورد حمایت قرار می دهند پس فقط این سه خانواده مورد ادعای رجوی بازداشت می شوند!!
سران فرقه که همیشه داعیه هواداری خانواده های اعضای خود را در داخل ایران یدک می کشند سعی دارند باز هم با دروغ خیانتی که به خانوادها کردند را بپوشانند.
اگر قدری به این جایگاه ارزش قائل بودند به خانواده هایی که برای دیدار فرزندانشان به اشرف آمده بودند مورد توهین و فحش و ناسزا و سنگ پراکنی قرار نمی گرفتند؟
اگر مریم قجر در فرانسه پز طرفداری از خانواده های هوادار خود در ایران را می دهد خودش عامل نابودی خانواده بوده و ادعای گفتن خانواده های هوادار داخل کشور بیشتر مصرف داخلی داشته و سعی دارد با این حربه به نیروهای خود بقبولاند که خانواده های آنان مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و اصلا فکر بازگشت به ایران را نداشته باشند.
بهتر است رجوی ها به تشکیلات در حال فروپاشی خود فکر کنند خانواده های هوادار مجاهدین داخل کشور پیشکش شان .
هادی شبانی
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا