خانواده ها

خانم نبی پور: رجوی با شعار اسلام انقلابی بچه ها را به کشتن داد

برای انجام ملاقات با مادر پیری که بیش از دو دهه چشم براه و گوش به زنگ تماسی از طرف فرزند اسیرش یوسف نبی پور می باشد رفتیم. وقتی متوجه حضور دوستان قدیمی فرزندش شد بسیار خوشحال گشت و علی رغم بیماری ما را به حضور پذیرفت.
پس از شنیدن صحبت های بچه ها به خصوص در رابطه با نشست اخیر رجوی در ماه رمضان وی به او لعن و نفرین فرستاده و اظهار نمود رجوی عامل قتل همه بچه ها می باشد او باعث مرگ تعدادی از آنها در سال 60 و تعدادی دیگر در زمان جنگ شد و اکنون هم سالهاست آنها را در عراق اسیر خود کرده است و آخر هم باعث مرگ آنها می شود.
وقتی هر یک از دوستان راجع به فرزندش صحبت می کردند خانم نبی پور متاثر شده و در همین رابطه اظهار نمود چندین سال رجوی نگذاشته است که با پسرم تماس داشته باشم خدا می داند که تمام بیماری هایم ناشی از دوری پسرم می باشد.
او سپس به عکس جوانی یوسف که بر روی دیوار اتاقش نصب بود اشاره کرد و گفت خدا را شاهد می گیرم که بیش از دو دهه است که به این عکس نگاه می کنم و با او صحبت می کنم خدا رجوی را لعنت کند که حتی اجازه یک تماس را به پسرم نمی دهد.
وقتی از فریبکاری های رجوی در رابطه با نگهداشتن افراد در مناسبات فرقه با وی صحبت شد ایشان اظهار نمود من از فریبکاری او مطلع هستم او با شعار اسلام انقلابی همه بچه ها را به سمت خود کشید و همه را به کشتن داد.
در پایان این ملاقات خانم نبی پور عاجزانه از خدا خواست تا راهی باز شود که فرزندش یوسف و همه اسرای فرقه از جهنم رجوی رها شوند.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا