جنگ افروزی

مجاهدین با جنگ و خشونت متولد شدند

اخیرا فرقه ترور و جنگ طلب رجوی در بحبوحه تهدیدهای امریکا علیه ملت سوریه مبنی بر حمله نظامی در جست و خیزهای میمونی خوشحالی و شادی وحشی وار خود را بشکل زننده ای ابراز می کرد.
رجوی در سال قبل هم در مقطع تهدیدهای غرب علیه ایران می گفت تنها راه، حمله نظامی به ایران است و آنچنان بر طبل جنگ علیه ملت ایران می کوبید که حتی خود امریکایی ها هم تعجب می کردند که اینها دیگر چه خائنینی هستند که هیچگونه مرزی در مورد ملت خودشان هم در ذهن ندارند.
غافل از اینکه امریکا نمی دانست که رجوی شخصا اطلاعات و مختصات پناهگاه های مردم شخصی و بی دفاع ایران را در زمان جنگ در اختیار نیروی هوایی و موشکی صدام قرار می داد و پول می گرفت.
و غافل از اینکه رهبری فرقه استثمار چی و خونخوار مجاهدین به افراد خود حکم می دهد که بی سمت و سو و بی هدف و با هر قیمت خود را به کشتن دهند یا خود را به زیر نفر بر و خودروهای ارتش عراق اندازند و یا آنچنان در مقابل هر حکومت و قانونی سماجت کنند که طرف مقابل را مجبور کنند تا آنها را بکشد.
این آخرین استراتژی و تاکتیک خودکشی رجوی است که برای مریدانش به ارمغان آورده است.
این فرقه اساسا با جنگ و خشونت متولد شده است وقتی ایران و صدام در آتش بس بودند از آنجاییکه رجوی به عنوان زائده ی جنگ در حال اضمحلال و تلاشی بود اعلام کرد ما باید خودمان جنگ تولید کنیم. یعنی که با عملیاتهای ایذایی مرزی و نفوذهای عمقی و ترور و… رژیم را مجبور به واکنش و شروع مقابله به مثل علیه خودمان در خاک عراق کنیم و آنموقع عراق نیز وارد مقابله با رژیم شده و اینگونه جنگی دیگر رخ می دهد و ما یعنی (فرقه تروریستی رجوی) سر پا می شویم و نمی سوزیم.
جنگ، خونریزی، خشونت بقای وجودی و حیات و ممات فرقه رجوی بود اکنون ماهیت این تشکیلات ضد بشر با تحولات کنونی همخوانی ندارد و محکوم به ترد و حذف از چرخه روزگار است و در ته خط فکر و ایدئولوژی فرقه ای هم منفور و حتی وابسته ترین افراد ازآن فرار می کنند چون دوران خشونت و جنگ مرحله ای بود که این فرقه را سوزاند.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا