نگاهی به دلایل تهدید اعضای سابق و منتقدین از جانب سران فرقه تبهکار و درحال انقراض رجوی

مقدمه _ درخبرها آمده بود که فرقه رجوی درجمع حدودی از اعضای وطرفداران وحقوق بگیران از رده خارج امریکایی _ اروپایی خود درفرانسه درلابلای اعلام یک طرح ۱۱ ماده ای شمشیر زنگ زده خود را از نیام برکشیده و درنهایت افسار گسیختگی تمامی اعضای سابق و منتقدین خودرا بعنوان دشمن علامت گزاری کرده و برای آنها خط ونشان کشیده است (!)
گرچه تهدید منتقدین ومعترضین از جانب فرقه ای که در ۲۵ سال گذشته تعداد قابل توجهی از اعضای خودرا مورد فشار _ شکنجه وضرب وشتم قرارداده _ زندانی نموده وحتی گروهی را نیز به قتل رسانده است حرف تازه ای نیست ولیکن این تهدید ها درحالی بیان شده است که تشکیلات این فرقه درحال تلاشی کامل و انقراض قرار گرفته است.
حال چه اتفاقاتی در پشت و یا روی صحنه انجام شده ویا درحال انجام است که سران این فرقه را به اوج جنون و عجز ودرماندگی کشانده است؟
۱ – تخلیه خفت بار و خونین اسارتگاه اشرف

سرانجام پس از ۴ سال گردنکشی و وقت کشی و مقاومت بی سرانجام درمقابل خواست دولت عراق سران این فرقه با خفت و خواری از شعارهای بی پایه واساس وباسمه ای چون ” کوه بجنبد اشرف زجا نجنبد ” _ اشرف ظرف ایدئولوژیک _ اشرف پایگاه استراتژیک _ چواشرف نباشد تن من مباد _ اشرف بایستد جهان خواهد ایستاد و اشرف خانه ماست (!) دست برداشتند و با به کشته دادن بیش از صد تن از فدائیان فرقه آن قلعه مخوف را درتاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳ تخلیه نمودند.
از دست دادن قلعه محصور اشرف ضربه گیج کننده ومهلکی برتشکیلات درحال تلاشی این فرقه محسوب گردید چراکه سران این فرقه تبلیغ می کردند که حتی اگر هزارنفر نیز کشته شوند ارزش دارد تا این پایگاه تروریستی حفظ شود (!)
تخلیه اشرف از آن جهت برای سران این فرقه ارزش داشت که در آن می توانستند دریک محیط بسته ومحصور وبه دور از هرگونه نظارت چند هزار انسان بی خبر و شستشوی مغزی شده را با زور وفشار وسیم خاردار چهارلایه زندانی نمایند.
فراموش نکنیم حتی چند روز قبل از تخلیه کامل این قلعه مخوف شعار بازگشت به اشرف (!) بعنوان یک خواسته مهم ازجانب فرقه محسوب وتکرار می گردید _ مریم رجوی در واکنش به تخلیه اشرف گفت: این اقدام جهت سوزاندن طرح بازگشت به اشرف بوده است …(!)
۲ – سرعت گرفتن فرارها و ریزش نیروها
بنابه گزارش منابع عراقی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ یکصد وپنجاه وسه نفراز اعضای فرقه رجوی از اسارتگاه تخلیه شده اشرف و کمپ آوارگان لیبرتی گریخته وخود رابه نیروهای عراقی وکمیساریا معرفی کرده اند _ دامنه فرار از این فرقه حتی به مواجب بگیران قدیمی ومبلغان فرقه نیز سرایت کرد و دراین راستا ایرج مصداقی _ کریم قصیم و محمد رضا روحانی نیز از این فرقه جدا گردیدند_ فرار سه تن از اعضای شورای رهبری (افراد کاملا مورد اعتماد فرقه) بنام های بتول سلطانی _ مریم سنجابی و زهرا میرباقری ضربه سهمگین دیگری بر پیکر درحال تلاشی این فرقه گردید زیرا این افراد با فاش کردن رمز و رازهایی چون رقص رهایی و جراحی رحم و تخمدان بیش از صد نفر اززنان تحت ستم وسرکوب تشکیلاتی فصل های تازه ای از تبهکاری های درون این گروه را به آگاهی همگان رساندند _ فرار بتول سلطانی (اولین زن گریخته شورای رهبری) چنان ضربه ویران کننده ای بر تشکیلات این فرقه بود که دستگاه تبلیغی فرقه تاسه سال بعد از اعلام وتائید این خبر ممانعت بعمل آورده وآنرا مخفی نگاه داشت.
۳- انتقال اعضای گریخته و جداشده به ایران و اروپا
ازسال ۲۰۰۹ بدین سو علیرغم محافظت دائمی اعضا دراسارتگاه اشرف و کمپ آوارگان لیبرتی بیش از ۲۰۰ نفر موفق شدند از این دو پایگاه فرار نمایند که حدود ۱۵۰ نفر تحت نظر صلیب سرخ به ایران منتقل وبقیه عازم اروپا شده اند _ گروه قابل توجهی از این افراد ضمن بازگویی خاطرات خود هریک برگ های تازه ای از جنایات این فرقه را منتشر کرده اند _ انتشار چنین حجم گسترده ای از واقعیت ها درمورد این فرقه باعث شدند تا رهبر فرقه به اوج عصبیت ودیوانگی رسیده واز مخفی گاه خود دریک اعلامیه یکی از اعضای قدیمی ومترجم عربی فرقه را مورد تهمت وتوهین قراردهد _ واکنش رذیلانه رهبر فراری بخوبی اوج و نهایت درماندگی وعجز وناتوانی این شخص را به نمایش گذاشت وهمه فهمیدند که سالها درآن اسارتگاه چه برسر اسیران آمده این فرد تا چه حد در بن بست وناتوانی ودرماندگی قرارگرفته است _ امروزه ده ها نفر از اعضای سابق این فرقه به روشنگری مشغولند که این خود یکی از دلائل مهم به مرز جنون رسیدن تشکیلات فرقه رجوی است.
۴ – بست نشینی سه ساله خانواده قربانیان درمقابل کمپ اشرف
ازسال ۱۳۸۸ بدین سو تعدادی از اعضای خانواده اسیران فرقه درجلوی درب کمپ به تحصن نشسته وخواهان دیدار با اعضای خانواده های خود گردیدند _ سران فرقه که مخالف هرگونه ارتباط اسیران با خانواده ها هستند از این اقدام سخت به وحشت افتادند چراکه تدوام چنین اقدامی همانگونه که اتفاق افتاد باعث شل شدن پیچ ومهره های تشکیلات بسته فرقه وفرار اعضا می گردید _ با تداوم وگسترش این بست نشینی رهبر فرقه که سخت کلافه ودرمانده شده بود شخصا به صحنه آمد وبه اعضای خود دستور داد به خانواده ها توهین نمایند وازاین جا بود که شعارهایی چون _ اینها نامادری وناپدرس هستند _ ننگ ما فامیل الدنگ ما _ مزدور بی لیاقت برگرد بروسفارت وغیره دردستور کار قرارگرفت _ برخورد با خانواده های مقاوم درادامه به حمله با تیروکمان و فلاخن ومضروب کردن خانواده ها کشید _ درمقابل این دستور تشکیلاتی اما خانواده ها به مقاومت خود افزوند و با برپایی چادر وکانکس شهرک آزادی برپا کردند _ به مرور خانواده های بیشتری به این کمپین پیوستند که بنابه گزارش خانم ثریا عبداللهی اعداد متحصنین به ۴۰۰ نفر هم رسید _ نتیجه این بست نشینی فرار حدود ۱۰۰ نفر از اسیران فرقه رجوی ودرنهایت فروپاشی اسارتگاه وهرچه بیشتر برملاشدن نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی درکمپ مخوف اشرف گردید _ بست نشینی سه ساله خانواده ها چنان ضربه ویرانگری بر تشکیلات فرقه رجوی بود که سران این فرقه با عصبیت وخشم از آن این اقدام بعنوان تجاوز صوتی (!) نام برده اند.
۵ – انتخابات ریاست جمهوری درایران و توافق ژنو
فرقه رجوی که بیش از سه دهه است که درکنار اقدامات تروریستی که منجر به کشته شدن دست کم ۲۰۰۰۰ ایرانی شده است پس از سقوط اربابش سیدالرئیس بی پدر شد و ازآنجا که مزدوری حرفه این باند تبهکاری است فورا بدنبال ارباب تازه به پای بوس نیروهای متجاوز امریکایی و جاسوسی برای آنها روی آورد _ درکنار این گزینش رسوا موضع خصمانه ای علیه دولت منتخب مردم عراق گرفت _ از سال ۲۰۰۳ پادگان تروریستی اشرف درزیر چشم نیروهای محافظ اردوگاه به محل آموزش و تعلیم تروریست های عراقی (دولت اسلامی عراق) وبقایای حزب بعث تبدیل گردید _ دخالت در امور عراق _ همکاری با تروریست ها و آموزش وسازماندهی آنها جهت عملیات تروریستی از دیگر جنایات این فرقه علیه مردم و دولت عراق بوده ومی باشد.
درطول تحولات ناشی از انتخابات سال ۱۳۸۸ درایران فرقه رجوی بقایایش را فعال وبه عملیات خشونت آمیز تشویق نمود _ تخریب اموال عمومی و حمله به پایگاه بسیج درسال ۸۸ از جمله اقدامات تخریبی اندک بقایای این فرقه درایران بودکه درنتیجه ان چند نفر از اعضای تواب اینفرقه که به میدان امده بودند دستگیر ومحاکمه واعدام گردیدند.
ازسال ۲۰۰۶ پس از سفر مریم قاجار به آلمان وبازدید از اردوگاه های نازی ها وتماس با ماموران موساد نزدیکی فرقه رجوی با اسرائیل وارد مرحله تازه ای گردید _ نتیجه این همکاری اعزام تروریست های تعلیم دیده فرقه به ایران جهت ترور دانشمندان وافراد مرتبط با فعالیت هایب اتمی ایران بود.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ درایران ضربه مهلک دیگری بر پیکر فرسوده این گروه بود چراکه مریم قاجار درسال ۱۳۹۱ اعلام کرده بود تا مهرماه ۱۳۹۲ رژیم ایران سرنگون خواهد گردید (؟!) _ توافق ایران با کشو.رهای ۵ + ۱ برسر رفع سو تفاهمات و رفع تحریم ها وفشارها _ سفر مسئولین انگلیس و ایتالیا و سوئد _ سفر واعلام امادگی بیش از صد شرکت فرانسوی جهت همکاری باایران _ سفر هیات پارلمان اروپا به تهران ووو همه وهمه باعث عجز ودرماندگی و وحشت سران فرقه رجوی گردید که این باند تبهکاری از آن بعنوان مماشات با ایران نام می برد.
در ازای چنین تحولاتی فرقه رجوی نیز گروهی از حقوق بگیران خود درفرانسه و انگلیس را با صرف هزینه های کلان به دور خود جمع کرد تا به گریه و زاری وعجز ولابه دراین مورد بپردازند _ سفر محقق و نویسنده معروف و تئوریسین چپ فرانسه ” رژی دبره ” به ایران و انتقاد از دولت مردان فرانسه درکمک به رژیم صدام درزمان جنگ وپناه دادن به فرقه تروریستی رجوی در آنکشور آوار سنگین دیگری بود که برسر این فرقه هموار گردید و تمامی تبلیغات دروغین این گروه تروریستی را برباد داد.
۶ – خبر رای نهایی دادگاه ضد تروریستی فرانسه درباره عملیات ” تئو”
اخیرا مارک تروید یک قاضی ضد تروریست پرونده عملیات ژوئن ۲۰۰۳ در پایگاه اوور تحت نام ” تئو ” اعلام کرده است به زودی حکم نهایی دادگاه پاریس درمورد سرانجام این پرونده پس از یازده سال تحقیق اعلام خواهد گردید.

محکومیت در انتظار مریم رجوی و نه نفر دیگر از اعضاء مجاهدین


عملیات ” تئو ” درپی گزارش پلیس فدرال امریکا به سازمان اطلاعاتی فرانسه درمورد تلاش فرقه رجوی جهت ایجاد پایگاه تروریستی درخاک فرانسه پس از فرار مریم رجوی و ۳۰۰ تن از اعضای این گروه از عراق انجام گرفت _ درطی این عملیات محل زندگی مریم رجوی مورد بررسی و جستجو قرار گرفت که طی آن پلیس ضد تروریستی فرانسه موفق شد دراین خانه ۷ ملیون دلار + ۱۵۰۰۰ یورو پول نقد جاسازی شده _ نقشه حمله به سفارت خانه های ایران درجهان _ اطلاعات دقیق درمورد اعضای سابق و یک استودیو و صدها رسیور کشف نماید _ دراین رابطه ۱۶۵ نفر از جمله مریم رجوی دستگیر وراهی زندان شدند _ درپاسخ به این عملیات ۲۰ نفر از اعضا وهواداران فرقه دست به خودسوزی تشکیلاتی زدند که درنتیجه دوزن جوان بنام های نداحسنی و صدیقه مجاوری از اعضای این فرقه فوت نمودند وتعدادی نیز ناقص العضو شدند _ گرچه دستگیر شدگان پس از ۱۷ روز با قرار وثیقه آزاد گردیدند ولیکن رسیدگی به این پرونده این عملیات دردادگاه فرانسه آغاز گردید _ بنا به گزارش مقام های قضایی فرانسه طی دهسال گذشته ۲۹ نفر دیگر ازاعضای گروه دراین رابطه دستگیر وتحت پیگرد قرارگرفته اند _ دراین پرونده چندین اتهام متوجه سران فرقه می باشد که مهم ترین آنها عبارتند از _ مخفی کردن پول نقد _ پولشویی _ نقشه وطرح عملیات خشونت آمیز _ جمع آوری اطلاعات اعضای سابق و قاچاق انسان.
گرچه جهت صدور حکم باید منتظر ماند ولیکن می توان از هم اکنون گمانه زنی کرد که فرقه رجوی درمورد دو اتهام مخفی کردن پول کثیف و پولشویی مجرم شناخته خواهد گردید.
بهرصورت حکم این دادگاه هرچه باشد ضربه دیگری بر پیکر درحال احتضار این فرقه خواهدبود ضمن اینکه ممکن است مریم عضدانلو قاجار و ۹ متهم دیگر راهی زندان شوند.
تحرکات این فرقه طی چندماهه اخیر دراجیر کردن مشتی فرانسوی و انگلیسی حقوق بگیر و برگزاری نشست های پرهزینه و حمایت تعداد اندکی از بازنشستگان و مسئولین سابق درامریکا واروپا نشان می دهد که فرقه رجوی منتظر خبرهای خوشی نیست – برگزاری گردهمایی اخیر مواجب بگیران این فرقه دراروپا وامریکا و تهدید های توخالی و خط ونشان کشیدن های احمقانه منتقدین و اعضای سابق بخوبی نشان می دهد که فرقه رجوی به خط پایان نزدیک شده و درحال انقراض قرارگرفته است.
اینگونه زنجیر پاره کردن ها و تهدید ها وشعارها صد البته تنها خوراک تبلیغی برای اسیران تشکیلات درلیبرتی تهیه شده است و خارج ازاین چهارچوب فقط باعث خنده و تفریح دیگران می گردد وهمانند بیمار درحال مرگی است که درحالت کشیدن اخرین نفس ها با انگشت دیگران را تهدید کند (!)
۷ – احتمال تحویل مسعود ومریم رجوی به دادگاه های رسیدگی به جنایات سازمان یافته
ازمسائل بالا که بگذریم این احتمال وجود دارد که درپس پرده گفتگوهای ایران با غرب مسئله دستگیری وتحویل سران فرقه به دادگاه های رسیدگی به جنایات سازمان یافته نیز مطرح شده باشد وبه همین دلیل بیشتر نگرانی های این فرقه را در احتمال فوق باید دنبال نمود _ پرونده کشورهای غربی سرمایه داری بخوبی نشان می دهد که آنها بدنبال کسب منافع اقتصادی خود درجهان هستند وبه همین دلیل اگر مانعی دراین راه قرارداشته باشد به سادگی آنرا از میان برخواهند داشت _ دستگیری ومحاکمه و زندان عبد الله اوجالان درترکیه وهمچنین محاکمه و زندان ایلیج رامیرز سانچز (کارلوس _ شغال) درفرانسه بخوبی گواهی براین مدعاست.
آنچه سران فرقه رجوی را کلافه و پریشان و نگران نموده این است که علیرغم صرف دلارهای مزدوری خونرنگ صدام نمی دانند که درپشت صحنه درباره آنها چه می گذرد؟ _ بنابراین احتمال تحویل مسعود رجوی ازجانب امریکا و مریم عضدانلو قاجار از طرف فرانسه به دادگاه های رسیدگی به جنایات سازمان یافته چندان هم دور از انتظار نیست.
فشرده متن _ فرقه تبهکار ومافیایی رجوی هم اکنون پس از سالها جنایت وخیانت درمورد ایران وایرانی هم اکنون درحال مرگ واحتضارقرار گرفته است _ همه علائم نشان می دهند که اینجا پایان خط بیش از سه دهه عملیات تروریستی و مزدوری برای دشمنان ایران زمین است و زمان حسابرسی فرارسیده است _ تهدید های این خائنین که نشاندهنده عجز ودرماندگی است خبر از آمادگی پرتاب این جسد متعفن به شرمگاه تاریخ می نماید _ پس بجاست تا اعضای سابق ومنتقدین این فرقه برتلاش های خود بیافزایند و لحظه ای از افشای این باند تبهکار غافل نشوند.
ج. سالور – وبلاگ “رد پای گرگها”

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا