کشورها

در آلبانی چه میگذرد – ادامه نشستهای غسل!! فرقه رجوی در تیرانا

با انتقال تعداد کثیری از افراد فرقه رجوی به آلبانی برآن شدیم تا شرح حالی از وضعیت افراد و اعضا در آلبانی را برایتان به اختصار بازگو کنیم.
افراد فرقه در آلبانی سه دسته شده اند:
دسته اول: افراد خود فرقه
این افراد به دو گروه زنان و مردان تقسیم شده اند که مردان در ساختمانی ۱۰ الی ۱۲ طبقه ساکن هستند که اسم این ساختمان کاسه ایتالیا می باشد و زنهایشان در یک ساختمان دیگر که حدود یک کیلومتر با این ساختمان فاصله دارد، اسکان داده شده اند.
این دسته در طول روز مشغول فراگیری زبان های انگلیسی و آلبانی هستند. کار جمعی آنها نیز نظافت اماکن خودشان و رسیدگی به انبارهای غذایی است.
افراد این دسته همانند لیبرتی سه بار در روز نشست دارند.
به دلیل درز اخبار از آلبانی مریم قجر دستور داده تا شکاف های اطلاعاتی بسته شود و سران فرقه در این باب ترددها را کمتر کرده اند.
برای بیرون رفتن از کمپ، اکیپ خرید تعیین شده است و این اکیپ طوری سازماندهی گردیده که افراد به طور زنجیره ای همدیگر را کنترل کنند.
برای بیرون رفتن چهار اکیپ ۳ نفره تعیین می گردد و نشست غسل بلا فاصله بعد از تردد برگذار می شود و دلیل برگذاری فوری آن این است که اگر به زنی نگاه کردند و یا اینکه اگر فیل شان یاد هندوستان کرد، بیان کنند.
دسته دوم: جداشدگانِ وصل به فرقه
دسته ای هستند که برای اقامت و بی پولی به فرقه وصل هستند ولی جدا شده به شمار می آیند.
افراد این دسته ماهی ۲۵۰ دلار به همراه غذا از فرقه دریافت می کنند و در ازای آن به دستور فرقه ارتباطشان با بقیه را کم کرده و در این مورد همچنان دستور فرقه را اجرا می نمایند.
اعضای این دسته آزادی نسبی داشته و در نشست ها شرکت نمی نمایند و تنها پیام های مریم رجوی برذایشان خوانده می شود.
دسته سوم:
افراد این دسته کاملا آزاد بوده و کاری به حرف ها و دستورات فرقه ندارند.
گروه سوم گروهی هست که کاملا از فرقه جدا شده و در آلبانی آزادانه به همه جا می روند؛ کاملا آزاد بوده و کاری به حرف ها و دستورات فرقه ندارند.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا