نگاهی به دروغ گویی ها وشانتاژهای منطقه ای فرقه ی رجوی

خدا راشکر که اشتباهاتی درمحاسبات شما نبوده است!
درهر فرصتی که دست میدهد، رسانه های رجوی رو به تحلیل های عالمانه وکارشناسانه؟؟!! از اوضاع سوریه، عراق، لبنان و… آورده وما را درارزیابی درست؟! اوضاع موجود، قرین منت خود قرار میدهند!
تبلیغ بنفع ارتش آزاد؟! سوریه وتبدیل شدن رسانه های رجوی زده به بازوی تبلیغاتی این ارتش درهم کوبیده شده و استفاده ازاین خبرهای مشابه برای ایجاد جنگ مثلا روانی برعلیه مردم ایران، کار کم وبیش دائمی آنست وهرجا که خود خبری دست وپا نمیکند، متوسل به واشنگتن پست ومشابهین شده تا به خیال خود ازآنها مقبولیت اطلاع رسانی صحیح؟! بدست آورده وچند صباحی بیشتر به ادامه ی سیستم برده داری خود در لیبرتی عراق  واورسوارز فرانسه تداوم بخشد.
در توسل به دامن واشنگتن پست،در خبرهای این گروه منحط، تمامیت خواه ومستبد، آمده است:
" اشتباه محاسبه نیروی قدس سپاه پاسداران و سرکرده آن حالا رژیم ایران را در چشم انداز یک فاجعه و بی ثباتی قرار داده است. عملیات بی رحمانه قاسم سلیمانی در سوریه، لبنان و سپس عراق حالا تندروهای سنی عرب را به صحنه آورده و این پاسدار با خطاهای مکرر خود فرصتهای گرانبهایی را در مسیر حفظ منافع رژیم ایران از دست داده است".
اصلا معلوم نیست که کدام عملیات بی رحمانه ای در کشورهای یاد شده وآنهم از طرف قاسم سلیمانی انجام شده وموجب به صحنه آوردن تند روهای سنی گردیده و خواننده ناچار است که دست به مکاشفه و گمانه زنی بپردازد!
آیا این سنی های تند رو، تنها ازروی عصبانیت دست به این اعمال میزنند یا طبق نقشه های آماده شده ی چند دهه برای به زانو درآوردن هرچه بیشتر خاورمیانه وتسلط بلامنازع بر منابع انرژیک بی مانند آن، بفرموده عمل کرده وبرای دامن زدن به مسائل سنی وشیعه و آغاز جنگی که ممکن است پایانی برآن متصور نباشد، وارد میدان شده تا بدینوسیله سلطه گران جهانی را درخاورمیانه بیمه کنند؟؟
با توجه به ظهور قدرت های جدید جهانی، روشن نیست در نهایت کارموفق به این کار خواهند شد یانه!
ایران صاحب چه فرصت های طلایی بود که با این عملیات بی رحمانه ی موهوم ازدست داده است؟؟
به موضوع ارتش آزاد سوریه با رهبران خارج نشین و مضمحل شده براثر درگیری های متعدد در سوریه که شاهد اعلام فتوحات کذائی آن ازطرف رجوی ها که می رسیم و به  ماهیت کمک 500 میلیون دلاری آمریکا به این ارتش ازبین رفته که خوب نگاه میکنیم، بلافاصله در می یابیم که این پول ها دراسرع وقت بطور مستقیم وغیر مستقیم بدست " داعش" خواهد افتاد و آمریکا ونوچه های  خود مجاهد خوانده ی  آنها بخوبی براین موضوع واقفند!
پس چگونه است که با آگاهی پیشاپیش ازاینکه این سیل کمک های بیدریغ ولابد انسان دوستانه؟؟!! به سوی منطقه ی پرآشوبی که داعش قدرت اول آن است ، سرازیر میشود؟؟
احتیاج به نبوغ خاصی ندارد که دریافته شود که داعش که با آن سفاکی و قساوت، غیر قابل دفاع است پس لازم میآید که محلل کم نام و نشان وفرسوده ای با نام پر طمطراق " ارتش آزاد سوریه" دربین باشد که این کمک های آمریکا باکمترین بدنامی وهزینه های سیاسی بدست داعش برسد!!
مجاهدین خلق هم برای جلوگیری از بدنامی بیشتر وهم اینکه قدرتی درحد واندازه ی داعش نداشته و حسادت هایی  هممیتواند دراین مورد ایفای نقش کند، ارتش پوشالی سوریه آزاد را مطرح میکنند وفتوحات داعش را بنام آن به ثبت میرسانند تا مردم ازدرک واقعیت بدور باشند.
دراصل وبطور غیر واقعی، ارتش آزاد سوریه را مطرح وبرجسته میکنند تا نام و موقعیت داعش منسی شود وجنایت های آن بنام سنی هایی که تا چند سال پیش در جوار برادران شیعی خود با امنیت و دوستی زندگی میکردند، ثبت گشته ومتقابلا سبب تحریک ناآگاهان دراین طرف قضیه گردند!
با این همه اوصاف، اینجانب وجود تضادهای " درون ضد خلقی" را دربین کشورهای سلطه گر وگروههای تکفیری وتروریستی وحامیان مرتجع منطقه ای آنها را میپذیرم و قبول دارم که  این تضاد های درون جناحی مرتجعین، قدری برسختی کار تحلیلگر میافزاید و درست همین پیچیدگی هاست که دامنه ی مانور ودروغ گویی های فرقه ی رجوی را وسیع تر میکند!
سعید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا