لاقیدی کاخ سفید به طرح 5 سناتور آمریکائی لابی فرقه رجوی

بدون اینکه به اظهار شادمانی و با دم گردو شکستن باند رجوی فرصت بیشتری بدهند، سخنگوی کاخ سفید آمریکا درجواب درخواست های مکرر سناتورهای سوپر ارتجاعی و حلقه به گوشان نام آور نئولیبرالیزم دایر بر تحت فشار دادن مردم ایران، اظهار داشت که مسلما نظرات کنگرس من ها برای کاخ سفید اهمیت دارد ولی آنچه که مهم است باید دانسته شود که کشور آمریکا یک فرمانده کل قوا دارد وآنهم رئیس جمهور آنست وبدین ترتیب لبخند مافیای رجوی را برلبانشان خشک کرد.
فرقه ی رجوی در وبسایت خود دراین مورد اعلام کرده بود که:
" رویتر نوشت: جان مک کین، لیندزی گراهام، باب کورکر، مارک روبیو و جیمز ریش این طرح را ارائه داده اند که در صورت تصویب، قانون گذاران این اختیار را خواهند داشت توافقات دولت را رد کرده و همچنین تحریمهای جدیدی علیه رژیم ایران وضع کنند…
رویتر نوشت: جان مک کین، لیندزی گراهام، باب کورکر، مارک روبیو و جیمز ریش این طرح را ارائه داده اند که در صورت تصویب، قانون گذاران این اختیار را خواهند داشت توافقات دولت را رد کرده و همچنین تحریمهای جدیدی علیه رژیم ایران وضع کنند. خبرگزاری رویتر می افزاید، ارائه این لایحه نشانه نگرانی جمهوری خواهان است که به گفته بسیاری از تحلیل گران، از شانس خوبی برای در اختیار گرفتن کنترل سنا بعد از انتخابات ماه نوامبر برخوردارند… پنج سناتور فقط 5روز بعد از اعلام به شکست رسیدن ضرب الاجل (20 ژوئیه) از سوی (رژیم) ایران و شش قدرت جهان و تمدید مذاکرات… لایحه خود را ارائه کردند ".

مشاهده میکنید که بازهم جان کین آدم خوار که نخود هر آش است ودر برهم ریختن اوضاع هرکشوری که دست بدهد، پیشاپیش همه حرکت کرده وبدون بو بردن ازذره ای انسانیت، کشتار ونابودی انسان ها و سرزمین ها برایش براحتی آب خوردن است، این بار هم پیشاهنگ سناتور های نوکر نئولیبرالیزم جهانی شده اند که این نئولیبرالیزم قصد تصرف همه ی جهان ولو به قیمت کشتار میلیاردها انسان را دارد!
ازمتن خبرهم  که مجاهد نماهای ما با خوشحالی وبا آب وتاب فراوان آنرا مخابره کرده اند، چنین برمیآید که این ژست های جان مک کین ها ضمن اینکه از نیات داخلی و زشت آنها خبر میدهد، درراستای انتخابات آتی آمریکا نیز قرارداشته و مصرف داخلی اش کم نیست!
راقم این سطور همواره برآن بوده که پیروزی این یا آن حزب آمریکائی تاثیر چندان زیادی درسرنوشت بشریت نداشته و گردانندگان اصلی جهان غرب که در سایه قراردارند درموقع مقتضی تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد که فراحزبی ودرخدمت منافع خود – که خوشان آنرا تعریف میکنند- خواهد بود.
ما بارها گفته ایم که احزاب جمهوریخواه ودموکرات آمریکا مانند دهه ها ومخصوصا سده های گذشته نیست که تفاوت قابل توجهی باهم داشته باشند وازاین رو امیدوار بودیم که گروه مستبد رجوی این مسئله رادریافته وبه فکر نان باشند وخربزه را عجالتا به کناری نهند که نکرد و موضعگیری های هرروز این گروه مافیایی نشان میدهد که " نرود میخ آهنین بر سنگ"
گردانندگان واقعی وپشت پرده آمریکا با تحلیل وبررسی وضعیت عمومی جهان و تناسب قوای موجود و آینده، تصمیمات خود درباره ی نحوه ی رفتار خود با ایران وهر کشور دیگر را مشخص خواهد کرد که داین مورد خاص، اخباری ازنوع بالا،  نشانگر وجود تشتت دربین آنهاست.
ما ایرانی ها نیز مانند دیگر مردم خسته شده ازتعدیات امپراطوری آمریکا وشرکا، کاری مشابه (تحلیل سود وزیان درهر مرحله ازمذاکرات  وبررسی توازن موجود منطقه ای وجهانی) انجام داده و بر حفظ منافع ملی مان استوار خواهیم بود که این منافع ملی  بعلت وارد شدن پارامترهای جدید وگاها غیر قابل پیش بینی، احتمالا درمقاطع مختلف اشکال گوناگونی خواهد داشت وسیاست های ما نیز منطبق براین تغییرات وپیچیدگی ها تفاوت هایی خواهد داشت که عقل منقبض وفسیل شده ی باند رجوی، قادر به درک آن نخواهد بود!
اما اینکه ملت ودولت ایران چه خواهند کرد و آمریکا چه اولویت هایی را برای خود انتخاب خواهد کرد، همگی ناشی ازتحلیل هایی خواهد بود که از لحظات مشخص بدست میآورند و وقدر مسلم اینکه حتی المقدور منافع خود را ملحوظ نظر خواهند داشت، در وضع حال فرقه ی رجوی تاثیر مثبتی نخواهد کرد واینان مانند همیشه وهر روز بیشتر از دیروز، حکم " سخن چینان بدبخت وهیزم کش" را داشته وخواهند داشت!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا