شستن دستان خون آلود جنایتکاران اسرائیلی توسط مریم قجر!

ماموریتی که از طرف موساد و سیا به سران فرقه رجوی برای شستن دستان خون آلود جنایتکاران اسرائیلی سپرده شده و مریم قجر حرمسرادار رجوی خود مسئولیت کنیزی و خوش خدمتی را به عهده گرفته و با برگزاری میهمانیهایی تحت نام افطاری ماه رمضان و یا کنفرانس عربی ـ اسلامی سعی در شستن دستان خون ارباب جدید خود (اسرائیل)تمام تلاش خود را کرد تا حلقه به گوشی خود را برای جنایتکاران اسرائیلی ثابت کند.
اگر به سورچرانیهای ماه رمضان سالهای گذشته مریم قجر یک نگاه مختصر به اندازیم خواهیم دید که مریم قجر هر سال با جمع کردن یک مشت خود فروخته دریک نوبت در مقر خود تحت نام افطاری سعی می کرد جنایتها و خیانتهای ؛ وطن فروشی ؛ تجاوزات رجوی رذل زنباره به زنان نگون بخت و … را لاپوشانی بکند.
اما امسال مریم قجر با سورچرانی های متوالی تحت نام افطاری در ماه رمضان و برگزاری کنفرانس عربی ـ اسلامی ماموریت جدیدی از ارباب جدید خود (اسرائیل) گرفته بود تا انجا که می تواند جنایات اسرائیل در حق مردم فلسطین را لاپوشانی کند.
البته این شیوه لاپوشانی و شستن دستان جنایتکاران توسط رجوی موضوع جدیدی نیست و سابقه چندین ساله دارد هر وقت اربابان رجوی بخواهند می توانند از سران این فرقه بعنوان دستمال استفاده کنند.
برای مثال به چند نمونه اشاره بکنم که در گذشته رجوی چطور و با چه شیوه دست خون الود اربابان خودش را پاک می کرد.
ــ نمونه اول: در بمباران شیمیائی کردستان عراق (حلبچه) به دستور (صدام) ملعون و کشته شدن هزاران نفر از مردم بی گناه حلبچه رجوی در اوج رذالت و خود فروشی از طرف صدام جنایتکار ماموریت تبلیغاتی دریافت می کند تا در اروپا و امریکا اینطور وانمود کنند که گویا فرقه رجوی اطلاع دقیق دارد که رژیم ایران به حلبچه حمله شیمیایی کرده تا بدین شیوه جنایات صدام را لاپوشانی کند!
ـــ نمونه دوم: صدام ملعون با حمله شیمیایی به سردشت و پاوه مردم بی گناه این مناطق را قتل عام کرد و یا موجب بیماریهای پوستی و تنفسی عده زیادی از مردم این منطقه شده و هنوز هم هستند کسانی که از ان حمله شیمیائی صدام رنج می کشند اما رجوی باز برای شستن دستان خون الود ارباب خود (صدام) ملعون مدعی بود عراق حمله شیمیائی انجام نداده بلکه رژیم ایران اینکار را کرده!
البته بعد از سرنگونی صدام ملعون تمامی اسناد و شاهدان در دادگاه صدام ملعون زمان و بمباران شیمیائی و مسئول اجرائی فرمان صدام (علی شیمیائی) فاش شد و ان زمان تنها رجوی رذل زنباره بود که برای خوش خدمتی به اربابش سعی در شستن دستان خون الود جنایتکاری مثل صدام داشت.
ـــ نمونه سوم: بعد از سرنگونی صدام ملعون رجوی برای بدست اوردن دل ارباب جدید به سران فرقه دستور داد که خط موازی با امریکا را پیش ببرند و نهایت همکاری را با ارباب جدید داشته باشند!
در همان روزهای اول سران فرقه به همین منظور با جمع کردن سران عشایر عراق و دادن میهمانی ؛ دادن ۲ هزار دلار برای هر وعده دیدار و شرکت در برنامه های فرقه رجوی و اوردن افراد عشیره به برنامه های فرقه در اردوگاه بد نام اشرف به عراقیها می گفتند که دشمن امریکاییها که عراق اشغال کردند نیستند بلکه دشمن رژیم ایران!
سران فرقه رجوی در اوج بی شرافتی و شیادی و برای پاک کردن جنایات امریکاییها به سران عشایر عراق می گفتند این امریکاییها نیستند که عراقی ها را می کشند بلکه رژیم ایران و شما باید با امریکاییها همکاری بکنید.
البته نمونه های زیادی از این خود فروشی و پاک کردن دستان خون الود اربابان توسط سران فرقه رجوی وجود دارد رجوی رذل زنباره هر وقت می دید قدمی برای حل مسئله اتمی ایران برداشته می شود با گرفتن اطلاعات از موساد نقش نوکری ؛ وطن فروشی خود را با دادن اطلاعات دروغین به نمایش گذاشته است.
اما اخرین نمونه این خود فروشی و پاک کردن دستان خونین اربابان جنایتکارش برگزاری میهمانی افطاری و کنفرانس عربی ـ اسلامی بود به دستور مستقیم موساد که بطور مستقیم توسط شخص مریم قجراجرا شد.
درست زمان ظهور سرکرده گروه وحشی و دست ساز اسرائیل (داعش) در یکی از مساجد موصل و شناخته شدن این فرد توسط بعضی افراد بیرونی شدن اطلاعات مزدور اسرائیل بودن و اموزش دیده موساد بودن این سرکرده داعش معلوم شد و می رفت ریشه و پیوند این سرکرده گروه وحشی با سیستم اطلاعاتی موساد و بعضی کشورهای مرتجع منطقه با عث ابرو ریزی و مطرح شدن در سطح بین المللی شود ارباب رجوی با اجرا سناریو از پیش تعیین شده ۳ جوان اسرائیلی بصورت مرموز کشتند و ان را به گردن فلسطینی ها انداختند تا بتوانند با بوجود اوردن یک جنگ سرپوشی برای درست کردن یک گروه وحشی بنام داعش مه در سوریه ؛ عراق دست به اعمال وحشیانه می زند را پنهان بکند.
به همین خاطر موساد ماموریتی هم به سران فرقه رجوی داد که در ان ایفای این ماموریتها رجوی هم تجربه دارد هم امکانات ؛ ماموریت فرقه مافیایی رجوی فریب افکار عمومی بود بطور خاص فریب افکار عربها با این رژیم جنایتکار اسرائیل هر روز دهها خانه فلسطینی را بمباران می کرد و هر روز به امار کشته و زخمیها اضافه می شد مریم قجر با برپائی میهمانی تحت عنوان میهمانی افطاری انهم برای یک مشت نماینده خود فروخته و در اصل مزدور موساد ؛ سیا بگوید دشمن فلسطینی ها رژیم جنایتکار اسرائیل نیست بلکه باعث کشته شدن کودکان ؛ زنان ؛ مردان فلسطینی رژیم ایران می باشد!
این یعنی اوج بی شرافتی ؛ اوج خود فروشی ؛ اوج شیادی و… هر انسانی که جنایات اسرائیل دید به ان اعتراض کرد و فریاد خشم سر داد اما مریم قجر در اوج بی شرافتی با جمع کردن یک مشت مفت خور که فقط به فکر پرکردن جیب خود هستند را دور خود جمع کرد تا به انها بگوید فکر نکنید دشمن فلسطینیها اسرائیل یک وقت خدای نکرده در کشورتان علیه اسرائیل حرکتی بکنید یا اعتراضی راه به اندازید و….
رجوی رذل زنباره در هر حالت می تواند بعنوان دستمال مورد استفاده جنایتکاران قرار بگیرد چه توسط صدام ملعون یا شیوخ مرتجع و یا توسط موساد و سیا برای رجوی فرقی نمی کند ارباب و لوطی در میدان باشد رجوی و سران فرقه خود به خود عنتر وار پشتک وارونه را می زنند.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا