وارونه نمایی

موذی گری باند رجوی در منتسب کردن خرابی سوریه به ایران!

با اهداف منحرف کردن مردم صورت میگیرد:
گویا که این رژیم ایران بوده است که با حمایت ازشبه نظامیان، باعث خرابی دمشق درسوریه شد!
موضوع از این قرار است که باند مافیایی رجوی نقل قولی ازرئیس جمهور یمن آورده ومدعی شده که حکومت ایران با حمایت ازشبه نظامیان، میخواهد یمن را نیز مثل دمشق خراب کند؟!
" رئیس جمهور یمن: رژیم ایران می خواهد صنعا را مانند دمشق کند… عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور یمن، رژیم ایران را به دلیل حمایت از شبه نظامیان مورد حمله قرار داد… وی گفت: رژیم ایران سعی می کند صنعا را مانند دمشق کند و در یمن دخالتهای فراوانی می کند… عبد ربه منصور افزود: این دخالتها باعث درگیری میان صنعا و گروه های مسلح قبیله یی شده است. گروههایی که خاستگاه سیاسی دارند ".
دراینجا هر خواننده ی کم سوادی هم با ملاحظه ی این خبر به فکر فرو میرود وازخود میپرسد مگر این ایران بوده که با حمایت ازشبه نظامیان دست پروده ی دنیای قدرت، ثروت و رسانه ی، سوریه را به خاک سیاه نشاند واگر نبود حمایت های قانونی چند، از طرف پاره ای ازکشور ها ومخصوصا شرکت وسیع مردم سوریه درانتخابات ماه های گذشته ی ریاست جمهوری سوریه، این کشور هم اکنون جولانگاه داعش ها بود وچه سرهای بریده شده بود وچه شکنجه ها وتجاوزهایی که مردم سوریه با آنها معروض شده بودند واسرائیل متجاوز چه میدان داری عظیمی درمنطقه میکرد وچقدر به امنیت خود ما لطمه میزد!
البته از نظر نویسنده ی این سطور، صحبت از شرکت مردم سوریه درانتخابات یاد شده  صرفا بابت این نبوده که مردم سوریه عاشق چشم وابروی بشار اسد شده بودند، بلکه بعضا این شرکت کردن ها،  ازوحشت آنها از کار تکفیری هایی که مناطقی ازسوریه را اشغال کرده ودست به جنایت های افسانه ای زده وقسمتی ازمردم سوریه ازنحوه ی حکومت کردن آنها تجاربی اندوخته بودند، ناشی میشد و هرکسی میتواند بدرستی این ادعا را مطرح کند که اگر رای تعدادی ازمردم سوریه به بشار اسد ایجابی بوده، کسانی هم وجود دارند که این رای شان سلبی بوده و نمیخواستند وحشی های وابسته به قدرتمندان جهانی بر سرنوشت یک کشور ومردمی که سابقه ی تمدن درخشان هم بوده اند، برسوریه حاکم شوند!
اما دراین خبر مجاهد نماهای ما، صحبت از کشور یمن است وما میدانیم که چند دهه پیش، این کشور از دوقسمت شمالی وجنوبی تشکیل میشد که براثر تحرکات ضد مردمی امپراطوری های ذینفع وکشورهای مرتجع دخیل درمسئله، یمن جنوبی که ساختار دموکراتیک تر داشته و مسائلی مانند استقلال وعدالت اجتماعی درآن مطرح تر بوده و سرکردگی اسرائیل بر جهان عرب را برنمی تافته، به انقلابیون منطقه کمک میکرده و… وپایتخت اش عدن بوده و…، به ترکیب یمن شمالی با سیستم حکومتی راستگرا درآمد وتمامی دستآوردهای انسانی و رفاهی مردم یمنی های جنوبی  باد هوا شد!
مسلما باند رجوی واربابان بزرگترش هرگز نخواهند خواست که مردم ایران ودیگران، ازاین حقیقت تاریخی به نزدیکی  چند دهه ی پیش،  درمورد یمن جنوبی ودیگران آگاهی داشته وبه تفکر بپردازند.
اگر این حقایق تاریخی روشن شود ونسل کمتر از 45 ساله ی ما دریابند که مسئله ازچه قرار بوده، آنگاه درخواهند یافت که رسانه های مسلط جهانی و رسانه های رجوی که ریزه خوار ونشخوار کننده ی اراجیف آنها بوده وخاک برچشم مردم می پاشند، چه جنایت وخیانت بزرگی درحق جهانیان کرده اند و این عمل محیلانه ی آنها چقدر شباهت به ژئو ساید وترور فکری مردم دارد!
صابر
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا