مجاهدین بازیچه ای برای غرب

مریم رجوی نشسته بر بلبرینگ امریکایی!!!

تا مدتی پیش که ارتش امریکا مستقیما به مواضع تروریستهای داعش حمله هوایی نکرده بود فرقه مجاهدین علنا با حمایت از برخی افراد این گروه وحتی ملاقاتهایی مخفیانه با سران آنها از جمله بقایای حزب منهدم شده بعث و دختر صدام طوری وانمود میکرد که از این اقدامات و کشتار مردم کوچه و خیابان توسط افراد گروه تروریستی داعش حمایت میکند! آنها در تصورات خود باین میاندیشیدند که ممکن است از آب گل آلودی که در عراق درست شده است بتوانند برای خود ماهی صید کنند و دوباره قرارگاه اشرف و توپ و تانک براه بیندازند و روز از نو روزی از نو! غافل از اینکه زمان سپری شده است و رو سیاهی زمستان به چهره منفور رجوی مانده است. اما بعد از حمله امریکا به مواضع داعش و جنگ مستقیم با آنها بیکباره مواضع مریم رجوی تغییر کرد و آنها را گروه نامشروع می داند و خلاصه زد زیر حرفهای قبل خود! تغییر ناگهانی مواضع از سوی سردمداران فرقه رجوی موضوع جدیدی نیست که کسی از آن اطلاع نداشته باشد. اساسا مسعود و مریم رجوی هر دو بروی یک بلبرینگی نشسته اند که قادرند ظرف کسری از ثانیه بچرخند و تغییر موضع بدهند! از آنجاییکه این فرقه هیچ اصول و هیچ مرز سرخی بلحاظ عقیدتی و سیاسی و تشکیلاتی ندارد به یک فاحشه سیاسی تبدیل شده است که فقط و فقط هدفش جلب رضایت اربابان خود میباشد! روزگاری مسعود رجوی میگفت که ما و امریکا باهم تضاد آنتاگونیستی داریم! یعنی دره تضاد بین ما و امپریالیست فقط با خون پر خواهد شد. ولی بعد از سرنگونی حکومت صدام و روی کار آمدن امریکا در عراق دیدیم که بیکبار دره بین امریکا و سازمان مجاهدین با خوش رقصی مریم خانم و دیگر زنان مسئول در این فرقه مانند فهیمه اروانی، زهره اخیانی و… جلوی افسران و نظامیان امریکایی در قلب قرارگاه اشرف پر شد و مهدی ابریشمچی قرارداد صلح بین مجاهدین و ارتش امریکا را یک پیروزی بزرگ و تاریخی قلمداد کرد! و بر همگان واضح بود که فقط و فقط از ترس بمباران نشدن تن باین قرارداد داده بودند! در این روزها که بمباران مردم بی دفاع غزه را توسط اسراییلیها از کانالهای تلوزیونی مشاهده میکنیم هرچه بیشتر به پوچی و میان تهی بودن ایدئولوژی مجاهدین پی میبریم که حتی از مردم عادی فلسطین هم بی جربزه تر و ترسو تر بودند! اینانی که ادعای جنگاوری و شجاعت و رشادت داشتند حتی دقیقه ای بر سر اصول و حرف خود نماندند و جفت پا به دامان امپریالیستی پریدند که سالیان سال بر علیه او شعار و سرود و شعر و ترانه میساختند و در تئوری میگفتند که آرزوی جنگ رودررو با امریکا را دارند!!
آری فرقه مجاهدین یک فاحشه سیاسی است که از هر طرف باد بوزد تغییر مسیر و جهت خواهد داد.
مراد
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا