خانواده ها

رجوی می خواهد فاجعه دهم شهریورماه 1392 تکرار شود

علی اصغرحاتم ازجمله سربازانی است که ناخواسته طعمه رجوی شده است و بالغ بر25 سال است که درقطع ارتباط کامل با دنیای آزاد خصوصا خانواده خود عمرش را دریک فرقه مخرب کنترل ذهن به هدرداده است.
آقای علی اکبر و خانم سکینه حاتم دوعضواین خانواده زحمتکش گیلک به اتفاق عروس خانواده برای یافتن گمشده خود بی دریغ تلاش کردند و بارها با تحمل مشقات سفر خود را به اسارتگاه اشرف رساندند وعزیزشان را فریاد زدند شاید که فریادرسی باشد! هیهات که دروانفسای مناسبات تشکیلات مافیایی رجوی آنچه که مطلق یافت نمیشود انسانیت و نوعدوستی است و کانون خانواده با خشونت غیرقابل تصور زیر پا گذاشته میشود و صفات ناخوشایند به خود میگیرد.

خانم سکینه حاتم درملاقات با عضو جدید انجمن نجات گیلان آقای رضا رجب زاده که خود چندی است که به وطن و کانون پرمهرخانواده بازگشته است گفته است " من بعنوان خواهرعلی اصغرعضو اسیردر لیبرتی به جوامع بشری و وجدانهای بیدار هشدارمیدهم که رجوی خائن میخواهد که فاجعه دهم شهریورماه 1392 که 53 تن ازاعضای نگون بخت آن قربانی غرایزحیوانی رجوی شدند ؛ تکرارشود ومن ازاین حیث بسیار نگرانم که نکند برادرم نیزهمچون مسعود دلیلی هم محلی خودم بتوسط جماعت رجوی صبعانه به قربانگاه فرستاده شود."
آقای علی اکبرحاتم که خود دردلتنگی ازبرادراسیرش دچارافسردگی وناراحتی های روحی شده است درتکمیل صحبتهای خواهرش مظلومانه می افزاید: " مسعود دلیلی با سابقه به شهادت رساندن شماری درایران دردهه شصت تبدیل به نورچشمی رجوی شده بود واین نورچشمی وقتی ازرجوی کنده وجدا میشود رجوی ازاوانتقام میگیرد و وحشیانه صورتش را اسید می پاشد وسربه نیست میکند وحال نگرانیم اینست که امثال برادرم بسا برای رجوی بی اهمیت هستند ودرشرایطی که رجوی احساس نیازبکند حتما به بهانه هایی آنان را قربانی خودش خواهد کرد وبه کشتن خواهد داد. شخصا سرموضعگیری مریم رجوی خیلی حساس شدم واحساس میکنم که برخلاف قبل که داعش را عشایرانقلابی قلمداد میکرد الان دارد علیه آنان شدیدا موضعگیری میکند تا آنان را تحریک وجری کند که به لیبرتی حمله کنند واعضای لیبرتی را کشتارکند وبعد همین مریم رجوی خوش گذران با به نمایش گذاشتن عکسهایشان درانظارجهانی مظلوم نمایی کند و بدنبال کسب وکار و تجارت خودش باشد "
آقای رضا رجب زاده که خود علی اصغر را بخوبی می شناخت و مدتی با وی هم یکان بوده است بعد از شنیدن درد ودل این خانواده رنجدیده از ظلم وجور رجوی ونگرانیهایشان اذعان داشتند: " ازقضا نگرانی شما به حق است ومعلوم است که بخاطر رهایی عزیزتان ازچنگال رجوی بحران عراق را خوب دنبال میکنید. من هم با شما هم نظرهستم و به تجربه خدمتان عرض میکنم که رجوی وجماعتش مطلقا تمایل ندارند اسرای لیبرتی ازعراق خارج شوند یا به ایران بیایند ویا به خارجه پی زندگیشان بروند و مصمم است با ترفندهای مختلف وبا اغفال عزیزانتان آنان را کماکان درعراق ولیبرتی نگهدارد وبه کشتن بدهد ولیکن درمقابل اعضای انجمن نجات که متشکل از جداشدگان ازفرقه رجوی وشما خانواده های محترم هستید اجازه نخواهیم داد که بقول شما دهم شهریور1392 تکرارشود ویا درصورهای مختلف دوستان سابق من بتوسط رجوی به قربانگاه فرستاده شوند ولذا بسیارضروری است که درراستای رهایی اسرای لیبرتی بیش ازپیش به فعالیتهای انساندوستانه خود ادامه بدهیم وازصحنه نبرد وکارزارانسانی با رجوی خائن گامی واپس ننهیم.
درپایان ملاقات و دیدار حضوری صمیمانه این خانواده با آقا رضا خانواده چشم انتظارحاتم مصمم وبا عزمی جزم اعلام کردند که تا رهایی عزیزشان اززندان رجوی وبازگشت به وطن وکانون پرمهرخانواده ازخواست مشروع خود کوتاه نخواهند آمد وبرای آقا رضا نیزآرزوی موفقیت درزندگی جدیدشان کردند.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا