خانواده ها

رجوی دو قربانی ازما گرفت وما را برای همیشه داغدار کرد

این جمله برای من که سالیان با خانواده های اعضای گرفتاردرفرقه رجوی ارتباط فعال وصمیمی دارم بسیارآشنا ودرعین حال دردناک است.
آقای ابوطالب منصوری 66 ساله ازروستای بداب احمدسرگوراب ازتوابع شهرستان شفت استان گیلان که خواهرش حسنا را دراسارت رجوی دارد درملاقات با آقای رضا رجب زاده ضمن خوش آمدگویی به ایشان بخاطر رها شدن ازچنگال رجوی وبازگشت به کانون پرمهرخانواده گفتند " تا جایی که من اطلاع دارم تا کنون بالغ بر30 نفر ازاسیران رجوی فقط ازاستان گیلان به نزد خانواده هایشان بازگشتند وجای تامل دراینستکه جداشده ها تماما ازآقایان بوده اند وهیچیک ازاسیران زن ازاین استان نتوانستند ازشر رجوی جدا شده وپا به دنیای آزاد بگذارند".
دراین خصوص آقا رضا ضمن توضیح مبسوط ازفضای سرکوبگرانه تشکیلات مافیایی رجوی مشخصا به ظلم وستم  مضاعف رجوی علیه زنان گرفتاردرقلعه الموت رجوی اشاره داشتند وافزودند " درفرقه رجوی فشارروحی وفیزیکی روی زنان به مراتب نسبت به مردان بیشتراست که این داستان ازجوانب مختلف قابل بررسی است که دراین ملاقات محدود نمی گنجد. زنان بیش ازپیش مورد استثمارقرارمیگیرند ومتاسفانه خود ازجانب رجوی عامل فشاروسرکوب روی اعضای مرد درمناسبات رجوی شده اند. رجوی با طینت ضد انقلابی خویش به زنان رده وکرسی ومسولیت پوشالی شورای رهبری داده است وبدین طریق آنان را به دنیای کورتشکیلاتی مقید کرده است طوریکه ازطرفی دیگرخود عاملی شده است که زنان اجازه نیابند هیچگاه درفکرخروج ازدایره بسته وکنترل شده تشکیلات رجوی بیفتند ودراثرالقائات ایجادشده به این باور رسیدند که تابه ابد باید درآنجا بسازند وبسوزند وبپوسند وبه همین خاطراست که برایتان سوال شده بود که چرا جداشده ها تماما ازمردان هستند! "
عضو جدید رها شده از چنگال رجوی درادامه صحبتهایشان گفتند " همچنانکه آقای پوراحمد داشتند برایتان توضیح میدادند درآخرین ترفند ضدانقلابی و بازدارنده علیه زنان گرفتار درلیبرتی مریم قجردر یک سناریوی مضحک و تکراری از به اصطلاح مسول اول سازمانش زهره اخیانی خواست درفرصتی کوتاه شورای مرکزی متشکل ازهزار زن تشکیل بدهد که من دراین داستان این را می فهمم که رجوی که پشت این قضیه پنهان شده است میخواهد اولا بادادن کرسی تمام زنان را بیش ازپیش وابسته واسیرخودش بکند تا بتواند ازآنان چماقی علیه مردانی بکند که  میخواهند ازشررجوی راحت شوند وبه دنیای آزاد گام بگذارند".
آقای ابوطالب منصوری که یک برادرش را نیزدردهه شصت ازدست داده است ضمن تائید صحبتهای روشنگرآقا رضا ادامه دادند " دقیقا درست می فرمائید وازفرمایش شما بیشتر متوجه عمق قضیه اسارت مضاعف و دوچندان زنان از جمله خواهرم حسنا در تشکیلات رجوی شده ام. وقتی برادرم قربانی مطامع جاه طلبانه رجوی شد تشکیلات رجوی  با دروغ ونیرنگ خواهرم حسنا را که جوانکی بیش نبود از روستایمان به تهران منتقل کرد ودرادامه اورا به عراق برد وازآن پس خدا را شاهد میگیرم که یک تماس کوتاه تلفنی هم ازایشان نداشتیم وازاین حیث خانواده ام خصوصا پدرومادرمرحومم بسیارآسیب دیدند که لابد برایتان که خود سالیان قربانی رجوی بودید میتواند خیلی محسوس وقابل درک باشد. الان هم حقیقت را بگویم بازگشت حسنا به خانه وخانواده ما خیلی دیرشده است ومیشود گفت که ما بالکل ازوی ناامید شده بودیم وخوب است که حرفم را تصحیح کنم که رجوی نه تنها دوقربانی ازما گرفت بلکه خانواده ما را ازهم پاشید وداغداروقربانی خودش کرد که این قضیه درخصوص سایرخانواده های مشابه مصداق دارد ونتیجه اینکه قانونمند رجوی باید که درقبال اینهمه خیانت وجنایت پاسخگوباشد."
درخلال این ملاقات دوساعته آقا رضا ازخاطرات تلخ اسارت خودش وسایرین وفشاری که درمناسبات مافیایی رجوی روی اعضای اسیراغفال شده هست برای مهمان عزیزشان روشنگری کردند که هرچند بسیارتکاندهند بود ولیکن حاصل بلافصل آن این شد که هردودرخصوص ضرورت رهایی اسرای لیبرتی ازشررجوی متفق القول شدند وبا آرزوی رهایی تمام اسرا ازجمله حسنا منصوری از زندان لیبرتی دست به دعا بردند.
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا