تهدید به قتل جدا شدگان توسط رجوی و ابراز سوزش از شکست خوردنش

رجوی طی یک سخنرانی صوتی که برای اسیران نگون بخت لیبرتی پخش شد به ارعاب اسیران لیبرتی وتهدید جداشدگان ومنتقدین سازمان پرداخت و به اسیران لیبرتی دستور باقی ماندن درلیبرتی تا مرگ آخرین نفر را داده است!
رجوی در این سخنرانی صوتی که درپناهگاه امن وی ضبط شده بود درحالیکه مثل همیشه دربیرون میدان بود به اسیران نگون بخت لیبرتی دستور داد که باید مانند امام حسین بجنگند وکشته بشوند. رجوی این جنایتکار و شکنجه گر وخائن به میهن درحالیکه شکست خورده و درمانده بود فریاد می کشید و بخود می پیچید و آسمان وریسمان را بهم می بافت. وی که تمام تحلیل ها وگفته هایش اشتباه ازآب درآمده است به هر خس وخاشاکی چنگ می زند و اینکه مالکی از نخست وزیری به مشاورنخست وزیری تبدیل شده است را پیروزی خود می نامد وبه خودش تبریک می گوید، این تبریک گویی رجوی نشانه استیصال وی وشکست وی است. رجوی دراین سخنرانی،که تا کنون  درسایت های اصلی فرقه مجاهدین منعکس نشده است  وفقط ازتلویزیون فرقه وسایت های فرعی منعکس شده است،عکس های جدا شدگان را بنمایش درآورد وبه تهدید آنها مبادرت کرد و با وقاحتی بی سابقه دستور کشتن و «به کیفر شایسته و به جزای عمل رساندن یک یک» جدا شدگان سازمان و شورا را سر داد .
باید به رجوی ودستگاه سرکوب وشکنجه اش گفت زهی خیال باطل، شما فقط اسیران لیبرتی را درچنگال خود دارید اگرلحظه ای دست ازشستوی مغزی ودربند کشیدن آنها بردارید وبگذارید آنها آزادانه فکرکنند ویک نامه ازخانواده ودوستان خود دریافت کنند ویا تلفنی ازبستگان خود داشته باشند وازعواطف گرم خانوادگی برخوردارشوند وکمی آزادی را احساس کنند دیگرتن به اسارت دستگاه سرکوب وشکنجه تو نمی دهند چه رسد به جداشدگان وفراریان ازچنگال تو که تصمیم گرفته اند آزاد زندگی کنند. آنها هرگز مرعوب تهدیدات تو و دستگاه شکنجه ات نخواهند شد وهمچنان به افشاگیری علیه تو و فرقه مخرب و کنترل ذهن و جسم تو، همت خواهند گماشت. رجوی همیشه اسیران فرقه اش را تهدید کرده بود اگرشکست بخورد جدا شدگان راخواهد کشت. دراین سخنرانی ازسوزش و بهم پیچیدن رجوی مشخص شد که چگونه سخت شکست خورده است که به تهدید وقیحانه و بی سابقه و دستور کشتن و «به کیفر شایسته و به جزای عمل رساندن یک یک» جدا شدگان سازمان و شورا می کند. ازآنجا که خودش همیشه فراری بوده است وهیچگاه پاسخگوی جنایاتش نبوده است، دستور دادن و قمپز درکردن برایش راحت وبدون درد سر است. رجوی دراین سخنرانی برای مغزشویی اسیران لیبرتی ازاعدام ریحانه جباری وزنانی که اسید پاشی شده بودند سوء استفاده کرد، درحالیکه باید به رجوی گفت مگردر داخل اسارتگاه اشرف خودت نبودی که مرجان اکبری این دخترجوان با آرزوهایش را مجبور به خودکشی کردی؟ مگر تو نبودی که مهری موسوی این زن قهرمان را زیر مشت ولگد گرفتی ودرنهایت به او قرص سیانور خوراندی؟ مگر تو نبودی که زن قهرمان مینو فتحعلی را کشتی و اسمش را بعنوان کشته های بمباران امریکایی ها درتلویزیون خودت اعلام کردی؟ و به کشته دادن های دیگر…وجنایات دیگرازجمله دستور به خودسوزی های 17ژوئن نمودی، مگرتو دستور خود سوزی دخترجوان و نگون بخت ندا حسنی را ندادی؟ مگر تو دستور خود سوزی زن بیمار صدیقه مجاوری را ندادی؟ مگراین 2خانم در اثر دستور تو به خودکشی جزغاله نشدند؟ مگر مرضیه باباخانی و چند ده مرد دیگر در کشورهای اروپایی  بدستور تو خودسوزی نکردند؟ که چهره ها وبدنشان به شکل دلخراشی سوخت وآسیب های فراوانی دیده اند که روزگار را علی رغم صدها عمل جراحی با زجر سپری می کنند،اینها وبسیاری از جنایات پنهان وآشکار تو از جمله جدا سازی واسیر کردن دختران وپسران وفرزندان از والدین وخواهران و برادارانشان توسط شخص جنایتکار و بیرحم توانجام گرفته ومی گیرد و چگونه است درحالیکه مادران و پدران درفراق عزیزانشان وبرای آزادی آنها ازلیبرتی روزشماری ولحظه شماری می کنند ونگران ازتهدیدات جدی نسبت به حفاظت جان عزیزانشان هستند،بجای انتقال اسیران لیبرتی به کشورثالث ولی تو مستمرمانع تراشی می کنی و دستوربه ماندن درقتلگاه لیبرتی وکشته شدن آنها تا آخرین نفرمیکنی!
باید به رجوی جنایتکار گفت دیرنخواهد بود روزی که پاسخگوی جنایات خود خواهی بود واسیران نگون بخت لیبرتی وخانواده های آنها به همراه جدا شدگان ترا به محاکمه خواهند کشاند.
زهراسادات میرباقری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا