حضور علنی در جلسه سنا، همکاری غیر علنی با سیا را تداعی میکند!

برابر اعلام رسانه های فرقه ی رجوی، هواداران این جریان در "جلسه استماع کمیته ی روابط خارجی سنای آمریکا " که درباره ی مذاکرات اتمی قدرت های بزرگ با ایران تشکیل شده بود، شرکت کرده بودند؟!
ازاینکه  شرکت دراین جلسه چه ربطی به هواداران باند رجوی داشت و سیرجریان چگونه بوده است، درخبر درج شده توسط رسانه های فرقه اعلام نشده وبرخواننده معلوم نیست که هدف این شرکت نمودن، آیا دفاع از مصالح ملی ایران بوده و یا بمنظور جنجال سازی بیشتر وبا قصد تحریک هرچه بیشتر سناتورهای دست راستی وطرفدار آتشین سلطه ی بلامنازع شهروندان یک درصدی آمریکا برسراسر جهان بوده تا بدین وسیله با اعمال تحریم ها وفشارهای هرچه بیشتر برمردم ایران، بردامنه ی جنایات خود بیافزایند؟!
با اطلاعات زیادی که ازاین سناتورها دردست است، تصور میرود که شق دوم قضیه درست تراست واین جلسه با نیت شوم تداوم هرچه بیشترفشار زورگویان آمریکائی برعلیه مردم ایران بوده است وبخصوص اینکه دراینگونه پنداشتن ماهیت این جلسه، حضور طرفداران فرقه ی رجوی که عملکرد سه دهه ای رهبریت آن که همواره گرایش به ضدمردمی شدن روزافزون داشته، مزید برعلت میباشد!
با این تفصیل، در این جلسه ی مورد بحث، باند مافیایی رجوی چه دسته گلی برسر مردم زده که توقع هم داشته باشد که کسی برعلیه آن حرف واعتراضی نداشته باشد ودرمقابل اظهار نظر این یا آن نشریه با تعبیر " سوز وگداز… " به فحاشی بپردازد!
آری! جریانی که یک سازمان کم وبیش سیاسی چهل سال پیش را به یک فرقه ی بسته واستبدادی تبدیل کند، مسلما هیچ واکنش اعتراضی در سطح یک تذکر و یادداشت کوتاه را بر نمیتابد که هیچ، بلکه اتخاذ موضع بیطرفانه درمقابل خودش را هم عین دشمنی حساب کرده و به فحاشی برعلیه آن  هم میپردازد!
هر جریان فرقه ای با این شکل و شمایل، به چیزی جز تایید کامل اعمال و کردارهای خود ازطرف دیگران راضی نمیشود وبا این وضع ادعای دموکراسی خواهی و… را هم میکند و فکر میکند که ما موظف به قبول این ادعاها هستیم!
این مسئله، نمود بارز تسلط فکر فرقوی در سازمان مجاهدی دور ازخلق است!
حمید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا