ادعای مضحک مستقل بودن رجوی ها در زمینه تامین مالی

فرقه رجوی برای اینکه سوزش و گزش خود را از افراد جدا شده نشان دهد دست به دامان عناصر خود فروخته شد و در این میان از فردی به نام سینا دشتی استفاده کرده تا ثابت نماید که سران فرقه از به اصطلاح خلق قهرمان!! پول دریافت می کنند.
از طرف این نویسنده سعی نمود باز هم افشاگری افرادی چون آقایان یغمایی و دکتر قصیم و… را کم رنگ کند.
ولی سئوال اصلی این است که وی وقتی در بازار مکاره رجوی این گونه سینه چاک داده و مدعی می شود:
فقط مجاهدین براى تأمین مخارجشان جز به مردم ایران و انسانهاى شرافتمند در هر جاى دنیا، به هیچ مقام و دولتى رو نیاورده اند. را می تواند ثابت کند.
او برای ثابت کردن حرف خود ابتدا از خودش شروع نموده و عنوان می کند طی این سالیان مقدار زیادی کمک مالی کرده است. آیا مقدار پولی که امثال وی که به فرقه داده البته این هم جای شک دارد می تواند خرج سازمان را بدهد؟ بهتر بود می گفتید که برای این خوش رقصی چقدر پول دریافت می کنید؟
آیا قبول دارید در این دنیای کنونی هیچ سازمانی بدون وابسته بودن به جایی نمی تواند ادامه حیات دهد البته برای اینکه ذهن گچ گرفته وی قدری ترک بردارد این جمله دقیقا حرفهای مسعود می باشد که سالیان در مناسبات درونی آن را تکرار می کرد ولی هیچ وقت نگفت که من به کجا وصل هستم که البته بعد از سرنگونی صدام و افشای فیلم های دریافت پول توسط مسئولین بالای فرقه این مسئله افشا شد.
آیا مقدار کمک مالی شما به فرقه می تواند جوابگوی ولخرجی مریم در اروپا باشد؟
اگر شما دم از کمک مالی فرقه از خانواده ها می زنید بعنوان نمونه که خودم شاهد بودم در مناسبات سازمانی ما را توجیه کرده بودند که بعد از بیست سال بدون داشتن ارتباطی به خانواده خود تلفن زده و به دروغ بگوییم که مثلا مطب من خراب شده نیاز به مقداری زیادی دلار دارم که البته مقدار پول دریافتی از خانواده برای هر فرد مشخص می شد. به نظر شما این کلاشی سران فرقه از خانواده ها را چه می توان نام نهاد؟
اگر ادعا می کنید که مجاهدین به هیچ مقام و دولتی برای دریافت کمک مالی رو نیاوردند بهتر است این نکته را از من بشنوید که فرقه هر ماه از دولت عراق در زمینه خوابار و پوشاک و…. سهمیه ماهانه داشته و هر ماه تعداد زیادی از تریلرها برای آوردن مواد به انبارهای عراق رفته و سهمیه خود را بار می زدند. بهتر است سرتان را مانند کبک در برف نکنید.
اگر رجوی معتقد است که هیچ سازمانی در این مرحله نمی تواند مستقل باشد چرا خودش اقرار نمی کند که به کجا وصل بوده است؟
اگر شما ذره ای به دنبال حقیقت فرقه در مورد مسائل مالی بودید حتما به سراغ نفرات جدا شده در اروپا رفته و با آنان صحبت می کردید که چگونه سران فرقه این مناسبات را می گردانند؟
اگر سران فرقه مدعی اند که به لابی خود در اروپا و آمریکا پولی نمی دهند البته تعدادی از این لابی های غربی به این مسئله اشاره نمودند ولی نفراتی که در اشرف بودند شاهد بودیم که سران فرقه برای اجرای یک مراسم در اشرف و برای اینکه تعداد زیادی افراد عراقی را جمع کند به لیدر های خود پول داده و آنان مسئول جمع آوری و آوردن شان به اشرف بوده و بعد از پایان کار همانجا پول هایشان را دریافت می کردند. اگر چه این فاکت وقتی از نفرات جدا شده افشا می شود حتما ذهن بیمار شما آنرا قبول نخواهد کرد.
وقتی بعد از صدام و اکنون نیز بعد از مرگ پادشاه عربستان چطور می شود که مریم سینه چاک داده و مدعی می شود که از مواضع شجاعانه وی قدردانی می کند آیا این قدردانی نشان از سرسپردگی بیشتر به پادشاه جدید نیست که وی کمک های نقدی فرقه را همچنان ادامه دهد؟ دادن هدایا پادشاه عربستان به رجوی چه چیزی را نشان می دهد؟
آیا در دنیای سیاست این بده و بستانها فرقه و پادشاه عربستان نشان از سرسپردگی شجاعانه رجوی به آنان نیست؟
وی در جای دیگری عنوان می کند که مادر فریار مرا صدا می زند که من چکار کردم البته سئوال درستی است بهتر است صادقانه به این سئوال جواب می دادید ولی متاسفانه اصلا صداقتی در امثال شما یافت نمی شود.
من این سئوال را خانواده های زیادی در ایران نمودم و بلا استثنا همه روی این مسئله اتفاق نظر داشتندکه علت مرگ فرزندشان خیانت رجوی بود و او را مسئول مرگ آنان می دانستند پس اینقدر شعار من چکار کردم و…نشخوار نکنید.
وی در ادامه یادآور می شود که مقاومت!! هم چنان ادامه دارد. درست این مقاومت!! ادامه دارد اما اینبار با ارتش پیران و کهن سالان که بیشتر به دنبال درمان می باشند تا مبارزه خیالی خود.
دیگر دوران عوام فریبی و سیاه کاری سران فرقه و امثال شما گذشته است اعضای فرقه به زودی از عراق اخراج خواهند شد و شعارهای عوام فریبانه رجوی ها و شما بدرد خودتان خواهد خورد.
اگر هم چنان سنگ فرقه و مقاومت نداشته را به سینه می زنید برای ما کاملا روشن است که از کجا آب می خورد زندگی با شرف نداشته تان پیشکش خود و سران فراری فرقه تان.
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل