خیانت نابخشودنی به خلق

فرقه تروریستی مجاهدین اخیرأ از طریق نماینده خود بنام سونا صمصامی در امریکا در بحبوهه مذاکرات هسته ای دیگر تحمل و ظرفیت را از دست داده و در یک زنجیر پاره کردن علنی به خیانت 13 ساله اش در بوجود آوردن تحریم های اقتصادی علیه ملت ایران افتخار کرده است .

رهبری فرقه تروریست گفته ما اولین جرقه تحریم را در 13 سال پیش علیه ایران زدیم و اکنون هم که ایران ( ملت ایران ) در عذاب تحریم هاست این راندمان کارمقاومت و مجاهدین است . صد البته که برکسی پوشیده نیست رجوی دشمن ملت ایران است و او کسی است که وقتی یک چوپان مرزی ایران آدرس محل حساسی که در منطقه مرزی بوده را به تیم های خرابکار رجوی نداده او را دست و پا بسته در بیابان گرم تابستانی رها کرده و طبق گزارش تیم برگشتی به اشرف، چوپان وطن پرست از تشنگی مرده بود و رجوی به آن تیم احسنت و تبارک الله گفت .

طینت و منش رجوی کینه و انتقام است رجوی بعد از اینکه سرش به سنگ ملت و حق و حقانیت ملت و خواست عمومی ملت خورد در سال 60 آن کشتار و انتقام جویی را راه انداخت و نهایتأ توسط ملت با خاک انداز از مرزها بیرون انداخته شد  و او برای استمرار انتقام به هر خیانتی دست زد و دست بوس و توالت شوی صدام شد تا صدام او را مسلح و کمک کند تا از ملت و خلق قهرمان ایران انتقام بگیرد .

اکنون این فرقه ضد انسان در تقابل با حق جویی ملت ایران در جهت برداشتن تحریم ها  آمده مقوله لویزان و این گونه سنگ اندازی ها رامطرح می کند که البته این گونه موارد را خود غربی ها برای سوء استفاده بهانه می آوردند و مزدوری مثل رجوی را عامل آن معرفی می کنند و نکته مهم این است که رجوی چقدر بی شرف است که هرچه علیه ملت ایران باشد را می پذیرد .

گناه و خیانت نابخشودنی که ملت ایران در پرونده رجوی ها ثبت کرده اند  از سالهای اولیه انقلاب شروع شده . ملت ایران رجوی ها را خائنین و مزدورانی حقیر و پست می شناسند و تا ابد آنها را نخواهند بخشید . از همه مهم تر خانواده های خود همین خیانت کاران در خط مقدم ضدیت با ایدئولوژی و استراتژی خیانت پیشگی رجوی هستند . و در طی چند دهه ثابت کرده اند  رجوی کارش از مرزهای خیانت و جنایت و صداقت و وطن پرستی و ضد وطن گذشته است .آنها به موجوداتی وحشی و ددمنش مبدل گشته و اساسأ مقوله ای بنام مرز نمی شناسند و فقط به یک گوی تمامأ کینه و انتقام جویی علیه ملت ایران تبدیل شده و خلق قهرمان ایران هم از هر کشور و سیاست مداری بهتر و واقعی تر به جنایات رجوی اشراف دارد و موضع خاص دارند .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.