تشبثات مذبوحانه باند خائن رجوی برای جاسوسی از خانواده ها

حضور محدود چند تن ازخانواده های اسیران دربند فرقه رجوی طی ماههای گذشته دراطراف کمپ لیبرتی که برخلاف انتظارآنها صورت گرفته بود باعث شده تا سران این فرقه خائن یکباردیگررعشه فروپاشی ومرگ فرقه خود را با گسترده ترشدن حضورخانواده های اسیران نگون بخت دراطراف لیبرتی احساس کنند.بطوریکه این مسئله سران این فرقه مضمحل را برآن داشت تا ازترس گسترده ترشدن حضورمجدد خانواده ها دراطراف لیبرتی به انواع ترفندهای  ضدانسانی برای جلوگیری ازحضور بیشترخانواده ها دراطراف کمپ روی بیآورند.
سران این فرقه دریک اقدام شتابزده ابتدا در سایت ها و تلویزیون منگول خود ضمن لجن پراکنی و زدن اتهام های واهی به خانواده ها ازطرف های بین المللی هم التماس وهم شکایت کردند که چرا آنها برخلاف توافق سه جانبه صورت گرفته به خانواده ها اجازه ورود به اطراف لیبرتی را دادند!! درادامه سران این فرقه پوسیده دریک اقدام غیراخلاقی وضد انسانی دیگر که فقط نشان دهنده ترس و وحشت آنها ازاقدامات پیگیرانه خانواده هاست از زبان اسیران نگون بخت مغزشویی شده اقدام به نوشتن شکایت نامه های دیکته شده ای به ارگان های بین المللی نموده  تا شاید ازاین طریق هم بتواند خانواده های اسیران را با تهدید ازحضور دراطراف لیبرتی منصرف کند! اما بازهم سران فرقه که هرگز نمی توانند کابوس حضورمجدد خانواده های اسیران چشم انتظاررا دراطراف کمپ لیبرتی که قطعا می دانند اینبارآنها درصورت حضور دراطراف کمپ می توانند برای همیشه بساط شیادی رجوی را جمع وبه زباله دان تاریخ بفرستند ازخود دورکنند.
درادامه تشبثات مذبوحانه قبلی خود طی روزهای گذشته ازطریق سرپل های خود درکشورهای مختلف وهمچنین ازداخل عراق به منظور جاسوسی ازخانواده ها واعضای جداشده ساکن کشور، سعی درایجاد ارتباطات تلفنی با آنها برآمدند تا برای طراحی اقدامات بعدی خود بدانند که آیا خانواده های دیگری هم درراه رفتن به لیبرتی هستند یا نه!!البته ازآنجائیکه سران فرقه ازمنفوریت خود چه دربین خانواده های اسیران ودیگر احاد مردم ایران باخبرند درتماس های تلفنی با اسامی جعلی وبا پوش اینکه عضواسیری درفرقه دارند که پیگیروضعیت او هستند خودرا به مخاطب  معرفی می کردند.اما ازآنجائیکه ترفند ها وتاکتیک های خبرگیری سران فرقه،  قدیمی وبرای همه شناخته شده است،دراولین تماس مخاطب متوجه می شود که فرد تماس گیرنده ازعوامل فرقه است وبه همین جهت بلافاصله با لعن و نفرین کردن رجوی خائن پاسخ کوبنده ای به عوامل فرقه می دادند.
بنابراین ما اعضای انجمن نجات وبه همراه دیگر خانواده های اسیران دربند فرقه ازاین استان ضمن محکوم کردن تشبثات مذبوحانه ی سران فرقه کثیف رجوی درجاسوسی ازخانواده ها به آنها هشدارمی دهیم که اگرآنها  فکر می کنند با چنین اقدامات ضد اخلاقی وضد انسانی وهمچنین با سوء استفاده ازاسیران دربند ویا با راه اندازی شوهای مسخره درفرانسه فکر می کنند که می توانند ما را ازادامه پیگیری نجات فرزندان اسیرمان منصرف وبازدارند، کورخوانده اند وتفاله های بجا مانده ازرجوی بهتراست بدانند که آنها هرگز راه گریزی ازکابوس حضورخانواده های اسیران دربند برای نجات عزیزان اسیرشان وهمچنین فروپاشی محتوم فرقه خود نخواهند داشت.ننگ ونفرین بررجوی وتفاله های باقی مانده ازفرقه او باد.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا