به مجاهدین خلق” نمی توان و نباید” اعتماد کرد

امسال گردهمایی به اصطلاح بزرگ مجاهدین خلق در ویلپنت پاریس چند هفته ای زودتر از موعد معمول سال های گذشته برگزار شد. چنانچه در سازمان مرسوم بود، این مراسم هر ساله حوالی بیستم ماه ژوئن یا سی خرداد در سالگرد آغاز رسمی جنگ مسلحانه ی مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی برگزار می شد. این تغییر تاریخی به طور معناداری نشان می دهد که مجاهدین خلق سعی کردند آخرین دست و پاهای خود را بزنند تا خللی در مذاکرات هسته ای تا پیش از پایان ضرب العجل – پایان ژوئن – ایجاد کنند.
در این مراسم، مریم رجوی، رهبر کیش شخصیتی رجوی به امریکا و قدرت های غربی درباره ی آن چه مقاصد ایران پس از دستیابی به توافق هسته ای در پایان ضرب العجل ماه ژوئن می خواند، هشدار داد. درواقع، گردهمایی تبلیغاتی مجاهدین شدیداً متمرکز بر گفتگوهای هسته ای بود هر چند که خود گروه مجاهدین خق کمترین موضوعیتی در میانه ی مذاکرات ایران و غرب ندارد.
گردهمایی بحث برانگیز ویلپنت در روز سیزدهم ژوئن، ملغمه ای بود از شمار زیادی از چهره های مختلف با گرایش های سیاسی و منافع گوناگون که در میان امیالشان یک وجه اشتراک داشتند: دشمنی با ایران ؛ ترس از روابط دوستانه میان ایران و غرب و اسلام هراسی. دراین مراسم، به ندرت می توان فردی یافت که آرمان هایش حقیقتاً دمکراسی خواهانه باشد.
در حقیقت، دمکراسی به هیچ روی با ایدئولوژی مجاهدین خلق جور در نمی آید، همین منوال برای مفاهیمی چون آزادی بیان و حقوق بشر نیز صدق میکند. مجاهدین خلق بر اساس اسناد و گزارش های بسیار یک فرقه ی مخرب است که از اعضای خود سوء استفاده می کند: ازدواج برای اعضا ممنوع است و آن ها مجبور هستند روزانه در نشست های خود انتقادی شرکت کنند. اعضای مجاهدین خلق اجازه ندارند رهبران خود را زیر سوال ببرند و نهایتاً این که مجبور هستند کل زندگی خود را بر اساس قوانین و دستور کار فرقه پیش ببرند.
بهترین نقدها و حقایق دربار ه ی فرقه ی مخرب رجوی همواره توسط اعضای سابق این گروه در مصاحبه ها و گزارش های نهادهای بین المللی ارائه شده است. چند سطر بالا،  تنها گوشه ای کوچک از دنیای تاریک برده داری مدرن در فرقه ی مجاهدین خلق است که به طور گسترده تری تاکنون در رسانه ها افشا شده است.
از این رو باید به حال آنان که به کمپین دروغ پردازی مجاهدین گوش سپردند، آن را باور کردند و به آن اعتماد کردند، تأسف خورد. این تناقض عظیم میان نمایش تبلیغاتی فرقه ی رجوی و ماهیت واقعی آن، حاکی از نیاز فوری فرقه به حفظ بقای خود روی کره خاکی است!
مزدا پارسی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا