این بار نوبت تخریبات بر علیه وزارت حقوق بشر عراق است وچرا؟

هنوز حملات به لشکر کوچک وبی پناه خانواده هایی که بقصد انجام ملاقات با فرزندان وفامیلان خود که بدست مسعود رجوی درکمپ لیبرتی عراق گرفتارند، ازشدت وحدت نیافتاده که نوبت حملات به وزارت حقوق بشر عرق رسیده است!
رسانه های رجوی طی ماه اخیر حملات خود را برروی این وزارت خانه ی عراقی متمرکز کرده اند ودلیل این مسئله آنست که گویا نمایندگانی ازاین ارگان، به همراه خانواده های متحصن در پای دیوارهای بتنی به کمپ لیبرتی مراجعه نموده اند!
این مسئله آنقدر سبب نگرانی باند رجوی شده که سایت افشاگری اش سرمقاله ی خود را که " سخن روز" نام دارد باین مسئله اختصاص داده و براین مقاله تیتر " قواره سازی حقوق بشر بر قامتی ناراست " زده است!
این مقاله نویس رجوی بهمراه دیگرانی که قبلا وارد گود شده، هرحرف زشت ونامربوطی را که توانسته برعلیه این وزارت خانه ی عراقی مطرح کرده است!
اگر وجدان وشرفی درکار بوده و نگاه واقع بینانه ی به مسئله وجود داشته باشد، براحتی این مسئله عاید میشود که نهاد و ارگانی ذیصلاح تر از وزارت حقوق بشر عراق که هم جزوی ازدولت عراق است وهم طبق وظایفش باید به مسائل حقوق بشری توجه داشته باشد، ارگانی وجود ندارد.
حتی زمانی که اعضای خانواده ها در 10 سال پیش به عراق مراجعه میکردند و درب اشرف بطور کامل بر روی این مراجعین مستاصل بسته بود، راهی جز مراجعه باین وزارت نداشته و وزیر قبلی آن خانم " میکائیل وجدان " که واقعا هم فرد دموکرات وبشردوستی بود، تمام تلاش های خود را برای برقراری ملاقات چند ساعته بکار میانداخت که با امر ونهی های سفارت و فرماندهان نظامی آمریکا، موفق به انجام این کار ساده نمیشد!
درزمانی که این وضعیت برقراربود، این کشور هنوز دراشغال نیروهای آمریکایی بود واین خانم وزیر، حتی نمیتوانست راسا به کمپ اشرف مراجعه کند واین امر بما ایرانی ها نشان داد که تحت اشغال بیگانه بودن کشور، چقدر تحقیر کننده ونفرت انگیز است!
حالا دیگر نیروهای آمریکائی تقریبا ازعراق بیرون رفته اند وعراق دولت منتخبی را دارد که عرفا وقانونا میتواند برتمامی امور کشور دخالت کند وبه تبع آن وزارت حقوق بشر عراق میتواند حتی داخل کمپ لیبرتی که جزء خاک خودش است، وارد شده ووضعیت ساکنین آنجا را مورد بررسی قرار داده وحمایت های لازم را ازآنها بعمل آورده و اززاویه ی دیگر، به تخلفات رهبران باند رجوی درایذا واذیت اعضای دربند رسیدگی کرده ومتخلفین از قوانین عراق را بدست دادگاه های عراق بسپارد که عملا نکرده وسبب اعتراض خانواده های مرتبط با این اسرای رجوی شده است!!
حالا می فهمیم که رجوی چه جانوری است که حتی درکمال مماشاتی که این وزارت خانه ی عراقی با وی میکند، بازهم طلبکار است وتردد مامورین این وزارت خانه باین سختی وشقاوت مورد حمله قرار میگیرد که ازنقطه نظر دیگر دخالت عریان درامور عراق را هم داشته وبمعنی نقض حق حاکمیت این کشور است که البته این قلدری ها درسایه ی حمایت های مرموز آمریکا، اسرائیل، عربستان ودیگر مرتجعین جهانی ومنطقه ای درکنار بی استخوانی دبیر کل سازمان ملل متحد انجام میگیرد!
با این وصف، خواننده ی این یادداشت کوتاه باید با حال و روز خانواده هایی که به کمپ مراجعه کرده اند و یا مصمم به مراجعه هستند، بهتر آشنا شده و  محتملا وجدان اش ازاینکه کمکی باین هموطنان نکرده ویا نمیتواند بکند، درعذاب خواهد بود.
کم بها دادن حکومت ایران به جریانی موسوم به سازمان مجاهدین خلق وبه هیچ نشمردن آن هم مزید برعلت شده ودراین میان خانواده های ذینفع ایرانی وفرزندان لیبرتی نشینان شان هستند که باهیولای خشونت وتزویری بنام مسعود رجوی وحامیانش دست به گریبان هستند وچه غریبانه روزگار میگذرانند!
حمید  
 

منبع

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا