وضعیت باند رجوی برای ایام بعد ازتوافق

قلم بدستان وتحلیلگران فرقه ی رجوی تا آخرین لحظات مذاکرات هسته ای ایران با گروه1+5 ودرهمراهی عجیب و کامل با نئوکان های خونریز وصهیونیست طماع ومتجاوز، ازپای ننشستند تا نگذارند این توافق که بنظر شخصیت های مطرح وبزرگ جهانی، موفقیت آن به  برقراری صلح منطقه ای وجهانی کمک شایانی میکند، انجام گیرد!
حتی بعد از انجام توافق یاد شده ی تاریخی، آنها درکنار اربابان ودوستان جانی، سلطه گر و اشغالگر خود، درصدد ثبوت این مسئله بودند که با لابی های قدرتمند خود درمجالس قانون گذاری آمریکا و…، خواهند توانست آب رفته را به جوی بازگردانده ومانع اجرای متن توافق که طی آن احترام مقامات هردو کشور بدرجات معینی  هم حفظ شده، گردند که با توضیحات مقامات کشورهای مختلف وانجام سفرهای با اهمییت، این آرزوی آنها برباد رفت و قلم بدستان فرقه ی رجوی وازجمله یزدان حاج حمزه را واداشت که با قبول واقعیات، سعی در دلخوش کردن خود وناامید نمودن مردم داشته باشند وبا طرح اما واگرها درصدد ایجاد این شبهه باشند که کار مهمی انجام نگرفته وهرآن امکان لغو این توافق وجود دارد!
اما من مانند اغلب مردم معتقدم که علیرغم کش وقوس هایی که وجود دارد، این توافق عملی خواهد شد. چرا که با مصوبات اخیر شورای امنیت، دیوار این تحریم ها شکاف های عمیق تری برداشته و مشکل بتوان این شکاف ها را پرکرد و جلوی روابط ایران با کشوهای جهان را گرفت!
این کشورها دررابطه با ایران منافع بزرگی دارند وهمواره حاضر نخواهند شد که امر ونهی نئوکان ها را پذیرفته وخود را بطور دائم ازکسب این منافع محروم کنند!
این شکاف های بوجود آمده، با اقدامات صبورانه ودرعین حال مصممانه ی پیمان های مختلف ازجمله شانگهای، بیریکس و… هر وز عمیق تر شده وهرگز پرکردنی نیست!
من برخلاف کم سوادان که اعضای قلم بدست فرقه ی رجوی درراس انها قرار دارند، اعتقاد به حکم محتوم تاریخی که همواره آنها با قاطعیت کامل ضرورت این حکم را یادآوری میکنند، معتقد به وجود حالت دوگانه ای – بیم وامید- بوده ومیدانم که همانقدر که مبارزان راه آزادی واستقلال کشورها میتوانند به سلطه گری های موجود پایان دهند، طرف متخاصم هم قادر است با دست زدن به حماقت، جهان وازجمله خود را به نابودی بکشانند!
 درمقطع موجود، انسان ها درمرحله ی حساسی زندگی میکنند و بشریت میتواند یکی ازدوراه آزادی یابربریت را تجربه کنند که زندگی نشان خواهد داد که کدامیک محقق خواهد شد.
بنابراین امثال من با این آیه ی یاس خواندن باند رجوی دچار سراسیمگی نشده وخود را نخواهد باخت!
اما بی خیالی های موهوم را هم اجازه ی تسلط به مغز وشعور واحساسات خود نداده وکار خود را که همسو با بهروزی وآزادی بشریت است ادامه میدهیم ودرانجام این وظیفه ی انسانی میکوشیم ووظیفه واختیاراتی بالاتر از توانائی مان نداریم.
اما همانطور که رسم انسان های ترقیخواه است، خوشبینی خود نسبت به آینده  را ازدست نداده وبعبارت دیگر بیشتر دوست داریم بشریت درصلح، ثبات وآزادی بسر برد!
حمید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا