وارونه نمایی

شعار ضد استعماری و اعمال استعمار پسندانه!

اگر به سخنان خانم ناهید همت آبادی توجه کنیم که فکر کرده با  گذاشتن عکس کشف حجاب کرده اش بهتر میتواند بنفع سیاست های باند رجوی و بزرگان صهیونیست ونئوکان آنها دایر بر لزوم بهم زدن توافق اتمی ایران با گروه 1+5  تبلیغ کند، آنگاه چهره ی مزورانه ی این باند مخوف ومنحط را بهتر خواهیم شناخت!
این خانم بظاهر سکولار – که تصور کرده با برداشتن روسری بهترمیتواند خود را قالب کند- درتطابق تمام وکمال با سخنانی که این روزها در بین قلم بدستان فرقه ی رجوی متداول شده، آه وفغانش ازاین توافق تاریخی بقدری بلند شده، که مجبور گردیده خودرا درلباس "ضد استعماری " به مردم عرضه کند!
یادداشت او با عنوان " به کجا…؟؟  دررسانه های رجوی منتشر شده که گفته است:
"  گمان میکنم اگر بگویم: شرایط جنایتباری که جهانبارگان بی جربزه در جهان ایجاد کرده و به هر بهانه اما بی هیچ شرم اخلاقی یا اندک رودربایستی سیاسی ـ بخصوص طی ماههای اخیر ـ حریصانه صف بسته اند تا با سرکردگان ترور و کشتار و جلادان جنون و جنگ، نرد سیاست و اقتصاد ببازند و همین قضیه از قضا عوامل استعماری ـ ارتجاعی و اضداد جوراجور استقلال و آزادی ایران را نیز ـ منتها هر یک را بنا به نرخ و نوع خود ـ چنان بی شرم و پروا و گستاخ ساخته که در حرارت افزوده بعلت توافق اتمی، بیش از پیش و تقریبا بطور دائم کوره رژیم را میدمند و زمین و زمان را مرتب به هم میدوزند که در پرتو گرگرفتگی و گرمای نیم بند همین توافق پا در هوا مسائل اقتصادی و دموکراسی ایران، سالها مشکل روبط دیپلماتیک آخوندها و کشور پرزیدنت اوباما؟! و بحران جنگهای منطقه ای نیز یکجا حل شده و چنان صلح با صفایی به جهان دست خواهد داد که یکسر همه جا جزیره آرامش و ثبات خواهد گردید!!!… "!
تعجبی ندارد وقتی مشاهده میکنیم که خانمی ازاصحاب رجوی، که دست مرشد اعظم اش دردست بزرگترین محصولات استعمار درقرن 19و20 (رژیم سعودی و دولت صهیونیستی اسرائیل) جای گرفته، میتواند " استعمار ستیز" باشد؟؟!!
البته این استعمار ستیزی جدید را بیشتر باید بحساب شکست های این باند در جلوگیری از منعقد شدن این توافق و وحاصل عصبانیتی از کاراربابان استعمارگردانست و چیزی مشابه بدقلقی فرزند درمقابل پدر که گذرا ست!
اما مسئله ی مهم دراین بین، تلاش این خانم مکرمه برای کسب برائت با جناح هارتر استعمار است که گویا با استعمارگری دوراندیشانه ی اوباما ها سر جنگ دارد وبنابراین " ضد استعمار" است!!
اگر به توصیه ی ناهید خانم ودیگر کسانی از وابستگان فرقه ی رجوی گوش وجان بسپاریم، باید قبول کنیم که جناح جنگ طلب تر امپریالیزم، صهیونیست ها وارتجاع سلفی منطقه بهمراه مجاهدین خلق رجوی دست بدست هم داده اند تا با فشار برروی جناح واقع بین تر امپریالیزم " اوباما ودیگر مماشاتگرایان؟!"، استقلال ما را حفظ کنند و آزادی رادرسینی های طلایی تقدیم مان کنند!!
این بی کفایتی وخود زنی درعرصه ی سیاسی، حاصل کدامین پارامتر هاست که مجاهدین رنگارنگ رجوی بنمایش میگذارند؟
بهترین جواب باین سئوال این است که رجوی های تشنه ی قدرت و دست شسته از حمایت مردم، چاره ای جز تشویق جنگ طلبان به ورود رهائی بخش؟؟!! به خاک کشورمان را نمیبینند ودستی چز برای تکدی گری بسوی فاشیست ترین وخونریزترین جناح " استعمار " را ندارند!
چرا ازورود نظامی سخن میگوییم؟
برای اینکه اوباما  و وزیر خارجه اش جان کری،درسخنرانی های متعدد خود تاکید داشتند که باعدم توافق راهی جز جنگ با ایران راندارند!
 با این حال، مجاهدین رجوی درهر لباس ولفافه ای هم که با توافق هسته ای مخالفت کنند، به چیزی جز جنگ وویرانی کشور وکشتار مردم ایران وآمریکا فکر نمیکنند  واین سرنوشت محتوم تمام جریانات وگروه هایی است که بلندای تاریخ را درحد فاصله ی شان با نوک دماغ شان دیده و چشم برواقعیات زندگی بسته و اینقدر بی تابی برای کسب قدرت میکنند!
وحید
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا